SALUS DOROTA BOROWSKA

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: UL. SIELAWOWA 4 (85-435 Bydgoszcz)
wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
powiat: M. Bydgoszcz
tel.: 52-583-53-53

Jednostki - SALUS DOROTA BOROWSKA

 • NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "SALUS" DOROTA BOROWSKA

  Bydgoszcz, ul. Sielawowa 4 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  Telefon: 52-583-53-53
  Email: salus@man.bydgoszcz.pl
  • Gabinet Kardiologiczny
   Bydgoszcz, ul. Sielawowa 4      Telefon: 52-583-80-66  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
   • USG - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Inne - Kardiologia
  • Gabinet Okulistyczny
   Bydgoszcz, ul. Sielawowa 4      Telefon: 52-583-53-53  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
   • Inne - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
  • Gabinet Otolaryngologiczny
   Bydgoszcz, ul. Sielawowa 4      Telefon: 52-583-53-53  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
  • Gabinet Endokrynologiczny
   Bydgoszcz, ul. Sielawowa 4      Telefon: 52-583-80-66  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • USG - Endokrynologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Endokrynologia
   • Inne - Endokrynologia
  • Gabinet Neurologiczny
   Bydgoszcz, ul. Sielawowa 4      Telefon: 52-583-80-66  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
   • Inne - Neurologia
  • Gabinet Reumatologiczny
   Bydgoszcz, ul. Sielawowa 4      Telefon: 52-308-00-11  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Reumatologia
   • USG - Reumatologia
   • Inne - Reumatologia
  • Gabinet Lekarza Rehabilitacji
   Bydgoszcz, ul. Sielawowa 4      Telefon: 52-308-00-11  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet Urologiczny
   Bydgoszcz, ul. Sielawowa 4      Telefon: 52-308-00-11  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • USG - Urologia
   • Inne - Urologia
  • Punkt Szczepień
   Bydgoszcz, ul. Sielawowa 4      Telefon: 52-583-53-53  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet Lekarza Rodzinnego
   Bydgoszcz, ul. Sielawowa 4      Telefon: 52-308-00-11  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Badania kierowców - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • USG - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy
   Bydgoszcz, ul. Sielawowa 4      Telefon: 52-583-53-53  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej
   Bydgoszcz, ul. Sielawowa 4      Telefon: 52-583-53-53  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet Ginekologiczno-Położniczy
   Bydgoszcz, ul. Sielawowa 4      Telefon: 52-583-53-53  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Położnictwo i ginekologia
   • Inne - Położnictwo i ginekologia