Specjalistyczny Zakład Diagnostyki i Leczenia ELITmed

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Francuska 23 (40-027 Katowice)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Katowice
tel.: 32 608 29 65

Jednostki - Specjalistyczny Zakład Diagnostyki i...

 • Specjalistyczny Zakład Diagnostyki i Leczenia ELITmed

  Katowice, ul. Francuska 23 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 32 608 29 65
  Email: elitmed.sc@gmail.com
  • Poradnia medycyny pracy
   Katowice, ul. Francuska 23      Telefon: 32 608 29 65  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia nefrologiczna
   Katowice, ul. Francuska 23      Telefon: 32 608 29 65  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Katowice, ul. Francuska 23      Telefon: 32 608 29 65  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia neurologiczna
   Katowice, ul. Francuska 23      Telefon: 32 608 29 65  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia psychiatryczna
   Katowice, ul. Francuska 23      Telefon: 32 608 29 65  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Katowice, ul. Francuska 23      Telefon: 32 608 29 65  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • USG - Choroby wewnętrzne
   • Inne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia kardiologiczna
   Katowice, ul. Francuska 23      Telefon: 32 608 29 65  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia laryngologiczna
   Katowice, ul. Francuska 23      Telefon: 32 608 29 65  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna
   Katowice, ul. Francuska 23      Telefon: 32 608 29 65  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Katowice, ul. Francuska 23      Telefon: 32 608 29 65  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Cytologia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgiczna
   Katowice, ul. Francuska 23      Telefon: 32 608 29 65  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia dermatologiczna
   Katowice, ul. Francuska 23      Telefon: 32 608 29 65  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Katowice, ul. Francuska 23      Telefon: 32 608 29 65  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia ortopedyczna
   Katowice, ul. Francuska 23      Telefon: 32 608 29 65  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia logopedyczna
   Katowice, ul. Francuska 23      Telefon: 32 608 29 65  
   Poradnia logopedyczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologopedia
  • Punkt pobrań materiału do badań
   Katowice, ul. Francuska 23      Telefon: 32 608 29 65  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet zabiegowy
   Katowice, ul. Francuska 23      Telefon: 32 608 29 65  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Punkt szczepień
   Katowice, ul. Francuska 23      Telefon: 32 608 29 65  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Choroby zakaźne
  • Poradnia psychologiczna
   Katowice, ul. Francuska 23      Telefon: 32 608 29 65  
   Poradnia psychologiczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychologia kliniczna
  • Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Katowice, ul. Francuska 23      Telefon: 32 608 29 65  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Poradnia chorób tarczycy
   Katowice, ul. Francuska 23     
   Poradnia chorób tarczycy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Katowice, ul. Francuska 23     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia psychologiczna
   Katowice, ul. Francuska 23     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia seksuologiczna
   Katowice, ul. Francuska 23     
   Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
  • Poradnia urologiczna
   Katowice, ul. Francuska 23     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia gastrologiczna
   Katowice, ul. Francuska 23     
   Poradnia gastrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia chorób tarczycy
    Katowice, ul. Francuska 23     
    Poradnia chorób tarczycy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia chorób metabolicznych
    Katowice, ul. Francuska 23     
    Poradnia chorób metabolicznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia psychologiczna
    Katowice, ul. Francuska 23     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Poradnia seksuologiczna
    Katowice, ul. Francuska 23     
    Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
   • Poradnia urologiczna
    Katowice, ul. Francuska 23     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Poradnia gastrologiczna
    Katowice, ul. Francuska 23     
    Poradnia gastrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia