Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PRAXIS-DUO" s.c. Lucyna Piela, Renata Piela

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Długa 11/13 (53-657 Wrocław)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Wrocław-Stare Miasto
tel.: 713553434

Jednostki - Specjalistyczny Zakład Opieki...

 • Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PRAXIS-DUO" s.c. Lucyna Piela, Renata Piela

  Wrocław, Długa 11/13 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Stare Miasto)
  Telefon: 71 3553434
  Email: praxisduo@live.pl
  Witryna: www.praxisduo.pl
  • Poradnia internistyczna
   Wrocław, Długa 11/13     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Wrocław, Długa 11/13     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Wrocław, Długa 11/13     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Porafnia okulistyczna
   Wrocław, Długa 11/13     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
  • Poradnia neurologiczna
   Wrocław, Długa 11/13     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Wrocław, Długa 11/13     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia medycyny pracy
   Wrocław, Długa 11/13     
   Poradnia medycyny pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Wrocław, Długa 11/13     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi.
  • Poradnia leczenia jaskry
   Wrocław, Długa 11/13     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Wrocław, Długa 11/13     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Pielegniarska opieka długoterminowa
   Wrocław, Długa 11/13     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Zespół leczenia środowiskowego domowego
   Wrocław, Długa 11/13     
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Wrocław, Długa 11/13     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Inne - Choroby wewnętrzne
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
   • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia psychologiczna
   Wrocław, Długa 11/13     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Hospicjum domowe
   Wrocław, Długa 11/13      Telefon: 071 3553434  
   Hospicjum domowe
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Hospicjum domowe dla dzieci
   Wrocław, Długa 11/13      Telefon: 071 3553434  
   Hospicjum domowe dla dzieci
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Poradnia ginekologiczna - położnicza
   Wrocław, Długa 11/13     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia ginekologiczna - położnicza
    Wrocław, Długa 11/13     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia