Świętokrzyskie Centrum Onkologii - Szpital

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Artwińskiego 3 (25-734 Kielce)
wojewodztwo: świętokrzyskie
powiat: M. Kielce
tel.: 41 367 45 01

Jednostki - Świętokrzyskie Centrum Onkologii -...

 • Szpital

  Kielce, Artwińskiego 3 (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  Telefon: 041 367 45 01
  Email: SCOinfo@onkol.kielce.pl
  Witryna: www.onkol.kielce.pl
  • Dział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Klatki Piersiowej
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Oddział chirurgii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   • Endoskopia - Chirurgia onkologiczna
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
  • Dział Radioterapii
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Oddział radioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
  • Dział Chemioterapii
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
  • Dział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Dział Kliniczny Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
  • Dział Endokrynologii
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Oddział endokrynologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Diabetologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Dział Kliniczny Urologii
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
  • Dział Hematologii
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Oddział hematologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hematologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Izba Przyjęć
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Izba przyjęć szpitala
   • Usługi lecznicze - Onkologia kliniczna
  • Apteka Szpitalna
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Blok Operacyjny
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
  • Dział Kliniczny Ginekologii
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Oddział ginekologii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ginekologia onkologiczna
  • Dział Brachyterapii
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Oddział radioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
  • Dział Medycyny Nuklearnej
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Oddział medycyny nuklearnej
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna nuklearna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Medycyna nuklearna
  • Ośrodek Chemioterapii Dziennej
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hematologia
  • Zespół Dziennej Opieki Gastroenterologicznej
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Oddział leczenia jednego dnia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Endoskopia - Chirurgia onkologiczna
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Dział Żywienia
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia klatki piersiowej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Genetyka kliniczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna nuklearna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Radioterapia onkologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia onkologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ginekologia onkologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Hematologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Immunologia kliniczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Nefrologia
  • Dział Onkologii Ogólnej
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
  • Centralna Sterylizatornia
   Kielce, Artwińskiego 3     
  • Dział Nefrologiczny
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Oddział nefrologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
  • Stacja Dializ
   Kielce, Artwińskiego 3     
   Stacja dializ
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Dział Terapii Jodem
   Kielce, Artwińskiego 3     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Dział Onkologii Ogólnej
    Kielce, Artwińskiego 3     
    Oddział onkologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Centralna Sterylizatornia
    Kielce, Artwińskiego 3     
   • Dział Nefrologiczny
    Kielce, Artwińskiego 3     
    Oddział nefrologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Nefrologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Stacja Dializ
    Kielce, Artwińskiego 3     
    Stacja dializ
    • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   • Dział Terapii Jodem
    Kielce, Artwińskiego 3