SZPITAL

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Warszawska 41 (11-500 Giżycko)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: Giżycko
tel.: 87 429 66 66, 429 66 01

Jednostki - SZPITAL

 • Szpital

  Giżycko, Warszawska 41 (warmińsko-mazurskie / powiat Giżycko)
  Telefon: 87 429 66 66
  Email: sekretariat@zozgiz.pl
  Witryna: www.zozgiz.pl
  • szpitalny oddział ratunkowy
   Giżycko, Warszawska 41      Telefon: 87 429 66 83  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • oddział chirurgii ogólnej
   Giżycko, Warszawska 41      Telefon: 87 429 67 32  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • oddział urazowo-ortopedyczny
   Giżycko, Warszawska 41      Telefon: 87 429 67 42  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • oddział ginekologiczno-położniczy
   Giżycko, Warszawska 41      Telefon: 87 429 67 15  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • pododdział noworodków
   Giżycko, Warszawska 41      Telefon: 87 429 66 65  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Neonatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • oddział wewnętrzny
   Giżycko, Warszawska 41      Telefon: 87 429 67 02  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • oddział urologiczny
   Giżycko, Warszawska 41      Telefon: 87 429 67 27  
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • oddział neurologiczny
   Giżycko, Warszawska 41      Telefon: 87 429 67 92  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Giżycko, Warszawska 41      Telefon: 87 429 67 66  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • oddział pediatryczny
   Giżycko, Warszawska 41      Telefon: 87 429 67 62  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • dział fizjoterapii
   Giżycko, Warszawska 41      Telefon: 87 429 67 53  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
  • izba przyjęć
   Giżycko, Warszawska 41      Telefon: 87 429 66 83  
   Izba przyjęć szpitala
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   • Pozostałe
  • blok operacyjny
   Giżycko, Warszawska 41      Telefon: 87 429 67 71  
   Blok operacyjny
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
  • apteka szpitalna
   Giżycko, Warszawska 41      Telefon: 87 429 66 74  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • oddział chorób zakaźnych
   Giżycko, Warszawska 41      Telefon: 87 429 66 92  
   Oddział chorób zakaźnych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • pododdział otolaryngologiczny
   Giżycko, Warszawska 41     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • oddział obserwacyjno-zakaźny
   Giżycko, Warszawska 41     
   Oddział obserwacyjno-zakaźny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • pracownia diagnostyczna,
   Giżycko, Warszawska 41     
   Pracownia diagnostyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • oddział gastroenterologiczny
   Giżycko, Warszawska 41     
   Oddział gastroenterologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
  • pododdział chemioterapii
   Giżycko, Warszawska 41     
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • prosektorium
   Giżycko, Warszawska 41     
  • sterylizatornia
   Giżycko, Warszawska 41     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • pododdział otolaryngologiczny
    Giżycko, Warszawska 41     
    Oddział otorynolaryngologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • oddział obserwacyjno-zakaźny
    Giżycko, Warszawska 41     
    Oddział obserwacyjno-zakaźny
    • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • pracownia diagnostyczna,
    Giżycko, Warszawska 41     
    Pracownia diagnostyczna
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • oddział gastroenterologiczny
    Giżycko, Warszawska 41     
    Oddział gastroenterologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • pododdział chemioterapii
    Giżycko, Warszawska 41     
    Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
    • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • prosektorium
    Giżycko, Warszawska 41     
   • sterylizatornia
    Giżycko, Warszawska 41     
 • Szpital Powiatowy w Węgorzewie Jednostka już nie funkcjonuje!

  Węgorzewo, 3 - go Maja 17B (warmińsko-mazurskie / powiat Węgorzewo miasto)
  • oddział wewnetrzny
   Węgorzewo, 3 - go Maja 17B     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • oddział rehabilitacyjny
   Węgorzewo, 3 - go Maja 17B     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • oddział detoksykacyjny
   Węgorzewo, 3 - go Maja 17B     
   Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
   • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
  • pododdział paliatywny
   Węgorzewo, 3 - go Maja 17B     
   Oddział medycyny paliatywnej
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
 • Poradnia Przyszpitalne Węgorzewo Jednostka już nie funkcjonuje!

  Węgorzewo, 3 - go Maja 17 B (warmińsko-mazurskie / powiat Węgorzewo miasto)
  • poradnia konsultacyjna internistyczna
   Węgorzewo, 3 - go Maja 17 B     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • poradnia ginekologiczno-położnicza
   Węgorzewo, 3 - go Maja 17 B     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • poradnia rehabilitacyjna
   Węgorzewo, 3 - go Maja 17 B     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • poradnia leczenia uzależnień
   Węgorzewo, 3 - go Maja 17 B     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
 • Pomoc Doraźna Jednostka już nie funkcjonuje!

  Giżycko, Warszawska 41 (warmińsko-mazurskie / powiat Giżycko)
  • ambulatorium
   Giżycko, Warszawska 41     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna ratunkowa
  • zespół wyjazdowy wypadkowy W
   Giżycko, Warszawska 41     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół wyjazdowy "R"
   Giżycko, Warszawska 41     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • ambulatorium zabiegowe w Węgorzewie
   Giżycko, Warszawska 41     
   Ambulatorium chirurgiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • zespół wyjazdowy "W" w Węgorzewie
   Giżycko, Warszawska 41     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
 • Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Jednostka już nie funkcjonuje!

  Węgorzewo, 3 - go Maja 17 B (warmińsko-mazurskie / powiat Giżycko)
  • zakład opiekiuńczo-leczniczy
   Węgorzewo, 3 - go Maja 17 B     
   Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna