Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Andrychowie

adres: Krakowska 91 (34-120 Andrychów)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: Andrychów miasto

Jednostki - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki...

 • Miejska Przychodnia Rejonowa

  Andrychów, leja A.Wietrznego 3 (małopolskie / powiat Andrychów miasto)
  Telefon: (33) 870-49-80 870-49-90
  • Poradnia ogólna
   Andrychów, leja A.Wietrznego 3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dziecięca
   Andrychów, leja A.Wietrznego 3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Andrychów, leja A.Wietrznego 3     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Andrychów, leja A.Wietrznego 3     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej szkolnej
   Andrychów, leja A.Wietrznego 3     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia

  Andrychów, Targanice, Beskidzka 42 (małopolskie / powiat Andrychów obszar wiejski)
  Telefon: (33) 875-12-27
  • Poradnia ogólna
   Andrychów, Targanice, Beskidzka 42     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dziecięca
   Andrychów, Targanice, Beskidzka 42     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Andrychów, Targanice, Beskidzka 42     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Andrychów, Targanice, Beskidzka 42     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
  • Poradnia stomatologiczna
   Andrychów, Targanice, Beskidzka 42     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Zespół Poradni Specjalistycznych

  Andrychów, Krakowska 91 (małopolskie / powiat Andrychów miasto)
  Telefon: (33) 870-15-03 870-39-40
  • Poradnia stomatologiczna
   Andrychów, Krakowska 91     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia stomatologiczna
   Andrychów, Krakowska 91     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia diabetologiczna
   Andrychów, Krakowska 91     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Andrychów, Krakowska 91     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia endokrynologiczna
   Andrychów, Krakowska 91     
   Poradnia chorób tarczycy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Andrychów, Krakowska 91     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Andrychów, Krakowska 91     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Andrychów, Krakowska 91     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia reumatologiczna
   Andrychów, Krakowska 91     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Andrychów, Krakowska 91     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Andrychów, Krakowska 91     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Andrychów, Krakowska 91     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Andrychów, Krakowska 91     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Andrychów, Krakowska 91     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna
   Andrychów, Krakowska 91     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Andrychów, Krakowska 91     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia urologiczna
   Andrychów, Krakowska 91     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Andrychów, Krakowska 91     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia ortodontyczna
   Andrychów, Krakowska 91     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia medycyny pracy
   Andrychów, Krakowska 91     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia stomatologiczna
   Andrychów, Krakowska 91     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia stomatologiczna
    Andrychów, Krakowska 91     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Dział Pomocy Doraźnej

  Andrychów, 27 Stycznia 9 (małopolskie / powiat Andrychów miasto)
  Telefon: (33) 870-43-90
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy "W"
   Andrychów, 27 Stycznia 9     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy ogólny
   Andrychów, 27 Stycznia 9     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Ambulatorium ogólne
   Andrychów, 27 Stycznia 9     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
  • Ambulatorium chirurgiczne
   Andrychów, 27 Stycznia 9     
   Ambulatorium chirurgiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy "W"
   Andrychów, 27 Stycznia 9     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Andrychów, Starowiejska 17a (małopolskie / powiat Andrychów miasto)
  Telefon: (33) 870-49-60
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Andrychów, Starowiejska 17a     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej

  Andrychów, Krakowska 91 (małopolskie / powiat Andrychów miasto)
  Telefon: (33) 870-15-03 870-39-40
  • Pracownia RTG
   Andrychów, Krakowska 91     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Andrychów, Krakowska 91     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Andrychów, Krakowska 91     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Zakład Rehabilitacji i Leczenia Wad Postawy

  Andrychów, Krakowska 91 (małopolskie / powiat Andrychów miasto)
  Telefon: (33) 870-15-03 870-39-40
  • Pracownia fizjoterapii
   Andrychów, Krakowska 91     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizykoterapii
   Andrychów, Krakowska 91     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii
   Andrychów, Krakowska 91     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna