Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Królewiecka 15 (82-300 Elbląg)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: M. Elbląg
tel.: 55 236 23 38

Jednostki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki...

 • SPZOZ "Centrum Rehabilitacji"

  Elbląg, Królewiecka 15 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Elbląg)
  • poradnia rehabilitacyjna
   Elbląg, Królewiecka 15      Telefon: 55 236 23 38  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • poradnia medycyny sportowej
   Elbląg, Królewiecka 15      Telefon: 55 236 23 38  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • poradnia wad postawy
   Elbląg, Królewiecka 15      Telefon: 55 236 23 38  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • ośrodek rehabilitacji dziennej
   Elbląg, Królewiecka 15      Telefon: 55 236 23 38  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • poradnia rehabilitacyjna dla dzieci i młodzieży
   Elbląg, Królewiecka 15      Telefon: 55 236 23 38  
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) fizjoterapii
   Elbląg, Królewiecka 15      Telefon: 55 236 23 38  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
   • Oświata i promocja zdrowia - Fizjoterapia
  • dział ( pracownia) fizjoterapii
   Elbląg, Królewiecka 15      Telefon: 55 255 00 10  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
   • Oświata i promocja zdrowia - Fizjoterapia
  • poradnia logopedyczna
   Elbląg, Królewiecka 15     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • poradnia rehabilitacyjna
   Elbląg, Królewiecka 15     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • pracownia fizjoterapii,
   Elbląg, Królewiecka 15     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • pracownia fizjoterapii,
   Elbląg, Królewiecka 15     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • dział /pracownia/ fizjoterapii
   Elbląg, Królewiecka 15     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • dział /pracownia/ fizjoterapii
   Elbląg, Królewiecka 15     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) fizjoterapii
   Elbląg, Królewiecka 15     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • transport chorych i niepełnosprawnych
   Elbląg, Królewiecka 15     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Medycyna transportu
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • poradnia logopedyczna
    Elbląg, Królewiecka 15     
    Poradnia logopedyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • poradnia rehabilitacyjna
    Elbląg, Królewiecka 15     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • pracownia fizjoterapii,
    Elbląg, Królewiecka 15     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • pracownia fizjoterapii,
    Elbląg, Królewiecka 15     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • dział /pracownia/ fizjoterapii
    Elbląg, Królewiecka 15     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • dział /pracownia/ fizjoterapii
    Elbląg, Królewiecka 15     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Dział (pracownia) fizjoterapii
    Elbląg, Królewiecka 15     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
    • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • transport chorych i niepełnosprawnych
    Elbląg, Królewiecka 15     
    Zespół transportu sanitarnego
    • Pozostałe - Medycyna transportu