Szpital Kliniczny - Zespół Oddziałów Klinicznych ul. Przybyszewskiego 49 w Poznaniu

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Przybyszewskiego 49 (60-355 Poznań)
wojewodztwo: wielkopolskie
powiat: Poznań-Grunwald
tel.: 061 8691100

Jednostki - Szpital Kliniczny - Zespół...

 • Oddział Kliniczny Nefrologii, Trasplantologii i Chorób Wewnętrznych

  Poznań, Przybyszewskiego 49 (wielkopolskie / powiat Poznań-Grunwald)
  Telefon: 061 8691100
  Email: szpital@spsk2.pl
  Witryna: www.spsk2.pl
  • Oddział Kliniczny Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
   Poznań, Przybyszewskiego 49      Telefon: 061 8691100  
   Oddział nefrologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transplantologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transplantologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Nefrologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transplantologia kliniczna
  • Stacja Hemodializ
   Poznań, Przybyszewskiego 49      Telefon: 061 8691100  
   Stacja dializ
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Stacja Dializ Otrzewnowych
   Poznań, Przybyszewskiego 49     
   Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Nefrologia
 • Centralne Laboratorium Analityczno - Biochemiczne

  Poznań, Przybyszewskiego 49 (wielkopolskie / powiat Poznań-Grunwald)
  Telefon: 061 8691100
  Email: szpital@spsk2.pl
  Witryna: www.spsk2.pl
  • Pracownie Diagnostyki Medycznej
   Poznań, Przybyszewskiego 49      Telefon: 061 8691100  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Szybkich Analiz
   Poznań, Przybyszewskiego 49     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Centralne Laboratorium Analityczno-Biochemiczne
   Poznań, Przybyszewskiego 49     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Diagnostyka laboratoryjna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Centralne Laboratorium Analityczno-Biochemiczne
    Poznań, Przybyszewskiego 49     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Diagnostyka laboratoryjna
 • Centralne Laboratorium Mikrobiologiczne

  Poznań, Przybyszewskiego 49 (wielkopolskie / powiat Poznań-Grunwald)
  Telefon: 061 8691100
  Email: szpital@spsk2.pl
  Witryna: www.spsk2.pl
  • Centralne Laboratorium Mikrobiologiczne
   Poznań, Przybyszewskiego 49     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Mikrobiologia lekarska
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Mikrobiologia lekarska
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
   • Nadzór epidemiologiczny - Diagnostyka laboratoryjna
   • Nadzór epidemiologiczny - Mikrobiologia lekarska