SZPITAL

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Wyzwolenia 18 (43-300 Bielsko-Biała)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Bielsko-Biała
tel.: 33 49 84 011

Jednostki - SZPITAL

 • Szpital 1

  Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 18 (śląskie / powiat M. Bielsko-Biała)
  Telefon: 33 81 64 370
  • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 49 84 000  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział chirurgii onkologicznej i ogólnej wraz z odcinkiem chirurgii krótkoterminowej
   Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 49 84 000  
   Oddział chirurgii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
  • Oddział diagnostyki onkologicznej i gastroenterologii
   Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 49 84 000  
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
  • Oddział ginekologii onkologicznej wraz z odcinkiem ginekologii krótkoterminowej
   Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 49 84 000  
   Oddział ginekologii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ginekologia onkologiczna
  • Oddział onkologiczny
   Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 49 84 000  
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Oddział radioterapii
   Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 49 84 000  
   Oddział radioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
  • Izba przyjęć
   Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 49 84 000  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
  • Blok operacyjny
   Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 49 84 000  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
  • Zakład radioterapii
   Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 49 84 000  
   Pracownia lub zakład teleradioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radioterapia onkologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Radioterapia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
  • Zakład fizyki medycznej
   Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 49 84 000  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Inne - Fizyka medyczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Fizyka medyczna
  • Zakład patomorfologii
   Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 49 84 000  
   Zakład patomorfologii
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Genetyka kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Patomorfologia
   • Cytologia - Genetyka kliniczna
   • Cytologia - Patomorfologia
   • Histopatologia - Genetyka kliniczna
   • Histopatologia - Patomorfologia
   • Techniki specjalne - Genetyka kliniczna
   • Techniki specjalne - Patomorfologia
   • Badania molekularne - Genetyka kliniczna
   • Badania molekularne - Patomorfologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Patomorfologia
  • Pracownia TK
   Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 49 84 000  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia mammotomiczna
   Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 49 84 000  
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia endoskopii
   Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 49 84 000  
   Pracownia endoskopii
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Laboratorium analityczne
   Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 49 84 000  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Apteka
   Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 49 84 000  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Pracownia brachyterapii
   Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 81 64 370  
   Pracownia lub zakład brachyterapii
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radioterapia onkologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Radioterapia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radioterapia onkologiczna
  • Pracownia USG
   Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 81 64 370  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia mammografii
   Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 81 64 370  
   Pracownia mammografii
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia RTG
   Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 18      Telefon: 33 81 64 370  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Szpital 2

  Bielsko-Biała, ul. Stanisława Wyspiańskiego 21 (śląskie / powiat M. Bielsko-Biała)
  Telefon: 33 82 72 500
  • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Bielsko-Biała, ul. Stanisława Wyspiańskiego 21      Telefon: 33 82 72 500  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział chirurgii ogólnej
   Bielsko-Biała, ul. Stanisława Wyspiańskiego 21      Telefon: 33 82 72 500  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
  • Oddział ginekologiczno-położniczy
   Bielsko-Biała, ul. Stanisława Wyspiańskiego 21      Telefon: 33 82 72 500  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział kardiologiczny
   Bielsko-Biała, ul. Stanisława Wyspiańskiego 21      Telefon: 33 82 72 500  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Oddział noworodkowy
   Bielsko-Biała, ul. Stanisława Wyspiańskiego 21      Telefon: 33 82 72 500  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym
   Bielsko-Biała, ul. Stanisława Wyspiańskiego 21      Telefon: 33 82 72 500  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Oddział wewnętrzny
   Bielsko-Biała, ul. Stanisława Wyspiańskiego 21      Telefon: 33 82 72 500  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Izba przyjęć
   Bielsko-Biała, ul. Stanisława Wyspiańskiego 21      Telefon: 33 82 72 500  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
  • Blok operacyjny
   Bielsko-Biała, ul. Stanisława Wyspiańskiego 21      Telefon: 33 82 72 500  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia USG
   Bielsko-Biała, ul. Stanisława Wyspiańskiego 21      Telefon: 33 82 72 500  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia RTG
   Bielsko-Biała, ul. Stanisława Wyspiańskiego 21      Telefon: 33 82 72 500  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG
   Bielsko-Biała, ul. Stanisława Wyspiańskiego 21      Telefon: 33 82 72 500  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia echokardiografii
   Bielsko-Biała, ul. Stanisława Wyspiańskiego 21      Telefon: 33 82 72 500  
   Pracownia USG
   • USG - Kardiologia
  • Pracownia holterowska
   Bielsko-Biała, ul. Stanisława Wyspiańskiego 21      Telefon: 33 82 72 500  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia elektrofizjologiczna
   Bielsko-Biała, ul. Stanisława Wyspiańskiego 21      Telefon: 33 82 72 500  
   Pracownia elektrofizjologii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia EKG wysiłkowego
   Bielsko-Biała, ul. Stanisława Wyspiańskiego 21      Telefon: 33 82 72 500  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia endoskopii przewodu pokarmowego
   Bielsko-Biała, ul. Stanisława Wyspiańskiego 21      Telefon: 33 82 72 500  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia EEG
   Bielsko-Biała, ul. Stanisława Wyspiańskiego 21      Telefon: 33 82 72 500  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Pracownia dopplerowska
   Bielsko-Biała, ul. Stanisława Wyspiańskiego 21      Telefon: 33 82 72 500  
   Pracownia USG
   • USG - Neurologia
  • Laboratorium analityczne
   Bielsko-Biała, ul. Stanisława Wyspiańskiego 21      Telefon: 33 82 72 500  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Dział farmacji szpitalnej
   Bielsko-Biała, ul. Stanisława Wyspiańskiego 21      Telefon: 33 82 72 500  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
 • Szpital 3

  Bielsko-Biała, ul. Emilii Plater 17 (śląskie / powiat M. Bielsko-Biała)
  Telefon: 33 81 98 760