Szpital Kliniczny - Zespół Poradni Specjalistycznych ul. Przybyszewskiego 49 w Poznaniu

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Stanisława Przybyszewskiego 49 ( Poznań)
wojewodztwo: wielkopolskie
powiat: Poznań-Grunwald

Jednostki - Szpital Kliniczny - Zespół Poradni...

 • Zakład Radiologii

  Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49 (wielkopolskie / powiat Poznań-Grunwald)
  • Centralna Izba Przyjęć
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Izba przyjęć szpitala
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Dermatologia i wenerologia
   • Dzienna pomoc lekarska - Kardiologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Gastroenterologia
   • Dzienna pomoc lekarska - Otorynolaryngologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Kardiologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Nefrologia
   • Dzienna pomoc lekarska - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Endokrynologia
   • Dzienna pomoc lekarska - Choroby zakaźne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Dzienna pomoc lekarska - Neurologia dziecięca
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Otorynolaryngologia
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Alergologia
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna transportu
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Chirurgia ogólna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurologia
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Endokrynologia
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Gastroenterologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby zakaźne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna transportu
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Dermatologia i wenerologia
   • Dzienna pomoc lekarska - Endokrynologia
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Neurologia dziecięca
   • Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby zakaźne
   • Dzienna pomoc lekarska - Choroby płuc
   • Dzienna pomoc lekarska - Gastroenterologia
   • Dzienna pomoc lekarska - Audiologia i foniatria
   • Dzienna pomoc lekarska - Dermatologia i wenerologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   • Dzienna pomoc lekarska - Alergologia
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Audiologia i foniatria
   • Dzienna pomoc lekarska - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Dzienna pomoc lekarska - Neurologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna transportu
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Otorynolaryngologia
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Nefrologia
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby płuc
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurologia dziecięca
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Neurologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Kardiologia
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby płuc
   • Dzienna pomoc lekarska - Chirurgia ogólna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Audiologia i foniatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurochirurgia
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Neurochirurgia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Alergologia
   • Dzienna pomoc lekarska - Neurochirurgia
   • Dzienna pomoc lekarska - Nefrologia
  • Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Onkologii Gastroenterologicznej i Chirurgii Plastycznej
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia plastyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia plastyczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
  • Oddział Kliniczny Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia plastyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Oddział Kliniczny Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Audiologia i foniatria
   • Leczenie stacjonarne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
  • Oddział Kliniczny Dermatologii
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Oddział dermatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Alergologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Alergologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Dermatologia i wenerologia
  • Oddział Kliniczny Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Oddział endokrynologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna nuklearna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Medycyna nuklearna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna nuklearna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Endokrynologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna nuklearna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Kliniczny Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49      Telefon: 061 8691100  
   Oddział gastroenterologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
  • Oddział Kliniczny Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Leczenia Chorób Naczyniowych Centralnego Układu Nerwowego
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Oddział neurochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Angiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurochirurgia
  • Oddział Kliniczny Neurologii Dzieci i Młodzieży
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Oddział neurologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia dziecięca
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia dziecięca
  • Oddział Kliniczny Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Zakład Patomorfologii Klinicznej
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Zakład patomorfologii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Patomorfologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Patomorfologia
  • Centralna Pracownia Endoskopowa
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Endoskopia - Otorynolaryngologia
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Audiologia i foniatria
   • Endoskopia - Choroby wewnętrzne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Chirurgia ogólna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Gastroenterologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
  • Centralna Pracownia EEG
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
  • Bank Krwi
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Bank krwi
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transfuzjologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Bakteriologii
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Mikrobiologia lekarska
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Mikrobiologia lekarska
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Mikrobiologia lekarska
  • Pracownia Spirometrii
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby płuc
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby płuc
  • Zakład Fizjoterapii
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Chorób Metabolicznych i Leczenia Otyłości
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna nuklearna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna nuklearna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Poradnia Nefrologiczna
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
  • Poradnia Dermatologiczna
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Neurologiczna
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci i Młodzieży
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
  • Poradnia Chorób Odzwierzęcych i Pasożytniczych
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna transportu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna transportu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby zakaźne
  • Poradnia Dla Chorych Ze Stomią
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Proktologiczna
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Endokrynologicznej i Chorób Przemiany Materii
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Wątroby
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Motoryki Przewodu Pokarmowego
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
  • Poradnia Neurochirurgiczna
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Foniatryczna
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Logopedyczna
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Poradnia Leczenia Padaczki dla Dzieci i Młodzieży
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Psychoneurologiczna (Alzheimerowska)
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Poradnia Leczenia Bólu
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia Medycyny Rodzinnej
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Chorób Metabolicznych
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
  • Poradnia Schorzeń Tarczycy
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia chorób tarczycy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna nuklearna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna nuklearna
  • Poradnia Endokrynologiczna Osteoporozy
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
  • Poradnia Gastrologiczna
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
  • Poradnia Chorób Jelitowych
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
  • Poradnia Hepatologiczna
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
  • Poradnia Kontroli Rozruszników
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Poradnia dla Chorych po Koronaroplastyce
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Poradnia Chorób Naczyń Mózgu
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Poradnia Padaczki
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Poradnia Parkinsonizmu i Chorób Układu Pozapiramidowego
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Poradnia Stwardnienia Rozsianego
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Poradnia Rehabilitacji Neurologicznej
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia żywieniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Plastycznej
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia chirurgii plastycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia Otolaryngologii Onkologicznej
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
  • Ośrodek Rehabilitacji Słuchu
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Audiologia i foniatria
   • Rehabilitacja dzienna - Otorynolaryngologia
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Audiologia i foniatria
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Audiologia i foniatria
   • Środki wspomagania słuchu - Audiologia i foniatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Audiologiczna
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Środki wspomagania słuchu - Audiologia i foniatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Transplantacji Nerek
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia transplantologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transplantologia kliniczna
  • Centralna Pracownia Diagnostyki Naczyniowej Chorób Układu Krążenia
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Audiologia i foniatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Audiologia i foniatria
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Audiologia i foniatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Dermatologia i wenerologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Dermatologia i wenerologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna transportu
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna transportu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna transportu
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurochirurgia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Okulistyka
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Onkologia kliniczna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Otorynolaryngologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Angiologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Chirurgia naczyniowa
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Chirurgia onkologiczna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Chirurgia plastyczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Endokrynologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Endokrynologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Nefrologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Nefrologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia dziecięca
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia dziecięca
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia dziecięca
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Transplantologia kliniczna
   • Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Wszczepiania Rozruszników
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
  • Zespół Pracowni Diagnostycznych
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Scyntygrafia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Mikrobiologia lekarska
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Toksykologia kliniczna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Immunologia kliniczna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Epidemiologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna nuklearna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Farmakologia kliniczna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Toksykologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna nuklearna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Farmakologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Immunologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Epidemiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Mikrobiologia lekarska
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Toksykologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Mikrobiologia lekarska
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna nuklearna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Immunologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Epidemiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Farmakologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Apteka
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Farmakologia kliniczna
  • Poradnia Alergologiczna
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Alergologia
  • Poradnia Stymulatorów Serca oraz Urządzeń Antyarytmicznych
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Ginekologiczna
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Kliniczny Intensywnej Opieki Chirurgicznej
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
  • Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Metabolicznych i Dietetyki
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
  • Blok Operacyjny Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Onkologii Gastroenterologicznej i i Chirurgii Plastycznej
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
  • Blok Operacyjny Oddziału Klinicznego Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Blok Operacyjny Oddziału Klinicznego Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Audiologia i foniatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia plastyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Otorynolaryngologia
  • Blok Operacyjny Oddziału Klinicznego Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Leczenia Chorób Naczyniowych i Centralnego Układu Nerwowego
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Angiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurochirurgia
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
  • Pracownia Przesiewowych Badań Słuchu
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Pracownia badań słuchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Audiologia i foniatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Audiologia i foniatria
  • Punkt Szczepień
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Punkt szczepień
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy Nr 1
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby zakaźne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Nefrologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna transportu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
  • Gabinet zabiegowy Nr 2
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Gabinet zabiegowy Nr 3
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurochirurgia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia dziecięca
  • Gabinet zabiegowy Nr 4
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Gabinet zabiegowy Nr 5
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Gabinet zabiegowy Nr 6
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
  • Gabinet zabiegowy Nr 7
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
  • Gabinet zabiegowy Nr 8
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
  • Oddział Kliniczy Foniatrii i Audiologii
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Oddział audiologiczno-foniatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Audiologia i foniatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Audiologia i foniatria
   • Środki wspomagania słuchu - Audiologia i foniatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Audiologia i foniatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Audiologia i foniatria
  • Pracownia Elektrofizjologii
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Pracownia elektrofizjologii
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia dziecięca
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Endokrynologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Gastroenterologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurochirurgia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Dermatologia i wenerologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Onkologia kliniczna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Nefrologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Chirurgia plastyczna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna transportu
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Chirurgia onkologiczna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Angiologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Okulistyka
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Transplantologia kliniczna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Chirurgia naczyniowa
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Audiologia i foniatria
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Chirurgia ogólna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Otorynolaryngologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna transportu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Audiologia i foniatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurochirurgia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Dermatologia i wenerologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna transportu
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Audiologia i foniatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Nefrologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Endokrynologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia dziecięca
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
  • Pracownia Medycyny Nuklearnej
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna nuklearna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Scyntygrafia - Medycyna nuklearna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna nuklearna
  • Oddział Kliniczny Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49      Telefon: 061 8691100  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hipertensjologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49      Telefon: 061 8691100  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Rezonansu Magnetycznego
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   • Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Oddział Kliniczy Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49      Telefon: 061 8691100  
   Oddział chorób tropikalnych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna transportu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Medycyna transportu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby zakaźne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna transportu
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby zakaźne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna transportu
  • Poradnia Medycyny Nuklearnej
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia medycyny nuklearnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna nuklearna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Scyntygrafia - Medycyna nuklearna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna nuklearna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
  • Poradnia Chirurgii Przewodu Pokarmowego
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Okulistyki
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Pododdział Okulistyki Dziecięcej
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Oddział okulistyczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Oddział Kardiologii i Pulmonologii z Salą Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Transplantologii, Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Oddział transplantologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
  • Oddział Urologii
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Oddział Gastroenterologii
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Oddział gastroenterologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Onkologia kliniczna
   • Produkty lecznicze - Onkologia kliniczna
  • Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
  • Blok Operacyjny
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Transplantologia kliniczna
  • Pracownia RTG
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Radiologii Zabiegowej
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Rentgenodiagnostyka - Transplantologia kliniczna
   • Rentgenodiagnostyka - Chirurgia naczyniowa
   • Rentgenodiagnostyka - Kardiologia
   • Rentgenodiagnostyka - Neurologia
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Angiografia - Transplantologia kliniczna
   • Angiografia - Chirurgia naczyniowa
   • Angiografia - Kardiologia
   • Angiografia - Neurologia
   • Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Endoskopowa
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Choroby płuc
   • Endoskopia - Urologia
  • Pracownia Diagnostyki Okulistycznej
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
   • USG - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • USG - Kardiologia
   • Inne - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia Diagnostyki Pulmonologicznej
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Endoskopia - Choroby płuc
   • Inne - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Pracownia Diagnostyki Neurologicznej
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • USG - Neurologia
   • Inne - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Izba Przyjęć z Depozytem
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Okulistyka
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Proktologiczna
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Chirurgii Naczyniowej
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Chirurgii Plastycznej
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia chirurgii plastycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Transplantacyjna
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia transplantologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
  • Poradnia Kardiologiczna
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Nefrologiczna
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Urologiczna
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Ambulatoryjna Poradnia Stomatologiczna
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia Fizjoterapii
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Geriatrii
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Wyroby - Geriatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Geriatria
  • Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Centralna Poradnia Stomatologiczna
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia stomatologiczna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Stomatologia dziecięca
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Chirurgia stomatologiczna
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Stomatologia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia Ortodontyczna
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortodoncja
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortodoncja
  • Poradnia Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Periodontologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Periodontologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Periodontologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Periodontologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia Stomatologii Dzieci i Młodzieży
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Stomatologia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia Protetyki Stomatologicznej
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Protetyka stomatologiczna
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia Rehabilitacji Narządu Żucia
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Protetyka stomatologiczna
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia Gerostomatologii
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Protetyka stomatologiczna
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Periodontologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Periodontologia
  • Poradnia Stomatologiczna Zakładu Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Protetyka stomatologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Periodontologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia stomatologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Pracownia Techniki Dentystycznej
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Pracownia protetyki dentystycznej
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Ortodoncja
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
  • Pracownia RTG
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Oddział Kliniczny Neurologii z Pododdziałem Udarowym
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49      Telefon: 061 8691100  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
  • Oddział Kliniczny Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Oddział chorób zakaźnych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna transportu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Medycyna transportu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby zakaźne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna transportu
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna transportu
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby zakaźne
  • Oddział Kliniczny Foniatrii i Audiologii
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Audiologia i foniatria
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Audiologia i foniatria
   • Środki wspomagania słuchu - Audiologia i foniatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Audiologia i foniatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Audiologia i foniatria
  • Oddział Kliniczny Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
  • Oddział Kliniczny Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Oddział nefrologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transplantologia kliniczna
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transplantologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Nefrologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transplantologia kliniczna
  • Oddział Kliniczny Neurologii
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
  • Zakład Immunologii
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
  • Zakład Radiologii
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
  • Poradnia Chirurgii Przewodu Pokarmowego
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
  • Instytut Stomatologii
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Medycyny Nuklearnej
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
  • Oddział Kliniczny Intensywnej Terapii Neurologicznej
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
  • Dział Centralnej Sterylizacji i Dezynfekcji
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Zdrowie publiczne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Zdrowie publiczne
   • Nadzór epidemiologiczny - Zdrowie publiczne
  • Oddział Kliniczny Intensywnej Opieki Neurochirurgicznej
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
  • Oddział Neurologii z Pododziałem Udarowym
   Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Kliniczny Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych
    Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
    Oddział chorób zakaźnych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
    • Leczenie stacjonarne - Medycyna transportu
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby zakaźne
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Medycyna transportu
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby zakaźne
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna transportu
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna transportu
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby zakaźne
   • Oddział Kliniczny Foniatrii i Audiologii
    Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
    Oddział otorynolaryngologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Audiologia i foniatria
    • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Audiologia i foniatria
    • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Audiologia i foniatria
    • Środki wspomagania słuchu - Audiologia i foniatria
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Audiologia i foniatria
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Audiologia i foniatria
   • Oddział Kliniczny Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych
    Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
    Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
    • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hipertensjologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
   • Oddział Kliniczny Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
    Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
    Oddział nefrologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hipertensjologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Nefrologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Transplantologia kliniczna
    • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transplantologia kliniczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Nefrologia
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Transplantologia kliniczna
   • Oddział Kliniczny Neurologii
    Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
    Oddział neurologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Neurologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
   • Zakład Immunologii
    Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   • Zakład Radiologii
    Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   • Poradnia Chirurgii Przewodu Pokarmowego
    Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   • Instytut Stomatologii
    Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia Medycyny Nuklearnej
    Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   • Oddział Kliniczny Intensywnej Terapii Neurologicznej
    Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   • Dział Centralnej Sterylizacji i Dezynfekcji
    Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Zdrowie publiczne
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Zdrowie publiczne
    • Nadzór epidemiologiczny - Zdrowie publiczne
   • Oddział Kliniczny Intensywnej Opieki Neurochirurgicznej
    Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
   • Oddział Neurologii z Pododziałem Udarowym
    Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49     
    Oddział neurologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Neurologia