Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Walczaka 42 (66-400 Gorzów Wielkopolski)
wojewodztwo: lubuskie
powiat: M. Gorzów Wielkopolski

Jednostki - Samodzielny Publiczny Szpital...

 • Zespół Szpitalny ul. Walczaka Jednostka już nie funkcjonuje!

  Gorzów Wielkopolski, Walczaka 42 (lubuskie / powiat M. Gorzów Wielkopolski)
  • Izba przyjęć oddziału chorób płuc
   Gorzów Wielkopolski, Walczaka 42     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Izba Przyjęć Oddziału Neurologicznego dla Dorosłych z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu
   Gorzów Wielkopolski, Walczaka 42     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Izba przyjęć oddziału neurologicznego dla dzieci
   Gorzów Wielkopolski, Walczaka 42     
   Izba przyjęć szpitala dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
  • Oddział psychiatryczny ogólny męski III D
   Gorzów Wielkopolski, Walczaka 42     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie
   Gorzów Wielkopolski, Walczaka 42     
   Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział psychiatryczny dla chorych z gruźlicą płuc
   Gorzów Wielkopolski, Walczaka 42     
   Oddział psychiatryczny dla chorych na gruźlicę
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział Neurologiczny
   Gorzów Wielkopolski, Walczaka 42     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział neurologiczny dla dzieci
   Gorzów Wielkopolski, Walczaka 42     
   Oddział neurologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
  • Oddział chorób płuc
   Gorzów Wielkopolski, Walczaka 42     
   Oddział chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Oddział odwykowy dla kobiet z łóżkami interwencji kryzysowej
   Gorzów Wielkopolski, Walczaka 42     
   Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Dział Rehabilitacji
   Gorzów Wielkopolski, Walczaka 42     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
   Gorzów Wielkopolski, Walczaka 42     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia Neurologiczna dla Dorosłych
   Gorzów Wielkopolski, Walczaka 42     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Neurologiczna dla Dzieci
   Gorzów Wielkopolski, Walczaka 42     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia ginekologiczna
   Gorzów Wielkopolski, Walczaka 42     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia logopedyczna
   Gorzów Wielkopolski, Walczaka 42     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Alergologiczna
   Gorzów Wielkopolski, Walczaka 42     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Psychologiczna
   Gorzów Wielkopolski, Walczaka 42     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Wojewódzka Poradnia Endokrynologiczna i Chorób Tarczycy
   Gorzów Wielkopolski, Walczaka 42     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Oddział psychiatryczny ogólny IX B
   Gorzów Wielkopolski, Walczaka 42     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział psychiatryczny ogólny X A
   Gorzów Wielkopolski, Walczaka 42     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział psychiatryczny ogólny X B
   Gorzów Wielkopolski, Walczaka 42     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział psychiatrii sądowej o wzmożonym zabezpieczeniu dla kobiet
   Gorzów Wielkopolski, Walczaka 42     
   Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział psychiatrii sądowej o wzmożonym zabezpieczeniu dla nieletnich
   Gorzów Wielkopolski, Walczaka 42     
   Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Gabinet promocji zdrowia
   Gorzów Wielkopolski, Walczaka 42     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Alergologiczna dla Dzieci
   Gorzów Wielkopolski, Walczaka 42     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Oddział Dzienny i Dziennej Chemioterapii
   Gorzów Wielkopolski, Walczaka 42     
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
  • Oddział Obserwacyjno - Zakaźny dla Dorosłych i Dzieci
   Gorzów Wielkopolski, Walczaka 42     
   Oddział obserwacyjno-zakaźny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
  • Poradnia nefrologiczna dla dorosłych
   Gorzów Wielkopolski, Walczaka 42     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Oddział Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego,Endokrynologii i Gastroenterologii
   Gorzów Wielkopolski, Walczaka 42     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Gorzów Wielkopolski, Walczaka 42     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Konsultacyjna ds. Szczepień Ochronnych
   Gorzów Wielkopolski, Walczaka 42     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna
   Gorzów Wielkopolski, Walczaka 42     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Izba Przyjęć Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego dla Dorosłych i Dzieci
   Gorzów Wielkopolski, Walczaka 42     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
  • Oddział onkologii klinicznej
   Gorzów Wielkopolski, Walczaka 42     
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Ginekologii Wieku Rozwojowego
   Gorzów Wielkopolski, Walczaka 42     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Konsultacyjna Poradnia Przyszpitalna dla Kobiet
   Gorzów Wielkopolski, Walczaka 42     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Wojewódzka Poradnia Niepłodności i Andrologii
   Gorzów Wielkopolski, Walczaka 42     
   Poradnia leczenia niepłodności
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Wojewódzka Poradnia Patologii Ciąży
   Gorzów Wielkopolski, Walczaka 42     
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Interwencji Kryzysowej
   Gorzów Wielkopolski, Walczaka 42     
   Dział (pracownia) fizjoterapii dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna