Szpital

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: al. Armii Krajowej 101 (43-316 Bielsko-Biała)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Bielsko-Biała
tel.: 33 81 02 000

Jednostki - Szpital

 • Oddziały Szpitalne

  Bielsko-Biała, al. Armii Krajowej 101 (śląskie / powiat M. Bielsko-Biała)
  Telefon: 33 81 02 000
  Email: szpital@hospital.com.pl
  Witryna: www.hospital.com.pl
  • Oddział Chorób Wewnętrznych i Hematologii
   Bielsko-Biała, al. Armii Krajowej 101      Telefon: 33 81 02 000  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Hematologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hematologia
  • Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii
   Bielsko-Biała, al. Armii Krajowej 101      Telefon: 33 81 02 000  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Gastroenterologiczny i Chorób Wewnętrznych z pracownią endoskopii
   Bielsko-Biała, al. Armii Krajowej 101      Telefon: 33 81 02 000  
   Oddział gastroenterologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
  • Oddział Kardiologiczy ze stanowiskami intensywnego nadzoru kardiologicznego
   Bielsko-Biała, al. Armii Krajowej 101      Telefon: 33 81 02 000  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Oddział Laryngologiczny z Pracownią Audiologiczną i Pracownią Endoskopii
   Bielsko-Biała, al. Armii Krajowej 101      Telefon: 33 81 02 000  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Endoskopia - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
  • Oddział Neurologiczny
   Bielsko-Biała, al. Armii Krajowej 101      Telefon: 33 81 02 000  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
   Bielsko-Biała, al. Armii Krajowej 101      Telefon: 33 81 02 000  
   Oddział chirurgii naczyniowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Bielsko-Biała, al. Armii Krajowej 101      Telefon: 33 81 02 000  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Oświata i promocja zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Nefrologiczny
   Bielsko-Biała, al. Armii Krajowej 101      Telefon: 33 81 02 000  
   Oddział nefrologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Nefrologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Nefrologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
  • Stacja Dializ
   Bielsko-Biała, al. Armii Krajowej 101      Telefon: 33 81 02 000  
   Stacja dializ
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Nefrologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Nefrologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
  • Oddział Ginekologiczno-Położniczy
   Bielsko-Biała, al. Armii Krajowej 101      Telefon: 33 81 02 000  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Noworodkowy
   Bielsko-Biała, al. Armii Krajowej 101      Telefon: 33 81 02 000  
   Oddział położnictwa i neonatologii
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • USG - Neonatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neonatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neonatologia
  • Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej
   Bielsko-Biała, al. Armii Krajowej 101      Telefon: 33 81 02 000  
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • USG - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Urologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
  • Oddział Neurochirurgiczny
   Bielsko-Biała, al. Armii Krajowej 101      Telefon: 33 81 02 000  
   Oddział neurochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurochirurgia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurochirurgia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurochirurgia
  • Oddział Patologii Noworodka i Niemowląt
   Bielsko-Biała, al. Armii Krajowej 101      Telefon: 33 81 02 000  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neonatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neonatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Nadzór radiologiczny - Neonatologia
  • Oddział Okulistyczny
   Bielsko-Biała, al. Armii Krajowej 101      Telefon: 33 81 02 000  
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
  • Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej
   Bielsko-Biała, al. Armii Krajowej 101      Telefon: 33 81 02 000  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja stacjonarna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Ratunkowy
   Bielsko-Biała, al. Armii Krajowej 101      Telefon: 33 81 02 000  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna ratunkowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna ratunkowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
  • Centralna Izba Przyjęć
   Bielsko-Biała, al. Armii Krajowej 101      Telefon: 33 81 02 000  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
  • Apteka
   Bielsko-Biała, al. Armii Krajowej 101      Telefon: 33 81 02 000  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Blok Operacyjny
   Bielsko-Biała, al. Armii Krajowej 101      Telefon: 33 81 02 000  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne
  • Oddział Udarowy
   Bielsko-Biała, al. Armii Krajowej 101      Telefon: 33 81 02 000  
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Bank krwi
   Bielsko-Biała, al. Armii Krajowej 101      Telefon: 33 81 02 000  
   Bank krwi
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Hematologia
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • Ambulatorium ogólne nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
   Bielsko-Biała, al. Armii Krajowej 101      Telefon: 33 81 02 000  
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Oddział Chirurgii Krótkoterminowej
   Bielsko-Biała, al. Armii Krajowej 101     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Chirurgii Krótkoterminowej
    Bielsko-Biała, al. Armii Krajowej 101     
    Oddział chirurgiczny ogólny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
 • Pomoc Doraźna

  Bielsko-Biała, al. Armii Krajowej 101 (śląskie / powiat M. Bielsko-Biała)
  Telefon: 33 81 02 000
  Email: szpital@hospital.com.pl
  Witryna: www.hospital.com.pl
  • Zespół Wyjazdowy Reanimacyjny "R"
   Bielsko-Biała, al. Armii Krajowej 101      Telefon: 33 81 02 000  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa