Sanatorium Uzdrowiskowe w Kołobrzegu

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne

adres: Korzeniowskiego 1 (78-100 Kołobrzeg)
wojewodztwo: zachodniopomorskie
powiat: Kołobrzeg
tel.: 94 35-25-291

Jednostki - Sanatorium Uzdrowiskowe w Kołobrzegu

 • Sanatorium Uzdrowiskowe w Kołobrzegu

  Kołobrzeg, Korzeniowskiego 1 (zachodniopomorskie / powiat Kołobrzeg)
  Telefon: 94 35-252-91
  Email: lech@sanatoriumlech.pl
  • Poradnia internistyczno - balneologiczna
   Kołobrzeg, Korzeniowskiego 1     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Poradnia internistyczno - pulmonologiczna
   Kołobrzeg, Korzeniowskiego 1     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Kołobrzeg, Korzeniowskiego 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Dział fizjoterapii
   Kołobrzeg, Korzeniowskiego 1     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Sanatorium uzdrowiskowe - Oddział pulmonologiczno - endokrynologiczny
   Kołobrzeg, Korzeniowskiego 1     
   Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Endokrynologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Choroby płuc
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Sanatorium uzdrowiskowe - Oddział rehabilitacji narządu ruchu
   Kołobrzeg, Korzeniowskiego 1     
   Oddział uzdrowiskowy rehabilitacji sanatoryjnej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Dział fizykoterapii
   Kołobrzeg, Korzeniowskiego 1     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Dział hydroterapii
   Kołobrzeg, Korzeniowskiego 1     
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Dział masażu leczniczego
   Kołobrzeg, Korzeniowskiego 1     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Dział kinezyterapii
   Kołobrzeg, Korzeniowskiego 1     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Dział balneoterapii
   Kołobrzeg, Korzeniowskiego 1     
   Dział (pracownia) balneoterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Dział krioterapii
   Kołobrzeg, Korzeniowskiego 1     
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Szpital uzdrowiskowy
   Kołobrzeg, Korzeniowskiego 1     
   Oddział uzdrowiskowy szpitalny
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Endokrynologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Choroby płuc
   • Rehabilitacja stacjonarna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Szpital uzdrowiskowy
    Kołobrzeg, Korzeniowskiego 1     
    Oddział uzdrowiskowy szpitalny
    • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
    • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
    • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
    • Leczenie stacjonarne - Balneologia i medycyna fizykalna
    • Rehabilitacja stacjonarna - Endokrynologia
    • Rehabilitacja stacjonarna - Choroby płuc
    • Rehabilitacja stacjonarna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
 • Szpital Uzdrowiskowy Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kołobrzeg, Korzeniowskiego 1 (zachodniopomorskie / powiat Kołobrzeg)