Świętokrzyskie Centrum Onkologii - Poradnie

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Stefana Artwińskiego 3 (25-734 Kielce)
wojewodztwo: świętokrzyskie
powiat: M. Kielce
tel.: 41 367 42 24

Jednostki - Świętokrzyskie Centrum Onkologii -...

 • Przychodnia

  Kielce, Artwińskiego 3 (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  Telefon: 41 367 42 24
  Email: SCOinfo@onkol.kielce.pl
  Witryna: www.onkol.kielce.pl
  • Poradnia Profilaktyki Zakładowej
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Konsultacyjna Poradnia Neurologiczna
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Genetyczna
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Poradnia genetyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
  • Poradnia Pomocy Psychologicznej
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Dermatologiczna
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Chorób Piersi
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Promocji Zdrowia
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Konsultacyjna Poradnia Internistyczna
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Brachyterapii
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Poradnia radioterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radioterapia onkologiczna
  • Poradnia Radioterapii
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Poradnia radioterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radioterapia onkologiczna
  • Poradnia Urologii
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Nowotworów Krwi
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Poradnia nowotworów krwi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia Endokrynologii
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Medycyny Paliatywnej
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • Poradnia Chemioterapii
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Poradnia chemioterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Rehabilitacji
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Proktologiczna - Stomijna
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Konsultacyjna Poradnia Anestezjologiczna
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Zakład Fizyki Medycznej
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Inne - Radioterapia onkologiczna
  • Zakład Mikrobiologii Klinicznej
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia
  • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zakład Markerów Nowotworowych
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zakład Metod Fizycznych
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Poradnia Nefrologiczna
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Konsultacyjna Poradnia Psychiatryczna
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Hepatologiczna
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Kardiologiczna
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
  • Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia Onkologiczna
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
  • Poradnia Medycyny Nuklearnej
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Poradnia medycyny nuklearnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna nuklearna
  • Poradnia Logopedyczna
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Hematologiczna
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Pracownia Endoskopii
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Pracownia endoskopii
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Chirurgia onkologiczna
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Chirurgia klatki piersiowej
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z Mobilnym Gabinetem Pobrań Cytologicznych (Cytomammobus)
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ginekologia onkologiczna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Położnictwo i ginekologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Ginekologia onkologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Ginekologia onkologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Poradnia chirurgii klatki piersiowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
  • Zakład Diagnostyki Molekularnej
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania molekularne - Patomorfologia
   • Badania molekularne - Onkologia kliniczna
   • Diagnostyka patomorfologiczna - Genetyka kliniczna
  • Poradnia Immunologiczna - Zaburzeń Odporności
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Poradnia immunologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Pracownia Terapii Zajęciowej
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Onkologiczna - Ginekologii Onkologicznej
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Poradnia ginekologii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Mobilna Pracownia Badań Diagnostycznych (Cytomammobus)
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Mobilna pracownia badań diagnostycznych
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Onkologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Pobieralnia Krwi
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Punkt pobrań krwi
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Pielęgniarstwo onkologiczne
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna nuklearna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Chorób Błon Śluzowych Przyzębia
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia Chorób Stercza
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Hospicjum Domowe
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Hospicjum domowe
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Poradnia Ginekologiczna
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia Chorób Metabolicznych
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia Elektrokardiograficzna
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Chorób Błon Śluzowych Przyzębia
    Kielce, Artwińskiego 3     
    Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
    • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
    • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Poradnia Chorób Stercza
    Kielce, Artwińskiego 3     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Hospicjum Domowe
    Kielce, Artwińskiego 3     
    Hospicjum domowe
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Poradnia Ginekologiczna
    Kielce, Artwińskiego 3     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   • Poradnia Pulmonologiczna
    Kielce, Artwińskiego 3     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
    Kielce, Artwińskiego 3     
    Poradnia chirurgii stomatologicznej
    • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Poradnia Chorób Metabolicznych
    Kielce, Artwińskiego 3     
    Poradnia chorób metabolicznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Pracownia Elektrokardiograficzna
    Kielce, Artwińskiego 3     
    Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
 • Zakład Fizyki Medycznej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kielce, Artwińskiego 3 (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
 • Zakład Patologii Nowotworów

  Kielce, Artwińskiego 3 (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  Telefon: 41 367 42 21
  Email: SCOinfo@onkol.kielce.pl
  Witryna: www.onkol.kielce.pl
  • Pracownia Biopsji Cienkoigłowej
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Histopatologia - Patomorfologia
  • Pracownia Histopatologiczna
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Pracownia histopatologii
   • Histopatologia - Patomorfologia
  • Pracownia Immunohistochemii
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Pracownia cytologiczna
   • Cytologia - Diagnostyka laboratoryjna
   • Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
  • Pracownia Cytofotometrii
   Kielce, Artwińskiego 3     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia Cytofotometrii
    Kielce, Artwińskiego 3     
 • Zakład Mikrobiologii Klinicznej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kielce, Artwińskiego 3 (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  • Pracownia Diagnostyki Bakterii Beztlenowych
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • Pracownia Mykologii
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • Pracownia Diagnostyki Układu Moczowego
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • Pracownia Pożywek
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kielce, Artwińskiego 3 (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  • Pracownia Hematologii
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Analityki Ogólnej
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Koagulacji
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Białek Specyficznych
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Zakład Markerów Nowotworowych Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kielce, Artwińskiego 3 (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  • Pracownia Radioimmunodiagnostyki
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Immunoenzymatyczna
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Diagnostyki WZW
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Zakład Rehabilitacji

  Kielce, Artwińskiego 3 (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  Telefon: 41 367 41 71
  Email: SCOinfo@onkol.kielce.pl
  Witryna: www.onkol.kielce.pl
  • Dział Fizjoterapii
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Punkt Zaopatrzenia Ortopedycznego
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet Ćwiczeń Indywidualnych
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Fizykoterapii
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet Masażu Suchego i Terapii Manualnej
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Balneoterapii
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Dział (pracownia) balneoterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Sala Ćwiczeń Grupowych
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Kinezyterapii
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet Ćwiczeń Indywidualnych
    Kielce, Artwińskiego 3     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia Fizykoterapii
    Kielce, Artwińskiego 3     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Gabinet Masażu Suchego i Terapii Manualnej
    Kielce, Artwińskiego 3     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia Balneoterapii
    Kielce, Artwińskiego 3     
    Dział (pracownia) balneoterapii
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Sala Ćwiczeń Grupowych
    Kielce, Artwińskiego 3     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia Kinezyterapii
    Kielce, Artwińskiego 3     
    Dział (pracownia) kinezyterapii
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
 • Zakład Metod Fizycznych Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kielce, Świętokrzyska 15 (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej

  Kielce, Artwińskiego 3 (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  Telefon: 41 367 42 47
  Email: SCOinfo@onkol.kielce.pl
  Witryna: www.onkol.kielce.pl
  • Pracownia USG
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Mammografii
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Pracownia mammografii
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Onkologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Pracownia RTG
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia TK
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia MR
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   • Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Mammotoniczna
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Inne - Chirurgia onkologiczna
 • Zakład Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem Pozytonowej Tomografii Komputerowej

  Kielce, Artwińskiego 3 (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  Telefon: 41 367 42 90
  Email: SCOinfo@onkol.kielce.pl
  Witryna: www.onkol.kielce.pl
  • Pracownia Scyntygrafii
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   • Scyntygrafia - Medycyna nuklearna
  • Pracownia PET
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Pracownia pozytonowej tomografii emisyjnej
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna nuklearna
  • Pracownia Gama-Kamerowa I
   Kielce, Artwińskiego 3     
  • Pracownia Gama-Kamerowa II
   Kielce, Artwińskiego 3     
  • Pracownia Scyntygrafii
   Kielce, Artwińskiego 3     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia Gama-Kamerowa I
    Kielce, Artwińskiego 3     
   • Pracownia Gama-Kamerowa II
    Kielce, Artwińskiego 3     
   • Pracownia Scyntygrafii
    Kielce, Artwińskiego 3     
 • Zakład Panendoskopii Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kielce, Artwińskiego 3 (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)