Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie-Szpital

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Sobieskiego 4 (22-300 Krasnystaw)
wojewodztwo: lubelskie
powiat: Krasnystaw
tel.: 82 5762170

Jednostki - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki...

 • Szpital

  Krasnystaw, Głowackiego 3 (lubelskie / powiat Krasnystaw)
  Telefon: 82-5762170
  Email: sekretariat@spzozkrasnystaw.pl
  Witryna: www.spzozkrasnystaw.pl
  • Oddział chorób wewnętrznych i intensywnej opieki kardiologicznej
   Krasnystaw, Głowackiego 3      Telefon: 82 5763728  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
  • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Krasnystaw, Głowackiego 3      Telefon: 82-5762831  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
  • Oddział reumatologiczny
   Krasnystaw, Głowackiego 3      Telefon: 82 5763773  
   Oddział reumatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Reumatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Reumatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Oddział dziecięcy
   Krasnystaw, Głowackiego 3      Telefon: 82-5767041  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo pediatryczne
  • Oddział pulmonologii
   Krasnystaw, Głowackiego 3      Telefon: 82 5763786  
   Oddział chorób płuc
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Oddział neurologiczny
   Krasnystaw, Głowackiego 3      Telefon: 82-5763773  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo neurologiczne
  • Oddział noworodków
   Krasnystaw, Głowackiego 3      Telefon: 82 5767041  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Neonatologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Neonatologia
   • Szczepienia - Neonatologia
   • Szczepienia - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neonatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo neonatologiczne
  • Oddział chirurgii ogólnej
   Krasnystaw, Głowackiego 3      Telefon: 82 5762417  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Rehabilitacja stacjonarna - Chirurgia ogólna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Urologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział okulistyczny
   Krasnystaw, Głowackiego 3      Telefon: 82-5762831  
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Oddział położniczo-ginekologiczny
   Krasnystaw, Głowackiego 3      Telefon: 82 5761606  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo ginekologiczne
  • Blok operacyjny
   Krasnystaw, Głowackiego 3      Telefon: 82-5762417  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo operacyjne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
  • Izba przyjęć
   Krasnystaw, Głowackiego 3      Telefon: 82-5766347  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
  • Apteka szpitalna
   Krasnystaw, Głowackiego 3      Telefon: 82-5763729  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Pracownia endoskopii
   Krasnystaw, Głowackiego 3      Telefon: 82-5763728  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia diagnostyki kardiologicznej
   Krasnystaw, Głowackiego 3      Telefon: 82-5766347  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia diagnostyki układu oddechowego
   Krasnystaw, Głowackiego 3      Telefon: 82-5763786  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Pracownia elektroencefalografii
   Krasnystaw, Głowackiego 3      Telefon: 82-5763773  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Centralna sterylizatornia
   Krasnystaw, Głowackiego 3      Telefon: 82-5762417  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Szpitalny oddział ratunkowy
   Krasnystaw, Głowackiego 3      Telefon: 82 5766347  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Położnictwo i ginekologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Okulistyka
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo ratunkowe
  • Oddział urologii
   Krasnystaw, Głowackiego 3      Telefon: 82 5762417  
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział udarowy
   Krasnystaw, Głowackiego 3      Telefon: 82-5763773  
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Pododdział chirurgii urazowo-ortopedycznej oddziału chirurgii ogólnej
   Krasnystaw, Głowackiego 3      Telefon: 82-5762417  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja stacjonarna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja stacjonarna - Chirurgia ogólna
  • Oddział opieki długoterminowej
   Krasnystaw, Głowackiego 3     
   Oddział dla przewlekle chorych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Rehabilitacja stacjonarna - Choroby wewnętrzne
   • Rehabilitacja stacjonarna - Choroby płuc
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby płuc
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
  • Dział radiodiagnostyki i ultrasonografii
   Krasnystaw, Głowackiego 3     
  • Gabinet podawania cytostatyków
   Krasnystaw, Głowackiego 3     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział opieki długoterminowej
    Krasnystaw, Głowackiego 3     
    Oddział dla przewlekle chorych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Rehabilitacja stacjonarna - Choroby wewnętrzne
    • Rehabilitacja stacjonarna - Choroby płuc
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby płuc
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   • Dział radiodiagnostyki i ultrasonografii
    Krasnystaw, Głowackiego 3     
   • Gabinet podawania cytostatyków
    Krasnystaw, Głowackiego 3     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Dział Pomocy Doraźnej - zespół stacjonarny Jednostka już nie funkcjonuje!

  Krasnystaw, Głowackiego 3 (lubelskie / powiat Krasnystaw)
  • Dział Pomocy Doraźnej Zespół R1
   Krasnystaw, Głowackiego 3     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Dział Pomocy Doraźnej Zespół R2
   Krasnystaw, Głowackiego 3     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Ambulatorium
   Krasnystaw, Głowackiego 3     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • Ambulatorium okulistyczne
   Krasnystaw, Głowackiego 3     
   Ambulatorium okulistyczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Okulistyka
 • Podstacja Pogotowia Ratunkowego Jednostka już nie funkcjonuje!

  Żółkiewka, Żółkiewskiego 20 (lubelskie / powiat Żółkiewka)
  • Podstacja Pogotowia Zespół "W"
   Żółkiewka, Żółkiewskiego 20     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa