Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "UNIMED"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Młodej Polski 7 (30-131 Kraków)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: Kraków-Krowodrza
tel.: 12 63 70 849

Jednostki - Specjalistyczny NZOZ "UNIMED"

 • Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "UNIMED"

  Kraków, ul. Młodej Polski 7 (małopolskie / powiat Kraków-Krowodrza)
  Telefon: 12 63 70 849
  • Poradnia pulmonologiczna
   Kraków, ul. Młodej Polski 7     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby płuc
   • Szczepienia - Choroby płuc
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
  • Pracownia spirometryczna
   Kraków, ul. Młodej Polski 7     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Choroby płuc
  • Poradnia pulmonologiczna dla dzieci
   Kraków, ul. Młodej Polski 7     
   Poradnia chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby płuc
   • Szczepienia - Choroby płuc
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
  • Pracownia radiologiczna
   Kraków, ul. Młodej Polski 7     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia pulmonologiczna dla dzieci
    Kraków, ul. Młodej Polski 7     
    Poradnia chorób płuc dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby płuc
    • Szczepienia - Choroby płuc
    • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
   • Pracownia radiologiczna
    Kraków, ul. Młodej Polski 7     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej

  Kraków, Młodej Polski 7 (małopolskie / powiat Kraków-Krowodrza)
  Telefon: 12 63 70 849
  • Poradnia lekarza POZ
   Kraków, Młodej Polski 7     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Kraków, Młodej Polski 7     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Kraków, Młodej Polski 7     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Pediatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Kraków, Młodej Polski 7     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Kraków, Młodej Polski 7      Telefon: 12 63 70 849  
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   Kraków, Młodej Polski 7     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia lekarza POZ dla dzieci
   Kraków, Młodej Polski 7     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia lekarza POZ dla dzieci
    Kraków, Młodej Polski 7     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
    • Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Pediatria
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria