Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

adres: Traugutta 116 (50-420 Wrocław)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Wrocław-Krzyki
tel.: 071 78-90-236

Jednostki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki...

 • Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

  Wrocław, Traugutta 116 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  Telefon: 071 78-90-236
  • Oddział kardiologiczny
   Wrocław, Traugutta 116     
  • Oddzial toksykologii
   Wrocław, Traugutta 116     
  • Oddział neurologii z pododdziałem udarowym
   Wrocław, Traugutta 116     
  • Oddział chirurgii ogólnej
   Wrocław, Traugutta 116     
  • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Wrocław, Traugutta 116     
  • Oddział chirurgii dziecięcej
   Wrocław, Traugutta 116     
  • Oddział neurologii dziecięcej
   Wrocław, Traugutta 116     
  • Oddział otolaryngologii dziecięcej
   Wrocław, Traugutta 116     
  • Oddział neurologii z pododdziałem udarowym (oddział kliniczny)
   Wrocław, Traugutta 116     
  • Oddział neurochirurgii (oddział kliniczny)
   Wrocław, Traugutta 116     
  • Szpitalny oddział ratunkowy
   Wrocław, Traugutta 116     
  • Izba przyjęć
   Wrocław, Traugutta 116     
  • Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej
   Wrocław, Traugutta 116     
  • Oddział rehabilitacyjny
   Wrocław, Traugutta 116     
  • Oddział neurochirurgiczny
   Wrocław, Traugutta 116     
  • Poradnia dla chorych ze stwardnieniem rozsianym
   Wrocław, Traugutta 116     
  • Poradnia kardiologiczna
   Wrocław, Traugutta 116     
  • Poradnia lipidowa i promocji zdrowia
   Wrocław, Traugutta 116     
  • Poradnia elektrostymulacji serca
   Wrocław, Traugutta 116     
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Wrocław, Traugutta 116     
  • Poradnia neurologiczna
   Wrocław, Traugutta 116     
  • Poradnia neurologii dziecięcej
   Wrocław, Traugutta 116     
  • Poradnia chirurgii dziecięcej
   Wrocław, Traugutta 116     
  • Poradnia otolaryngologii dziecięcej
   Wrocław, Traugutta 116     
  • Poradnia stwardnienia rozsianego
   Wrocław, Traugutta 116     
  • Poradnia neurochirurgiczna
   Wrocław, Traugutta 116     
  • Poradnia ginekologiczna konsultacyjna
   Wrocław, Traugutta 116     
  • Poradnia psychologiczna
   Wrocław, Traugutta 116     
  • Poradnia logopedii
   Wrocław, Traugutta 116     
  • Poradnia okulistyczna
   Wrocław, Traugutta 116     
  • Gabinet zabiegowy
   Wrocław, Traugutta 116     
  • Poradnia onkologiczna
   Wrocław, Traugutta 116     
  • Poradnia urologiczna
   Wrocław, Traugutta 116     
  • Poradnia chirurgii plastycznej
   Wrocław, Traugutta 116     
  • Poradnia chirurgii twarzowo - szczękowej
   Wrocław, Traugutta 116     
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Wrocław, Traugutta 116     
  • Poradnia chirurgii klatki piersiowej
   Wrocław, Traugutta 116     
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Wrocław, Traugutta 116     
  • Poradnia chorób naczyniowych mózgu
   Wrocław, Traugutta 116     
  • Dział diagnostyki laboratoryjnej
   Wrocław, Traugutta 116     
  • Dział higieny i epidemiologii
   Wrocław, Traugutta 116     
  • Dział elektrodiagnostyki
   Wrocław, Traugutta 116     
  • Dział radiologii
   Wrocław, Traugutta 116     
  • Dział rehabilitacji leczniczej
   Wrocław, Traugutta 116     
  • Apteka
   Wrocław, Traugutta 116     
  • Centralna sterylizatornia
   Wrocław, Traugutta 116     
  • Centralna pracownia endoskopii
   Wrocław, Traugutta 116     
  • Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   Wrocław, Traugutta 116