Szpital

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Szewska 23 (87-140 Chełmża)
wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
powiat: Chełmża
tel.: 56 67 52 255 do 58

Jednostki - Szpital

 • Szpital

  Chełmża, Szewska 23 (kujawsko-pomorskie / powiat Chełmża)
  Telefon: 56 67 52 255 do 58
  Email: szpitalchelmza@gmail.com
  Witryna: www.szpitalchelmza.eu
  • Oddział Chorób Wewnętrznych
   Chełmża, Szewska 23      Telefon: 56 67 52 255 do 58 wew 213  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Diagnostyka obrazowa - Choroby wewnętrzne
   • USG - Choroby wewnętrzne
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Chełmża, Szewska 23      Telefon: 56 67 52 255 do 58 wew 275  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Diagnostyka obrazowa - Anestezjologia i intensywna terapia
   • USG - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Pediatryczny
   Chełmża, Szewska 23      Telefon: 56 67 52 255 do 58 wew 244  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • USG - Diagnostyka laboratoryjna
   • Diagnostyka obrazowa - Pediatria
  • Oddział Położniczo - Ginekologiczny
   Chełmża, Szewska 23      Telefon: 56 67 52 255 do 58 wew 267  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • Diagnostyka obrazowa - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Chirurgiczny Ogólny
   Chełmża, Szewska 23      Telefon: 56 67 52 255 do 58 wew 208  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
   • USG - Chirurgia ogólna
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Diagnostyka patomorfologiczna - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
  • Blok Operacyjny
   Chełmża, Szewska 23      Telefon: 56 67 52 255 do 58 wew 241  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo operacyjne
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo operacyjne
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
   Chełmża, Szewska 23      Telefon: 56 67 52 255 do 58 wew 218  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej
   Chełmża, Szewska 23      Telefon: 56 67 52 255 do 58 wew 220  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Endoskopii
   Chełmża, Szewska 23      Telefon: 56 67 52 255 do 58 wew 233  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
  • Izba Przyjęć
   Chełmża, Szewska 23      Telefon: 56 67 52 255 do 58 wew 216  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
   Chełmża, Szewska 23      Telefon: 56 67 57 048  
   Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Rehabilitacja medyczna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Neurologia
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Chełmża, Szewska 23      Telefon: 56 67 52 255 do 58 wew 221  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Rentgenogiagnostyki Ogólnej
   Chełmża, Szewska 23      Telefon: 56 67 52 255 do 58 wew 220  
  • Dyspozytornia Medyczna
   Chełmża, Szewska 23      Telefon: 56 67 52 255 do 58 wew 260  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
  • Apteka Szpitalna / Dział Farmacji Szpitalnej
   Chełmża, Szewska 23      Telefon: 56 67 52 255 do 58 wew 232  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Sala Porodowa
   Chełmża, Szewska 23      Telefon: 56 67 52 255 do 58 wew 204  
   Sala porodowa
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Neonatologia
  • Punkt Pobrań Krwi
   Chełmża, Szewska 23      Telefon: 56 67 52 255 do 58 wew 218  
   Punkt pobrań krwi
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Dział Higieny i Epidemiologii
   Chełmża, Szewska 23      Telefon: 56 67 52 255 do 58 wew 208  
   Dział higieny i epidemiologii
   • Leczenie stacjonarne - Epidemiologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo epidemiologiczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Epidemiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo epidemiologiczne
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Epidemiologia
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Pielęgniarstwo epidemiologiczne
  • Szkoła Rodzenia
   Chełmża, Szewska 23      Telefon: 56 67 52 255 do 58 wew 267  
   Szkoła rodzenia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
  • Dział Oświaty i Promocji Zdrowia
   Chełmża, Szewska 23      Telefon: 56 67 52 255 do 58  
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Oddział dla Przewlekle Chorych
   Chełmża, Szewska 23     
   Oddział dla przewlekle chorych
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Neurologia
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Geriatria
  • Prosektorium
   Chełmża, Szewska 23     
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Chełmża, Szewska 23     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna transportu
  • Poradnia Neurologiczna
   Chełmża, Szewska 23     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Chełmża, Szewska 23     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Chełmża, Szewska 23     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Okulistyczna
   Chełmża, Szewska 23     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Zespół Wyjazdowy Wypadkowy W
   Chełmża, Szewska 23     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Poradnia Leczenia Bólu
   Chełmża, Szewska 23     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
   Chełmża, Szewska 23     
   Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Neurologia
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Geriatria
  • Centralna Sterylizatornia
   Chełmża, Szewska 23     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział dla Przewlekle Chorych
    Chełmża, Szewska 23     
    Oddział dla przewlekle chorych
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Neurologia
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Geriatria
   • Prosektorium
    Chełmża, Szewska 23     
   • Poradnia Medycyny Pracy
    Chełmża, Szewska 23     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
    • Badania kierowców - Medycyna transportu
   • Poradnia Neurologiczna
    Chełmża, Szewska 23     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia Chirurgii Ogólnej
    Chełmża, Szewska 23     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
    Chełmża, Szewska 23     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia Okulistyczna
    Chełmża, Szewska 23     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Zespół Wyjazdowy Wypadkowy W
    Chełmża, Szewska 23     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Poradnia Leczenia Bólu
    Chełmża, Szewska 23     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
    Chełmża, Szewska 23     
    Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Neurologia
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Geriatria
   • Centralna Sterylizatornia
    Chełmża, Szewska 23     
 • Jednostki zapobiegawczo-lecznicze Jednostka już nie funkcjonuje!

  Chełmża, Szewska 23 (kujawsko-pomorskie / powiat Chełmża)
  • Pracownia USG
   Chełmża, Szewska 23     
   Pracownie inne
  • Poradnia Profilaktyki Chorób Sutka
   Chełmża, Szewska 23     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
 • Przychodnia specjalistyczna Jednostka już nie funkcjonuje!

  Chełmża, Kościuszki 4 (kujawsko-pomorskie / powiat Chełmża)
  • Poradnia Diabetologiczna
   Chełmża, Kościuszki 4     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Dermatologiczna
   Chełmża, Kościuszki 4     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Chełmża, Kościuszki 4     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Otolaryngoligiczna
   Chełmża, Kościuszki 4     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
 • Dział Pomocy Doraźnej (Pogotowie Ratunkowe) Jednostka już nie funkcjonuje!

  Chełmża, Szewska 23 (kujawsko-pomorskie / powiat Chełmża)
  • Dział Pomocy Doraźnej
   Chełmża, Szewska 23     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
 • RTM

  Chełmża, Szewska 23 (kujawsko-pomorskie / powiat Chełmża)
  Telefon: 56 67 52 255 do 58
  Email: szpitalchelmza@gmail.com
  Witryna: www.szpitalchelmza.eu
 • Laboratorium

  Chełmża, Szewska 23 (kujawsko-pomorskie / powiat Chełmża)
  Telefon: 56 67 52 255 do 58
  Email: szpitalchelmza@gmail.com
  Witryna: www.szpitalchelmza.eu