Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia" - Przychodnia Nr 3

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. PCK 1 (40-057 Katowice)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Katowice
tel.: 32 25 95 151

Jednostki - Samodzielny Publiczny Zakład...

 • Przychodnia Nr 3

  Katowice, ul. PCK 1 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 32 25 95 151
  Email: zdrowie@spzla-katowice.pl
  Witryna: www.spzla-katowice.pl
  • Poradnia lekarza poz dla dorosłych
   Katowice, ul. PCK 1      Telefon: 32 25 95 151  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Katowice, ul. PCK 1      Telefon: 32 25 95 151  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Katowice, ul. PCK 1      Telefon: 32 25 95 151  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej srodowiskowej
   Katowice, ul. PCK 1      Telefon: 32 25 95 151  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy
   Katowice, ul. PCK 1      Telefon: 32 25 95 136  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Katowice, ul. PCK 1      Telefon: 32 25 95 145  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia kardiologiczna
   Katowice, ul. PCK 1      Telefon: 32 25 95 151  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia leczenia osteoporozy
   Katowice, ul. PCK 1      Telefon: 32 25 95 145  
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Katowice, ul. PCK 1      Telefon: 32 25 95 125  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia neurologiczna
   Katowice, ul. PCK 1      Telefon: 32 25 95 145  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna
   Katowice, ul. PCK 1      Telefon: 32 25 95 151  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Katowice, ul. PCK 1      Telefon: 32 25 95 145  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Katowice, ul. PCK 1      Telefon: 32 25 95 122  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Katowice, ul. PCK 1      Telefon: 32 25 95 146  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia urazowo-ortopedyczna
   Katowice, ul. PCK 1      Telefon: 32 25 95 145  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia audiometrii
   Katowice, ul. PCK 1      Telefon: 32 25 95 138  
   Pracownia badań słuchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Pracownia densytometrii
   Katowice, ul. PCK 1      Telefon: 32 25 95 159  
   Pracownia densytometryczna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG
   Katowice, ul. PCK 1      Telefon: 32 25 95 136  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia psychotechniczna
   Katowice, ul. PCK 1      Telefon: 32 25 95 158  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
  • Pracownia RTG
   Katowice, ul. PCK 1      Telefon: 32 25 95 131  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Katowice, ul. PCK 1      Telefon: 32 25 95 131  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Katowice, ul. PCK 1      Telefon: 32 25 95 156  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia onkologiczna
   Katowice, ul. PCK 1      Telefon: 32 25 95 145  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Pracownia badań okulistycznych
   Katowice, ul. PCK 1      Telefon: 32 25 95 151  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Dział fizjoterapii-gabinet kinezyterapii
   Katowice, ul. PCK 1     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia spirometrii
   Katowice, ul. PCK 1      Telefon: 32 25 95 159  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Pracownia krioterapii
   Katowice, ul. PCK 1      Telefon: 32 25 95 122  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
  • Pracownia badań okulistycznych
   Katowice, ul. PCK 1      Telefon: 32 60 57 126  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Pracownia mammografii
   Katowice, ul. PCK 1      Telefon: 32 25 95 131  
   Pracownia mammografii
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej - Gabinet medycyny szkolnej
   Katowice, ul. PCK 1      Telefon: 32 2595180  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia chemioterapii
   Katowice, ul. PCK 1     
   Poradnia chemioterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia geriatryczna
   Katowice, ul. PCK 1     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Pracownia cytologiczna
   Katowice, ul. PCK 1     
   Pracownia cytologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
  • Pracownia EEG
   Katowice, ul. PCK 1     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Katowice, ul. PCK 1     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia chemioterapii
    Katowice, ul. PCK 1     
    Poradnia chemioterapii
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Poradnia geriatryczna
    Katowice, ul. PCK 1     
    Poradnia geriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Pracownia cytologiczna
    Katowice, ul. PCK 1     
    Pracownia cytologiczna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
   • Pracownia EEG
    Katowice, ul. PCK 1     
    Pracownie inne
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
    Katowice, ul. PCK 1     
    Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca