Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia" - Przychodnia Nr 1

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Adama Mickiewicza 9 (40-092 Katowice)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Katowice
tel.: 32 25 99 968

Jednostki - Samodzielny Publiczny Zakład...

 • Przychodnia Nr 1

  Katowice, ul. Adama Mickiewicza 9 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 32 25 99 968
  Email: zdrowie@spzla-katowice.pl
  Witryna: www.spzla-katowice.pl
  • Poradnia lekarza poz dla dorosłych
   Katowice, ul. Adama Mickiewicza 9      Telefon: 32 25 99 968  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Dział fizjoterapii-gabinet fizykoterapii
   Katowice, ul. Adama Mickiewicza 9      Telefon: 32 60 57 121  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizjoterapii-gabinet masażu leczniczego
   Katowice, ul. Adama Mickiewicza 9      Telefon: 32 60 57 121  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet zabiegowy
   Katowice, ul. Adama Mickiewicza 9      Telefon: 32 60 57 177  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Katowice, ul. Adama Mickiewicza 9      Telefon: 32 60 57 177  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Katowice, ul. Adama Mickiewicza 9      Telefon: 32 60 57 132  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Katowice, ul. Adama Mickiewicza 9      Telefon: 32 60 57 156  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia diabetologiczna
   Katowice, ul. Adama Mickiewicza 9      Telefon: 32 60 57 145  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Katowice, ul. Adama Mickiewicza 9      Telefon: 32 60 57 126  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Katowice, ul. Adama Mickiewicza 9      Telefon: 32 60 57 120  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Katowice, ul. Adama Mickiewicza 9      Telefon: 32 60 57 135  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Katowice, ul. Adama Mickiewicza 9      Telefon: 32 60 57 112  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia neurologiczna
   Katowice, ul. Adama Mickiewicza 9      Telefon: 32 60 57 126  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna
   Katowice, ul. Adama Mickiewicza 9      Telefon: 32 60 57 126  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Katowice, ul. Adama Mickiewicza 9      Telefon: 32 60 57 123  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Katowice, ul. Adama Mickiewicza 9      Telefon: 32 60 57 126  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia urologiczna
   Katowice, ul. Adama Mickiewicza 9      Telefon: 32 60 57 157  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Pracownia EEG
   Katowice, ul. Adama Mickiewicza 9      Telefon: 32 60 57 113  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Pracownia EKG
   Katowice, ul. Adama Mickiewicza 9      Telefon: 32 25 99 968  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia EKG metodą Holtera
   Katowice, ul. Adama Mickiewicza 9      Telefon: 32 60 57 125  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia mammografii
   Katowice, ul. Adama Mickiewicza 9      Telefon: 32 60 57 115  
   Pracownia mammografii
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia RTG
   Katowice, ul. Adama Mickiewicza 9      Telefon: 32 60 57 115  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Katowice, ul. Adama Mickiewicza 9      Telefon: 32 60 57 115  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia audiometrii
   Katowice, ul. Adama Mickiewicza 9      Telefon: 32 60 57 123  
   Pracownia badań słuchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Dział fizjoterapii-gabinet fizykoterapii
   Katowice, ul. Adama Mickiewicza 9      Telefon: 32 25 95 155  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizjoterapii-gabinet masażu leczniczego
   Katowice, ul. Adama Mickiewicza 9      Telefon: 32 25 95 155  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chorób piersi
   Katowice, ul. Adama Mickiewicza 9      Telefon: 32 60 57 156  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia lekarza poz dla dzieci
   Katowice, ul. Adama Mickiewicza 9     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet kinezyterapii
   Katowice, ul. Adama Mickiewicza 9     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet zabiegowy - podawanie cytostatyków
   Katowice, ul. Adama Mickiewicza 9     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Katowice, ul. Adama Mickiewicza 9     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia onkologiczna
   Katowice, ul. Adama Mickiewicza 9     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Katowice, ul. Adama Mickiewicza 9     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia cytologiczna
   Katowice, ul. Adama Mickiewicza 9     
   Pracownie inne
  • Pracownia endoskopii
   Katowice, ul. Adama Mickiewicza 9     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia chorób naczyń
   Katowice, ul. Adama Mickiewicza 9     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia lekarza poz dla dzieci
    Katowice, ul. Adama Mickiewicza 9     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet kinezyterapii
    Katowice, ul. Adama Mickiewicza 9     
    Dział (pracownia) kinezyterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Gabinet zabiegowy - podawanie cytostatyków
    Katowice, ul. Adama Mickiewicza 9     
    Gabinet zabiegowy
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
   • Poradnia gastroenterologiczna
    Katowice, ul. Adama Mickiewicza 9     
    Poradnia gastroenterologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia onkologiczna
    Katowice, ul. Adama Mickiewicza 9     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Poradnia rehabilitacyjna
    Katowice, ul. Adama Mickiewicza 9     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia cytologiczna
    Katowice, ul. Adama Mickiewicza 9     
    Pracownie inne
   • Pracownia endoskopii
    Katowice, ul. Adama Mickiewicza 9     
    Pracownia endoskopii
    • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Poradnia chorób naczyń
    Katowice, ul. Adama Mickiewicza 9     
    Poradnia chorób naczyń
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
 • Przychodnia Nr 2 Jednostka już nie funkcjonuje!

  Katowice, Graniczna 45 (śląskie / powiat M. Katowice)
  • Poradnia lekarza poz dla dorosłych
   Katowice, Graniczna 45     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza poz dla dzieci
   Katowice, Graniczna 45     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Katowice, Graniczna 45     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet fizykoterapii
   Katowice, Graniczna 45     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet kinezyterapii
   Katowice, Graniczna 45     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizjoterapii-gabinet masażu leczniczego
   Katowice, Graniczna 45     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Katowice, Graniczna 45     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Katowice, Graniczna 45     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Katowice, Graniczna 45     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Katowice, Graniczna 45     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia chorób przyzębia
   Katowice, Graniczna 45     
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia leczenia bólu
   Katowice, Graniczna 45     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Katowice, Graniczna 45     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia neurologiczna
   Katowice, Graniczna 45     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Katowice, Graniczna 45     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Katowice, Graniczna 45     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Pracownia EEG
   Katowice, Graniczna 45     
   Pracownie inne
  • Pracownia EKG
   Katowice, Graniczna 45     
   Pracownie inne
  • Pracownia USG
   Katowice, Graniczna 45     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia medycyny pracy
   Katowice, Graniczna 45     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
 • Przychodnia Nr 4 Jednostka już nie funkcjonuje!

  Katowice, Bocheńskiego 38 a (śląskie / powiat M. Katowice)
  • Poradnia lekarza poz dla dorosłych
   Katowice, Bocheńskiego 38 a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza poz dla dzieci
   Katowice, Bocheńskiego 38 a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Katowice, Bocheńskiego 38 a     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Dział fizjoterapii-gabinet fizykoterapii
   Katowice, Bocheńskiego 38 a     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Katowice, Bocheńskiego 38 a     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Katowice, Bocheńskiego 38 a     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Katowice, Bocheńskiego 38 a     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Katowice, Bocheńskiego 38 a     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia kardiologiczna
   Katowice, Bocheńskiego 38 a     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Katowice, Bocheńskiego 38 a     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Katowice, Bocheńskiego 38 a     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia stomatologiczna
   Katowice, Bocheńskiego 38 a     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia urazowo-ortopedyczna
   Katowice, Bocheńskiego 38 a     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia audiometrii
   Katowice, Bocheńskiego 38 a     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Pracownia EKG
   Katowice, Bocheńskiego 38 a     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
 • Przychodnia Nr 5 Jednostka już nie funkcjonuje!

  Katowice, Zawiszy Czarnego 7a (śląskie / powiat M. Katowice)
  • Poradnia leczenia zaburzeń nerwicowych
   Katowice, Zawiszy Czarnego 7a     
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia lekarza poz dla dorosłych
   Katowice, Zawiszy Czarnego 7a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza poz dla dzieci
   Katowice, Zawiszy Czarnego 7a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Dział fizjoterapii-gabinet fizykoterapii
   Katowice, Zawiszy Czarnego 7a     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizjoterapii-gabinet hydroterapii
   Katowice, Zawiszy Czarnego 7a     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizjoterapii-gabinet kinezyterapii
   Katowice, Zawiszy Czarnego 7a     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizjoterapii-gabinet masażu leczniczego
   Katowice, Zawiszy Czarnego 7a     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Katowice, Zawiszy Czarnego 7a     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Katowice, Zawiszy Czarnego 7a     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Katowice, Zawiszy Czarnego 7a     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Katowice, Zawiszy Czarnego 7a     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chorób zakaźnych
   Katowice, Zawiszy Czarnego 7a     
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Katowice, Zawiszy Czarnego 7a     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Katowice, Zawiszy Czarnego 7a     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia kardiologiczna
   Katowice, Zawiszy Czarnego 7a     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
   Katowice, Zawiszy Czarnego 7a     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia medycyny pracy
   Katowice, Zawiszy Czarnego 7a     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia nefrologiczna
   Katowice, Zawiszy Czarnego 7a     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia neurologiczna
   Katowice, Zawiszy Czarnego 7a     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna
   Katowice, Zawiszy Czarnego 7a     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia ortodontyczna
   Katowice, Zawiszy Czarnego 7a     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Katowice, Zawiszy Czarnego 7a     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Katowice, Zawiszy Czarnego 7a     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Katowice, Zawiszy Czarnego 7a     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia reumatologiczna
   Katowice, Zawiszy Czarnego 7a     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia skórno-wenerologiczna
   Katowice, Zawiszy Czarnego 7a     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Katowice, Zawiszy Czarnego 7a     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Katowice, Zawiszy Czarnego 7a     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Pracownia audiometrii
   Katowice, Zawiszy Czarnego 7a     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Pracownia cytologiczna
   Katowice, Zawiszy Czarnego 7a     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
  • Pracownia EEG
   Katowice, Zawiszy Czarnego 7a     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Pracownia EKG
   Katowice, Zawiszy Czarnego 7a     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia EKG metodą Holtera
   Katowice, Zawiszy Czarnego 7a     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia RTG
   Katowice, Zawiszy Czarnego 7a     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Katowice, Zawiszy Czarnego 7a     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Protezownia
   Katowice, Zawiszy Czarnego 7a     
   Pracownia protetyki dentystycznej
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
  • Szkoła rodzenia
   Katowice, Zawiszy Czarnego 7a     
   Szkoła rodzenia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Katowice, Zawiszy Czarnego 7a     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
 • Przychodnia Nr 6 Jednostka już nie funkcjonuje!

  Katowice, Bogucicka 18a (śląskie / powiat M. Katowice)
  • Poradnia lekarza poz dla dorosłych
   Katowice, Bogucicka 18a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza poz dla dzieci
   Katowice, Bogucicka 18a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet fizykoterapii
   Katowice, Bogucicka 18a     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Katowice, Bogucicka 18a     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Katowice, Bogucicka 18a     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Katowice, Bogucicka 18a     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Katowice, Bogucicka 18a     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Katowice, Bogucicka 18a     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia stomatologiczna
   Katowice, Bogucicka 18a     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia EKG
   Katowice, Bogucicka 18a     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia USG
   Katowice, Bogucicka 18a     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Przychodnia Nr 7 Jednostka już nie funkcjonuje!

  Katowice, Piotrowicka 68 (śląskie / powiat M. Katowice)
  • Poradnia lekarza poz dla dorosłych
   Katowice, Piotrowicka 68     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza poz dla dzieci
   Katowice, Piotrowicka 68     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Dział fizjoterapii-gabinet fizykoterapii
   Katowice, Piotrowicka 68     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet kinezyterapii
   Katowice, Piotrowicka 68     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizjoterapii-gabinet masażu leczniczego
   Katowice, Piotrowicka 68     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Katowice, Piotrowicka 68     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Katowice, Piotrowicka 68     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi rehabilitacyjne - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Katowice, Piotrowicka 68     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Katowice, Piotrowicka 68     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Katowice, Piotrowicka 68     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Katowice, Piotrowicka 68     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia leczenia gruźlicy i chorób płuc wraz z pracownią spirometrii
   Katowice, Piotrowicka 68     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia medycyny pracy
   Katowice, Piotrowicka 68     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia neurologiczna
   Katowice, Piotrowicka 68     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna
   Katowice, Piotrowicka 68     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Katowice, Piotrowicka 68     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Katowice, Piotrowicka 68     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Katowice, Piotrowicka 68     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia reumatologiczna
   Katowice, Piotrowicka 68     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Katowice, Piotrowicka 68     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Katowice, Piotrowicka 68     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia urazowo-ortopedyczna
   Katowice, Piotrowicka 68     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia audiometrii
   Katowice, Piotrowicka 68     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Pracownia cytologiczna
   Katowice, Piotrowicka 68     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
  • Pracownia EKG
   Katowice, Piotrowicka 68     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia RTG
   Katowice, Piotrowicka 68     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia RTG
   Katowice, Piotrowicka 68     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Katowice, Piotrowicka 68     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Protezownia
   Katowice, Piotrowicka 68     
   Pracownia protetyki dentystycznej
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
 • Przychodnia Nr 8 Jednostka już nie funkcjonuje!

  Katowice, Fredry 22 (śląskie / powiat M. Katowice)
  • Poradnia lekarza poz dla dorosłych
   Katowice, Fredry 22     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza poz dla dzieci
   Katowice, Fredry 22     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Dział fizjoterapii-gabinet fizykoterapii
   Katowice, Fredry 22     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizjoterapii-gabinet kinezyterapii
   Katowice, Fredry 22     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizjoterapii-gabinet masażu leczniczego
   Katowice, Fredry 22     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Katowice, Fredry 22     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Katowice, Fredry 22     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Katowice, Fredry 22     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Katowice, Fredry 22     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Katowice, Fredry 22     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Katowice, Fredry 22     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia neurologiczna
   Katowice, Fredry 22     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Katowice, Fredry 22     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Katowice, Fredry 22     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Katowice, Fredry 22     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia audiometrii
   Katowice, Fredry 22     
   Pracownie inne
  • Pracownia EKG
   Katowice, Fredry 22     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia USG
   Katowice, Fredry 22     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Katowice, Fredry 22     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
 • Przychodnia Nr 9 Jednostka już nie funkcjonuje!

  Katowice, Roździeńskiego 86a (śląskie / powiat M. Katowice)
  • Poradnia lekarza poz dla dorosłych
   Katowice, Roździeńskiego 86a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza poz dla dzieci
   Katowice, Roździeńskiego 86a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Katowice, Roździeńskiego 86a     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Katowice, Roździeńskiego 86a     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Katowice, Roździeńskiego 86a     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Katowice, Roździeńskiego 86a     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia EKG
   Katowice, Roździeńskiego 86a     
   Pracownie inne
 • Przychodnia Nr 10 Jednostka już nie funkcjonuje!

  Katowice, Kotlarza 6 (śląskie / powiat M. Katowice)
  • Poradnia lekarza poz dla dorosłych
   Katowice, Kotlarza 6     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza poz dla dorosłych
   Katowice, Kotlarza 6     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza poz dla dzieci
   Katowice, Kotlarza 6     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Dział fizjoterapii-gabinet fizykoterapii
   Katowice, Kotlarza 6     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizjoterapii-gabinet masażu leczniczego
   Katowice, Kotlarza 6     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Katowice, Kotlarza 6     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Katowice, Kotlarza 6     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Katowice, Kotlarza 6     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Katowice, Kotlarza 6     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Katowice, Kotlarza 6     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Katowice, Kotlarza 6     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ortodontyczna
   Katowice, Kotlarza 6     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia stomatologiczna
   Katowice, Kotlarza 6     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia EKG
   Katowice, Kotlarza 6     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia ortodontyczna
   Katowice, Kotlarza 6     
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia RTG
   Katowice, Kotlarza 6     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Katowice, Kotlarza 6     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia neurologiczna
   Katowice, Kotlarza 6     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Katowice, Kotlarza 6     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna
   Katowice, Kotlarza 6     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia leczenia gruźlicy i chorób płuc
   Katowice, Kotlarza 6     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Pracownia spirografii i spirometrii
   Katowice, Kotlarza 6     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Pracownia audiometrii
   Katowice, Kotlarza 6     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Dział fizjoterapii-gabinet kinezyterapii
   Katowice, Kotlarza 6     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • Przychodnia Nr 11 Jednostka już nie funkcjonuje!

  Katowice, Witosa 21 (śląskie / powiat M. Katowice)
  • Poradnia lekarza poz dla dorosłych
   Katowice, Witosa 21     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza poz dla dzieci
   Katowice, Witosa 21     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet fizykoterapii
   Katowice, Witosa 21     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet masażu leczniczego
   Katowice, Witosa 21     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Katowice, Witosa 21     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Katowice, Witosa 21     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Katowice, Witosa 21     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Katowice, Witosa 21     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Katowice, Witosa 21     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia stomatologiczna
   Katowice, Witosa 21     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia EKG
   Katowice, Witosa 21     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Protezownia
   Katowice, Witosa 21     
   Pracownia protetyki dentystycznej
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia neurologiczna
   Katowice, Witosa 21     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Katowice, Witosa 21     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia USG
   Katowice, Witosa 21     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia medycyny pracy
   Katowice, Witosa 21     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
 • Przychodnia Nr 12 Jednostka już nie funkcjonuje!

  Katowice, Ligocka 5 (śląskie / powiat M. Katowice)
  • Poradnia lekarza poz dla dorosłych
   Katowice, Ligocka 5     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza poz dla dzieci
   Katowice, Ligocka 5     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Katowice, Ligocka 5     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Katowice, Ligocka 5     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Katowice, Ligocka 5     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Katowice, Ligocka 5     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia EKG
   Katowice, Ligocka 5     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
 • Przychodnia Nr 14 Jednostka już nie funkcjonuje!

  Katowice, Wiosny Ludów 24 (śląskie / powiat M. Katowice)
  • Poradnia lekarza poz dla dorosłych
   Katowice, Wiosny Ludów 24     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza poz dla dzieci
   Katowice, Wiosny Ludów 24     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Katowice, Wiosny Ludów 24     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Katowice, Wiosny Ludów 24     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Katowice, Wiosny Ludów 24     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia geriatryczna
   Katowice, Wiosny Ludów 24     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Katowice, Wiosny Ludów 24     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Katowice, Wiosny Ludów 24     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia neurologiczna
   Katowice, Wiosny Ludów 24     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna
   Katowice, Wiosny Ludów 24     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Katowice, Wiosny Ludów 24     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Katowice, Wiosny Ludów 24     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Katowice, Wiosny Ludów 24     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia audiometrii
   Katowice, Wiosny Ludów 24     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Pracownia EKG
   Katowice, Wiosny Ludów 24     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia USG
   Katowice, Wiosny Ludów 24     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia medycyny pracy
   Katowice, Wiosny Ludów 24     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Katowice, Wiosny Ludów 24     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia urazowo-ortopedyczna
   Katowice, Wiosny Ludów 24     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Przychodnia Nr 15 Jednostka już nie funkcjonuje!

  Katowice, Le Ronda 16 (śląskie / powiat M. Katowice)
  • Poradnia lekarza poz dla dorosłych
   Katowice, Le Ronda 16     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza poz dla dzieci
   Katowice, Le Ronda 16     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Katowice, Le Ronda 16     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Katowice, Le Ronda 16     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Katowice, Le Ronda 16     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Katowice, Le Ronda 16     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia leczenia gruźlicy i chorób płuc
   Katowice, Le Ronda 16     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia medycyny pracy
   Katowice, Le Ronda 16     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia stomatologiczna
   Katowice, Le Ronda 16     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia EKG
   Katowice, Le Ronda 16     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia RTG
   Katowice, Le Ronda 16     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia spirografii i spirometrii
   Katowice, Le Ronda 16     
   Pracownie inne
 • Przychodnia Nr 16 Jednostka już nie funkcjonuje!

  Katowice, Szopienicka 59 (śląskie / powiat M. Katowice)
  • Poradnia lekarza poz dla dorosłych
   Katowice, Szopienicka 59     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza poz dla dzieci
   Katowice, Szopienicka 59     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet fizykoterapii
   Katowice, Szopienicka 59     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Katowice, Szopienicka 59     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Katowice, Szopienicka 59     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Katowice, Szopienicka 59     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Katowice, Szopienicka 59     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia skórno-wenerologiczna
   Katowice, Szopienicka 59     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Katowice, Szopienicka 59     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia EKG
   Katowice, Szopienicka 59     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia USG
   Katowice, Szopienicka 59     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia mammografii
   Katowice, Szopienicka 59     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia RTG
   Katowice, Szopienicka 59     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Przychodnia Nr 17 Jednostka już nie funkcjonuje!

  Katowice, Mysłowicka 13 (śląskie / powiat M. Katowice)
  • Poradnia lekarza poz dla dorosłych
   Katowice, Mysłowicka 13     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza poz dla dzieci
   Katowice, Mysłowicka 13     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza poz dla dzieci
   Katowice, Mysłowicka 13     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Katowice, Mysłowicka 13     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Katowice, Mysłowicka 13     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Katowice, Mysłowicka 13     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Katowice, Mysłowicka 13     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Katowice, Mysłowicka 13     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Katowice, Mysłowicka 13     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Katowice, Mysłowicka 13     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Katowice, Mysłowicka 13     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia stomatologiczna
   Katowice, Mysłowicka 13     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia stomatologiczna
   Katowice, Mysłowicka 13     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia audiometrii
   Katowice, Mysłowicka 13     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Pracownia EKG
   Katowice, Mysłowicka 13     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia RTG
   Katowice, Mysłowicka 13     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Protezownia
   Katowice, Mysłowicka 13     
   Pracownia protetyki dentystycznej
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
 • Przychodnia Nr 19 Jednostka już nie funkcjonuje!

  Katowice, Uniczowska 6 (śląskie / powiat M. Katowice)
  • Poradnia lekarza poz dla dorosłych
   Katowice, Uniczowska 6     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza poz dla dzieci
   Katowice, Uniczowska 6     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Dział fizjoterapii-gabinet fizykoterapii
   Katowice, Uniczowska 6     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Katowice, Uniczowska 6     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Katowice, Uniczowska 6     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Katowice, Uniczowska 6     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Katowice, Uniczowska 6     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Katowice, Uniczowska 6     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia EKG
   Katowice, Uniczowska 6     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
 • Przychodnia Nr 20 Jednostka już nie funkcjonuje!

  Katowice, Boya-Żeleńskiego 77 (śląskie / powiat M. Katowice)
  • Poradnia lekarza poz dla dorosłych
   Katowice, Boya-Żeleńskiego 77     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza poz dla dzieci
   Katowice, Boya-Żeleńskiego 77     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Katowice, Boya-Żeleńskiego 77     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Katowice, Boya-Żeleńskiego 77     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Katowice, Boya-Żeleńskiego 77     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Katowice, Boya-Żeleńskiego 77     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Katowice, Boya-Żeleńskiego 77     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia EKG
   Katowice, Boya-Żeleńskiego 77     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Poradnia neurologiczna
   Katowice, Boya-Żeleńskiego 77     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Katowice, Boya-Żeleńskiego 77     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna
   Katowice, Boya-Żeleńskiego 77     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia medycyny pracy
   Katowice, Boya-Żeleńskiego 77     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia USG
   Katowice, Boya-Żeleńskiego 77     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Przychodnia Nr 21 Jednostka już nie funkcjonuje!

  Katowice, Korczaka 24 (śląskie / powiat M. Katowice)
  • Poradnia lekarza poz dla dorosłych
   Katowice, Korczaka 24     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet fizykoterapii
   Katowice, Korczaka 24     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet kinezyterapii
   Katowice, Korczaka 24     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet masażu leczniczego
   Katowice, Korczaka 24     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Katowice, Korczaka 24     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Katowice, Korczaka 24     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
  • Laboratorium analityczne
   Katowice, Korczaka 24     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Katowice, Korczaka 24     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Katowice, Korczaka 24     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Katowice, Korczaka 24     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia neurologiczna
   Katowice, Korczaka 24     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna
   Katowice, Korczaka 24     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Katowice, Korczaka 24     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Katowice, Korczaka 24     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia urazowo-ortopedyczna
   Katowice, Korczaka 24     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia audiometrii
   Katowice, Korczaka 24     
   Pracownie inne
  • Pracownia EKG
   Katowice, Korczaka 24     
   Pracownie inne
  • Pracownia USG
   Katowice, Korczaka 24     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci Jednostka już nie funkcjonuje!

  Katowice, Ks. Kard. Wyszyńskiego 4 (śląskie / powiat M. Katowice)
  • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   Katowice, Ks. Kard. Wyszyńskiego 4     
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Gabinet kinezyterapii
   Katowice, Ks. Kard. Wyszyńskiego 4     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Katowice, Ks. Kard. Wyszyńskiego 4     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia chirurgii dziecięcej
   Katowice, Ks. Kard. Wyszyńskiego 4     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   Katowice, Ks. Kard. Wyszyńskiego 4     
   Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Katowice, Ks. Kard. Wyszyńskiego 4     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia hematologiczna dla dzieci
   Katowice, Ks. Kard. Wyszyńskiego 4     
   Poradnia hematologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Katowice, Ks. Kard. Wyszyńskiego 4     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia logopedyczna dla dzieci
   Katowice, Ks. Kard. Wyszyńskiego 4     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   Katowice, Ks. Kard. Wyszyńskiego 4     
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Katowice, Ks. Kard. Wyszyńskiego 4     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia ortodontyczna dla dzieci
   Katowice, Ks. Kard. Wyszyńskiego 4     
   Poradnia ortodontyczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Katowice, Ks. Kard. Wyszyńskiego 4     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia pulmonologiczna dla dzieci
   Katowice, Ks. Kard. Wyszyńskiego 4     
   Poradnia chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia urazowo-ortopedyczna dla dzieci
   Katowice, Ks. Kard. Wyszyńskiego 4     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia urologiczna dla dzieci
   Katowice, Ks. Kard. Wyszyńskiego 4     
   Poradnia urologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
  • Poradnia wad postawy
   Katowice, Ks. Kard. Wyszyńskiego 4     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   Katowice, Ks. Kard. Wyszyńskiego 4     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Pracownia EEG
   Katowice, Ks. Kard. Wyszyńskiego 4     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Pracownia EKG
   Katowice, Ks. Kard. Wyszyńskiego 4     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia USG
   Katowice, Ks. Kard. Wyszyńskiego 4     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Przychodnia Dermatologiczna Jednostka już nie funkcjonuje!

  Katowice, Raciborska 28 (śląskie / powiat M. Katowice)
  • Poradnia skórno-wenerologiczna
   Katowice, Raciborska 28     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   Katowice, Raciborska 28     
   Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet zabiegowo-opatrunkowy
   Katowice, Raciborska 28     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna