Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Wjazdowa 4 (26-600 Radom)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: M. Radom
tel.: 048 362-84-74

Jednostki - Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i...

 • Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu Polskiego Związku Głuchych

  Radom, Wjazdowa 4 (mazowieckie / powiat M. Radom)
  Telefon: 048 362-84-74
  Email: 75159714@pro.onet.pl
  • Poradnia logopedyczna
   Radom, Wjazdowa 4     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia psychologiczna
   Radom, Wjazdowa 4     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Radom, Wjazdowa 4     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Radom, Wjazdowa 4     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Punkt zaopatrzenia w środki wspomagania słuchu
   Radom, Wjazdowa 4     
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki wspomagania słuchu
   • Środki wspomagania słuchu - Audiologia i foniatria
   • Środki wspomagania słuchu - Otorynolaryngologia
   • Środki wspomagania słuchu - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   Radom, Wjazdowa 4     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Radom, Wjazdowa 4     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia rehabilitacji słuchu i mowy
   Radom, Wjazdowa 4     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia audiologiczna
   Radom, Wjazdowa 4     
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Audiologia i foniatria
  • Zespół rehabilitacji domowej
   Radom, Wjazdowa 4     
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia rehabilitacji słuchu i mowy
    Radom, Wjazdowa 4     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia audiologiczna
    Radom, Wjazdowa 4     
    Poradnia audiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
    • Leczenie w domu pacjenta - Audiologia i foniatria
   • Zespół rehabilitacji domowej
    Radom, Wjazdowa 4     
    Zespół rehabilitacji domowej
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna