Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II Jednostka Lokalna Szpital

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Medyków 16 (40-752 Katowice)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Katowice
tel.: 32 20 71 800

Jednostki - Samodzielny Publiczny Szpital...

 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II - SZPITAL

  Katowice, ul. Medyków 16 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 32 20 71 800
  Email: sekretariat@gczd.katowice.pl
  Witryna: www.gczd.katowice.pl
  • Oddział Onkologii, Hematologii i Chemioterapii
   Katowice, ul. Medyków 16      Telefon: 32 20 71 763  
   Oddział hematologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia i hematologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia i hematologia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia i hematologia dziecięca
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Oddział Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego
   Katowice, ul. Medyków 16      Telefon: 32 20 71 600  
   Oddział neurologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia dziecięca
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia dziecięca
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pediatria
  • Oddział Neurochirurgii
   Katowice, ul. Medyków 16      Telefon: 32 20 71 717  
   Oddział neurochirurgiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurochirurgia
  • Oddział Laryngologii
   Katowice, ul. Medyków 16      Telefon: 32 20 71 973  
   Oddział otorynolaryngologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Katowice, ul. Medyków 16      Telefon: 32 20 71 808  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej
   Katowice, ul. Medyków 16      Telefon: 32 20 71 893  
   Oddział kardiochirurgiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiochirurgia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiochirurgia
  • Oddział Kardiologii Dziecięcej
   Katowice, ul. Medyków 16      Telefon: 32 20 71 855  
   Oddział kardiologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia dziecięca
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia dziecięca
  • Oddział Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej
   Katowice, ul. Medyków 16      Telefon: 32 20 71 654  
   Oddział endokrynologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diabetologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Diabetologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Endokrynologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pediatria
  • Oddział Nefrologiczny
   Katowice, ul. Medyków 16      Telefon: 32 20 71 700  
   Oddział nefrologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Nefrologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Nefrologia
  • Oddział Gastroenterologiczny
   Katowice, ul. Medyków 16      Telefon: 32 20 71 700  
   Oddział gastroenterologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
  • Blok Operacyjny
   Katowice, ul. Medyków 16      Telefon: 32 20 71 922  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Katowice, ul. Medyków 16      Telefon: 32 20 71 882  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Izba Przyjęć
   Katowice, ul. Medyków 16      Telefon: 32 2071788  
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia dziecięca
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
   Katowice, ul. Medyków 16      Telefon: 32 20 71 788  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia dziecięca
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
  • Oddział Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka
   Katowice, ul. Medyków 16      Telefon: 32 20 71 780  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neonatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neonatologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Apteka Szpitalna
   Katowice, ul. Medyków 16      Telefon: 32 20 71 582  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Oddział Chirurgii i Urologii
   Katowice, ul. Medyków 16      Telefon: 32 20 71 750  
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia plastyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia plastyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia dziecięca
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia plastyczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia dziecięca
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Urologia dziecięca
  • Oddział Pediatrii
   Katowice, ul. Medyków 16      Telefon: 32 20 71 700  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Alergologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Alergologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pediatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby płuc
  • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
   Katowice, ul. Medyków 16      Telefon: 32 20 71 800  
   Oddział rehabilitacji neurologicznej dla dzieci
   • Rehabilitacja stacjonarna - Pediatria
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia dziecięca
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia dziecięca
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pediatria
  • Oddział Pediatrii
   Katowice, ul. Medyków 16     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pediatria
  • Oddział Dzienny
   Katowice, ul. Medyków 16     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
  • Oddział Chirurgii Onkologicznej i Chemioterapii
   Katowice, ul. Medyków 16     
   Oddział chirurgii onkologicznej dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
  • Oddział Chirurgii Plastycznej
   Katowice, ul. Medyków 16     
   Oddział chirurgii plastycznej dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia plastyczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia plastyczna
  • Oddział Chirurgii Dziecięcej
   Katowice, ul. Medyków 16     
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia plastyczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia dziecięca
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia plastyczna
  • Oddział Urologii
   Katowice, ul. Medyków 16     
   Oddział urologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia dziecięca
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Urologia dziecięca
  • Oddział Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka
   Katowice, ul. Medyków 16     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia Zaburzeń i Wad Rozwojowych
   Katowice, ul. Medyków 16     
   Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Kardiologii Perinatalnej
   Katowice, ul. Medyków 16     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej
   Katowice, ul. Medyków 16     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Oddział Chirurgii Krótkoterminowej
   Katowice, ul. Medyków 16     
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
  • Oddział Intensywnej Terapii Noworodka
   Katowice, ul. Medyków 16     
   Oddział intensywnej terapii dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neonatologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neonatologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Patologii Noworodka
   Katowice, ul. Medyków 16     
   Oddział patologii noworodka
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neonatologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neonatologia
  • Oddział Laryngologii Krótkoterminowej
   Katowice, ul. Medyków 16     
   Oddział otorynolaryngologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Dział Przyjęć Szpitala (Izba Przyjęć)
   Katowice, ul. Medyków 16     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • Oddział Pulmonologii i Alergologii
   Katowice, ul. Medyków 16     
   Oddział alergologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Alergologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Alergologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby płuc
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
   Katowice, ul. Medyków 16     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Pracownia Rezonansu Magnetycznego
   Katowice, ul. Medyków 16     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego R
   Katowice, ul. Medyków 16     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Pracownia EEG Przy Oddziale Kardiologii Dziecięcej
   Katowice, ul. Medyków 16     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia dziecięca
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej
   Katowice, ul. Medyków 16     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Rehabilitacji
   Katowice, ul. Medyków 16     
   Pracownie inne
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Pododdział Udarowy
   Katowice, ul. Medyków 16     
   Oddział neurologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia dziecięca
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pediatria
  • Oddział Pediatrii II
   Katowice, ul. Medyków 16     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Alergologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pediatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Alergologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby płuc
  • Pododdział Alergologii i Pulmonologii Oddziału Pediatrii II
   Katowice, ul. Medyków 16     
   Oddział alergologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Alergologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby płuc
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pediatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Alergologia
  • Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
   Katowice, ul. Medyków 16     
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia dziecięca
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia dziecięca
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Pediatrii
    Katowice, ul. Medyków 16     
    Oddział pediatryczny
    • Leczenie stacjonarne - Pediatria
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pediatria
   • Oddział Dzienny
    Katowice, ul. Medyków 16     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Oddział Chirurgii Onkologicznej i Chemioterapii
    Katowice, ul. Medyków 16     
    Oddział chirurgii onkologicznej dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
   • Oddział Chirurgii Plastycznej
    Katowice, ul. Medyków 16     
    Oddział chirurgii plastycznej dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia plastyczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia plastyczna
   • Oddział Chirurgii Dziecięcej
    Katowice, ul. Medyków 16     
    Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia plastyczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia dziecięca
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia plastyczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia dziecięca
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia plastyczna
   • Oddział Urologii
    Katowice, ul. Medyków 16     
    Oddział urologiczny dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia dziecięca
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia dziecięca
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Urologia dziecięca
   • Oddział Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka
    Katowice, ul. Medyków 16     
    Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Poradnia Zaburzeń i Wad Rozwojowych
    Katowice, ul. Medyków 16     
    Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Poradnia Kardiologii Perinatalnej
    Katowice, ul. Medyków 16     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Zakład Diagnostyki Obrazowej
    Katowice, ul. Medyków 16     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Oddział Chirurgii Krótkoterminowej
    Katowice, ul. Medyków 16     
    Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
   • Oddział Intensywnej Terapii Noworodka
    Katowice, ul. Medyków 16     
    Oddział intensywnej terapii dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neonatologia
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neonatologia
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Oddział Patologii Noworodka
    Katowice, ul. Medyków 16     
    Oddział patologii noworodka
    • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neonatologia
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neonatologia
   • Oddział Laryngologii Krótkoterminowej
    Katowice, ul. Medyków 16     
    Oddział otorynolaryngologiczny dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Dział Przyjęć Szpitala (Izba Przyjęć)
    Katowice, ul. Medyków 16     
    Izba przyjęć szpitala
    • Leczenie stacjonarne
   • Oddział Pulmonologii i Alergologii
    Katowice, ul. Medyków 16     
    Oddział alergologiczny dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
    • Leczenie stacjonarne - Alergologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Alergologia
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Alergologia
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby płuc
   • Szpitalny Oddział Ratunkowy
    Katowice, ul. Medyków 16     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pracownia Rezonansu Magnetycznego
    Katowice, ul. Medyków 16     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego R
    Katowice, ul. Medyków 16     
    Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pracownia EEG Przy Oddziale Kardiologii Dziecięcej
    Katowice, ul. Medyków 16     
    Pracownie inne
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia dziecięca
   • Zakład Diagnostyki Obrazowej
    Katowice, ul. Medyków 16     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia Rehabilitacji
    Katowice, ul. Medyków 16     
    Pracownie inne
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Pododdział Udarowy
    Katowice, ul. Medyków 16     
    Oddział neurologiczny dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Pediatria
    • Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia dziecięca
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia dziecięca
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pediatria
   • Oddział Pediatrii II
    Katowice, ul. Medyków 16     
    Oddział pediatryczny
    • Leczenie stacjonarne - Alergologia
    • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
    • Leczenie stacjonarne - Pediatria
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Alergologia
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pediatria
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Alergologia
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby płuc
   • Pododdział Alergologii i Pulmonologii Oddziału Pediatrii II
    Katowice, ul. Medyków 16     
    Oddział alergologiczny dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Alergologia
    • Leczenie stacjonarne - Pediatria
    • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Alergologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby płuc
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Pediatria
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Alergologia
   • Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
    Katowice, ul. Medyków 16     
    Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia dziecięca
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia dziecięca
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia dziecięca