SZPITAL

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Żeromskiego 22 (82-300 Elbląg)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: M. Elbląg
tel.: 55 230 41 97

Jednostki - SZPITAL

 • Szpital

  Elbląg, Żeromskiego 22 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Elbląg)
  • oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Elbląg, Żeromskiego 22      Telefon: 55 230 41 11  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Oświata i promocja zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
  • izba przyjęć
   Elbląg, Żeromskiego 22      Telefon: 55 230 42 28  
   Izba przyjęć szpitala
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   • Pozostałe
  • oddział pediatryczny z pododdziałami endokrynologicznym i gastroenterologicznym
   Elbląg, Żeromskiego 22      Telefon: 55 230 41 73  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Inne - Neurologia
   • Inne - Choroby płuc
   • Inna - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Endokrynologia
  • oddział chirurgii dziecięcej z pododdziałami urologii i traumatologii dziecięcej i pododdziałem jednego dnia
   Elbląg, Żeromskiego 22      Telefon: 55 230 41 41  
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Urologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • oddział ginekologiczno - położniczy z pododdziałem noworodkowym rooming-in, pododdziałem patologii ciąży i pododdziałem ginekologii jednego dnia
   Elbląg, Żeromskiego 22      Telefon: 55 230 41 81  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Neonatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neonatologia
  • blok operacyjno-zabiegowy
   Elbląg, Żeromskiego 22      Telefon: 55 230 41 37  
   Blok operacyjny
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • apteka szpitalna
   Elbląg, Żeromskiego 22      Telefon: 55 230 41 89  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • bank krwi z pracownią serologiczną
   Elbląg, Żeromskiego 22      Telefon: 55 230 42 27  
   Bank krwi
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • oddział chorób zakaźnych z pododdziałem hepatologicznym
   Elbląg, Żeromskiego 22      Telefon: 55 230 42 58  
   Oddział chorób zakaźnych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby zakaźne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby zakaźne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Choroby zakaźne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Choroby wewnętrzne
  • oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej z pododdziałami chirurgii ręki, traumatologii i ortopedii dziecięcej, rehabilitacji narządu ruchu i pododdziałem chirurgii jednego dnia
   Elbląg, Żeromskiego 22      Telefon: 55 230 41 33  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • zespół transportu sanitarnego
   Elbląg, Żeromskiego 22      Telefon: 55 230 42 39  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • oddział chirurgii ogólnej i naczyniowej z pododdziałem urologii
   Elbląg, Żeromskiego 22     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • oddział chirurgii dziecięcej
   Elbląg, Żeromskiego 22     
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
  • oddział położniczo-ginekologiczny
   Elbląg, Żeromskiego 22     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • oddział dziecięcy
   Elbląg, Żeromskiego 22     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • oddział chorób zakaźnych
   Elbląg, Żeromskiego 22     
   Oddział chorób zakaźnych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
  • oddział rehabilitacji
   Elbląg, Żeromskiego 22     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • poradnia chirurgii naczyniowej
   Elbląg, Żeromskiego 22     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Pozostałe - Chirurgia naczyniowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia naczyniowa
  • poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Elbląg, Żeromskiego 22     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe - Chirurgia dziecięca
   • Pozostałe - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • poradnia chirurgii plastycznej
   Elbląg, Żeromskiego 22     
   Poradnia chirurgii plastycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   Elbląg, Żeromskiego 22     
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
  • poradnia urologiczna dla dzieci
   Elbląg, Żeromskiego 22     
   Poradnia urologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
   • Pozostałe - Urologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Urologia dziecięca
  • poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych,
   Elbląg, Żeromskiego 22     
   Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • oddział chirurgii ogólnej i naczyniowej z pododdziałem jednego dnia
   Elbląg, Żeromskiego 22     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia naczyniowa
  • oddzial chirurgii dziecięcej z pododdziałami wąskospecjalistycznymi
   Elbląg, Żeromskiego 22     
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
  • oddział położniczy rooming-in
   Elbląg, Żeromskiego 22     
   Oddział położnictwa i neonatologii
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • pododdział patologii ciąży
   Elbląg, Żeromskiego 22     
   Oddział położniczy
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • oddział ginekologiczny
   Elbląg, Żeromskiego 22     
   Oddział ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • oddział rehabilitacji z pododdziałem rehabilitacji kardiologicznej
   Elbląg, Żeromskiego 22     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • oddział chorób wewnętrznych z pododdziałami wąsko specjalistycznymi
   Elbląg, Żeromskiego 22     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • oddział detoksykacyjno-psychiatryczny
   Elbląg, Żeromskiego 22     
   Oddział/Ośrodek leczenia uzależnień
   • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
  • poradnia ginekologiczno - położnicza,
   Elbląg, Żeromskiego 22     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • poradnia rehabilitacyjna,
   Elbląg, Żeromskiego 22     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • oddział urazowo-ortopedyczny z pododdziałem chirurgii ręki,
   Elbląg, Żeromskiego 22     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem reumatologicznym, pododdziałem chorób płuc i pododdziałami wąskospecjalistycznymi
   Elbląg, Żeromskiego 22     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • poradnia reumatologiczna
   Elbląg, Żeromskiego 22     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • dział dezynfekcji i centralnej sterylizacji
   Elbląg, Żeromskiego 22     
  • oddział rehabilitacyjny z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej,
   Elbląg, Żeromskiego 22     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem pulmonologicznym i intensywnym nadzorem kardiologicznym
   Elbląg, Żeromskiego 22     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • zakład usprawniania leczniczego
   Elbląg, Żeromskiego 22     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • ośrodek rehabilitacji dziennej,
   Elbląg, Żeromskiego 22     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • ambulatorium chirurgiczne dla dzieci
   Elbląg, Żeromskiego 22     
   Ambulatorium chirurgiczne dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe - Chirurgia dziecięca
   • Pozostałe - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • poradnia chirurgii dziecięcej
   Elbląg, Żeromskiego 22     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • pododdział rehabilitacji neurologicznej oddziału rehabilitacji
   Elbląg, Żeromskiego 22     
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • oddział chirurgii ogólnej i naczyniowej z pododdziałem urologii
    Elbląg, Żeromskiego 22     
    Oddział chirurgiczny ogólny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • oddział chirurgii dziecięcej
    Elbląg, Żeromskiego 22     
    Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • oddział położniczo-ginekologiczny
    Elbląg, Żeromskiego 22     
    Oddział położniczo-ginekologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • oddział dziecięcy
    Elbląg, Żeromskiego 22     
    Oddział pediatryczny
    • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • oddział chorób zakaźnych
    Elbląg, Żeromskiego 22     
    Oddział chorób zakaźnych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • oddział rehabilitacji
    Elbląg, Żeromskiego 22     
    Oddział rehabilitacyjny
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • poradnia chirurgii naczyniowej
    Elbląg, Żeromskiego 22     
    Poradnia chirurgii naczyniowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
    • Pozostałe - Chirurgia naczyniowa
    • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia naczyniowa
   • poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
    Elbląg, Żeromskiego 22     
    Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Pozostałe - Chirurgia dziecięca
    • Pozostałe - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia dziecięca
    • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • poradnia chirurgii plastycznej
    Elbląg, Żeromskiego 22     
    Poradnia chirurgii plastycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
   • poradnia endokrynologiczna dla dzieci
    Elbląg, Żeromskiego 22     
    Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
   • poradnia urologiczna dla dzieci
    Elbląg, Żeromskiego 22     
    Poradnia urologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
    • Pozostałe - Urologia dziecięca
    • Oświata i promocja zdrowia - Urologia dziecięca
   • poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych,
    Elbląg, Żeromskiego 22     
    Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • oddział chirurgii ogólnej i naczyniowej z pododdziałem jednego dnia
    Elbląg, Żeromskiego 22     
    Oddział chirurgiczny ogólny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
    • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
    • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia naczyniowa
   • oddzial chirurgii dziecięcej z pododdziałami wąskospecjalistycznymi
    Elbląg, Żeromskiego 22     
    Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • oddział położniczy rooming-in
    Elbląg, Żeromskiego 22     
    Oddział położnictwa i neonatologii
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • pododdział patologii ciąży
    Elbląg, Żeromskiego 22     
    Oddział położniczy
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • oddział ginekologiczny
    Elbląg, Żeromskiego 22     
    Oddział ginekologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • oddział rehabilitacji z pododdziałem rehabilitacji kardiologicznej
    Elbląg, Żeromskiego 22     
    Oddział rehabilitacyjny
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • oddział chorób wewnętrznych z pododdziałami wąsko specjalistycznymi
    Elbląg, Żeromskiego 22     
    Oddział chorób wewnętrznych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • oddział detoksykacyjno-psychiatryczny
    Elbląg, Żeromskiego 22     
    Oddział/Ośrodek leczenia uzależnień
    • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
   • poradnia ginekologiczno - położnicza,
    Elbląg, Żeromskiego 22     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • poradnia rehabilitacyjna,
    Elbląg, Żeromskiego 22     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • oddział urazowo-ortopedyczny z pododdziałem chirurgii ręki,
    Elbląg, Żeromskiego 22     
    Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem reumatologicznym, pododdziałem chorób płuc i pododdziałami wąskospecjalistycznymi
    Elbląg, Żeromskiego 22     
    Oddział chorób wewnętrznych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne - Geriatria
    • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Kardiologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • poradnia reumatologiczna
    Elbląg, Żeromskiego 22     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • dział dezynfekcji i centralnej sterylizacji
    Elbląg, Żeromskiego 22     
   • oddział rehabilitacyjny z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej,
    Elbląg, Żeromskiego 22     
    Oddział rehabilitacyjny
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
    • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem pulmonologicznym i intensywnym nadzorem kardiologicznym
    Elbląg, Żeromskiego 22     
    Oddział chorób wewnętrznych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Kardiologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • zakład usprawniania leczniczego
    Elbląg, Żeromskiego 22     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • ośrodek rehabilitacji dziennej,
    Elbląg, Żeromskiego 22     
    Ośrodek rehabilitacji dziennej
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
    • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • ambulatorium chirurgiczne dla dzieci
    Elbląg, Żeromskiego 22     
    Ambulatorium chirurgiczne dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Pozostałe - Chirurgia dziecięca
    • Pozostałe - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia dziecięca
    • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • poradnia chirurgii dziecięcej
    Elbląg, Żeromskiego 22     
    Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia dziecięca
    • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • pododdział rehabilitacji neurologicznej oddziału rehabilitacji
    Elbląg, Żeromskiego 22     
    Oddział rehabilitacji neurologicznej
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
    • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna