SZPITAL

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Alfreda Sokołowskiego 2 (40-749 Katowice)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Katowice
tel.: 32 2556259, 32 2556162