Sanatorium Uzdrowiskowe ORW Kołobrzeg - Podczele

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne

adres: Koszalińska 72 (78-100 Kołobrzeg)
wojewodztwo: zachodniopomorskie
powiat: Kołobrzeg
tel.: 94 35-43-116

Jednostki - Sanatorium Uzdrowiskowe ORW...

 • Sanatorium Uzdrowiskowe ORW Kołobrzeg - Podczele

  Kołobrzeg, Koszalińska 72 (zachodniopomorskie / powiat Kołobrzeg)
  Telefon: 94 35-43-116
  Email: holtur@holtur.pl
  Witryna: www.holtur.com.pl
  • Oddział uzdrowiskowy rehabilitacji sanatoryjnej
   Kołobrzeg, Koszalińska 72     
   Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Rehabilitacja stacjonarna - Choroby wewnętrzne
   • Rehabilitacja dzienna - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Otorynolaryngologia
   • Rehabilitacja dzienna - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja dzienna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Rehabilitacja stacjonarna - Choroby płuc
   • Rehabilitacja dzienna - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
   • Rehabilitacja dzienna - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Reumatologia
   • Rehabilitacja dzienna - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja dzienna - Fizjoterapia
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Diabetologia
   • Rehabilitacja dzienna - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Rehabilitacja dzienna - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja stacjonarna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja dzienna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Endokrynologia
   • Rehabilitacja dzienna - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Dział fizjoterapii
   Kołobrzeg, Koszalińska 72      Telefon: 94/35-43-116  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja dzienna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Leczenie stacjonarne - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja dzienna - Fizjoterapia
  • Dział fizykoterapii
   Kołobrzeg, Koszalińska 72      Telefon: 94/35-43-116  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja dzienna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Leczenie stacjonarne - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja dzienna - Fizjoterapia
  • Dział kinezyterapii
   Kołobrzeg, Koszalińska 72      Telefon: 94/35-43-116  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja dzienna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Leczenie stacjonarne - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja dzienna - Fizjoterapia
  • Dział hydroterapii
   Kołobrzeg, Koszalińska 72      Telefon: 94/35-43-116  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja dzienna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Leczenie stacjonarne - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja dzienna - Fizjoterapia
  • Dział krioterapii
   Kołobrzeg, Koszalińska 72      Telefon: 94/35-43-116  
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja dzienna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Leczenie stacjonarne - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja dzienna - Fizjoterapia
  • Dział masażu leczniczego
   Kołobrzeg, Koszalińska 72      Telefon: 94/35-43-116  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja dzienna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Leczenie stacjonarne - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja dzienna - Fizjoterapia
  • Dział balneoterapii
   Kołobrzeg, Koszalińska 72      Telefon: 94/35-43-116  
   Dział (pracownia) balneoterapii
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja dzienna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Leczenie stacjonarne - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja dzienna - Fizjoterapia
  • Poradnia pielęgniarek
   Kołobrzeg, Koszalińska 72      Telefon: 94/35-43-116  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostałe - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet diagnostyczo - zabiegowy
   Kołobrzeg, Koszalińska 72      Telefon: 94/35-43-116  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia uzdrowiskowa
   Kołobrzeg, Koszalińska 72      Telefon: 94/35-43-116  
   Poradnia uzdrowiskowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Fizjoterapia
  • Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny
   Kołobrzeg, Koszalińska 72     
   Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Rehabilitacja stacjonarna - Choroby wewnętrzne
   • Rehabilitacja dzienna - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Otorynolaryngologia
   • Rehabilitacja dzienna - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja dzienna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Rehabilitacja stacjonarna - Choroby płuc
   • Rehabilitacja dzienna - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
   • Rehabilitacja dzienna - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Reumatologia
   • Rehabilitacja dzienna - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja dzienna - Fizjoterapia
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Diabetologia
   • Rehabilitacja dzienna - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Rehabilitacja dzienna - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja stacjonarna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja dzienna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Endokrynologia
   • Rehabilitacja dzienna - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Sanatorium uzdrowiskowe - Oddział chorób Rrematycznych i układu kostno - stawowego
   Kołobrzeg, Koszalińska 72     
   Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Reumatologia
  • Sanatorium uzdrowiskowe - Oddział Chorób Układu Oddechowego
   Kołobrzeg, Koszalińska 72     
   Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Choroby płuc
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Sanatorium uzdrowiskowe - Oddział Endokrynologiczny i Metaboloiczny
   Kołobrzeg, Koszalińska 72     
   Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Diabetologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Poradnia diabetologiczna
   Kołobrzeg, Koszalińska 72     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia balneologiczna
   Kołobrzeg, Koszalińska 72     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Sanatorium uzdrowiskowe - Oddział chorób Rrematycznych i układu kostno - stawowego
    Kołobrzeg, Koszalińska 72     
    Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny
    • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
    • Leczenie stacjonarne - Balneologia i medycyna fizykalna
    • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
    • Rehabilitacja stacjonarna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
    • Rehabilitacja stacjonarna - Reumatologia
   • Sanatorium uzdrowiskowe - Oddział Chorób Układu Oddechowego
    Kołobrzeg, Koszalińska 72     
    Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny
    • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
    • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
    • Leczenie stacjonarne - Balneologia i medycyna fizykalna
    • Rehabilitacja stacjonarna - Choroby płuc
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Sanatorium uzdrowiskowe - Oddział Endokrynologiczny i Metaboloiczny
    Kołobrzeg, Koszalińska 72     
    Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny
    • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
    • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
    • Leczenie stacjonarne - Balneologia i medycyna fizykalna
    • Rehabilitacja stacjonarna - Diabetologia
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Poradnia diabetologiczna
    Kołobrzeg, Koszalińska 72     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia balneologiczna
    Kołobrzeg, Koszalińska 72     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Balneologia i medycyna fizykalna
    • Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna