Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Szkolna 13 (38-422 Krościenko Wyżne)
wojewodztwo: podkarpackie
powiat: Krościenko Wyżne
tel.: 13 43 15 076

Jednostki - Samodzielny Publiczny Gminny Zakład...

 • Ośrodek Zdrowia

  Krościenko Wyżne, Szkolna 13 (podkarpackie / powiat Krościenko Wyżne)
  Telefon: 13 43 15 076
  Email: kroscienko@op.pl
  • Poradnia ogólna
   Krościenko Wyżne, Szkolna 13     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Krościenko Wyżne, Szkolna 13     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Krościenko Wyżne, Szkolna 13     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Krościenko Wyżne, Szkolna 13     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet pielęgniarki POZ
   Krościenko Wyżne, Szkolna 13     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia neurologiczna
   Krościenko Wyżne, Szkolna 13     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet Położnej POZ
   Krościenko Wyżne, Szkolna 13     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Krościenko Wyżne, Szkolna 13      Telefon: 13 43 15 076  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo neurologiczne
   • Położnictwo rodzinne
  • Gabinet szczepień
   Krościenko Wyżne, Szkolna 13      Telefon: 13 43 15 076  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia dla dzieci
   Krościenko Wyżne, Szkolna 13     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia dermatologiczna
   Krościenko Wyżne, Szkolna 13     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet logopedyczny
   Krościenko Wyżne, Szkolna 13     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia dla dzieci
    Krościenko Wyżne, Szkolna 13     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia dermatologiczna
    Krościenko Wyżne, Szkolna 13     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Gabinet logopedyczny
    Krościenko Wyżne, Szkolna 13     
    Poradnia logopedyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria