SZPITAL

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Jana Kiepury 45 (64-100 Leszno)
wojewodztwo: wielkopolskie
powiat: M. Leszno
tel.: 65 525-31-00

Jednostki - SZPITAL

 • Szpital

  Leszno, Jana Kiepury 45 (wielkopolskie / powiat M. Leszno)
  Telefon: 065 525-31-00
  Email: wsz@wsz.leszno.pl
  Witryna: www.wsz.leszno.pl
  • Oddział chorób wewnętrznych
   Leszno, Jana Kiepury 45      Telefon: 65 52 53 412  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Rehabilitacja stacjonarna - Choroby wewnętrzne
   • USG - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Oddział kardiologiczny
   Leszno, Jana Kiepury 45      Telefon: 655253391  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
   • USG - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Oddział nefrologiczny
   Leszno, Jana Kiepury 45      Telefon: 655253434  
   Oddział nefrologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • USG - Nefrologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
  • Stacja dializ
   Leszno, Jana Kiepury 45     
   Stacja dializ
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Oddział neurologiczny
   Leszno, Jana Kiepury 45      Telefon: 655253424  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Oddział onkologiczny
   Leszno, Jana Kiepury 45      Telefon: 655253534  
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
  • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leszno, Jana Kiepury 45      Telefon: 655253334  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział pediatryczny
   Leszno, Jana Kiepury 45      Telefon: 655253483  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Rehabilitacja stacjonarna - Pediatria
   • USG - Pediatria
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
  • Oddział neonatologiczny
   Leszno, Jana Kiepury 45     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział chirurgiczny ogólny
   Leszno, Jana Kiepury 45     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Chirurgia ogólna
   • USG - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
  • Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leszno, Jana Kiepury 45     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja stacjonarna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział okulistyczny
   Leszno, Jana Kiepury 45     
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Okulistyka
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
  • Oddział otolaryngologiczny
   Leszno, Jana Kiepury 45     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Otorynolaryngologia
  • Oddział urologiczny
   Leszno, Jana Kiepury 45     
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Urologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
  • Szpitalny oddział ratunkowy
   Leszno, Jana Kiepury 45     
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Blok operacyjny
   Leszno, Jana Kiepury 45     
   Blok operacyjny
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pracownia endoskopii
   Leszno, Jana Kiepury 45     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Endoskopia - Położnictwo i ginekologia
   • Endoskopia - Neonatologia
   • Endoskopia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Endoskopia - Okulistyka
   • Endoskopia - Neurologia
   • Endoskopia - Pediatria
   • Endoskopia - Kardiologia
   • Endoskopia - Urologia
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Endoskopia - Neurochirurgia
   • Endoskopia - Otorynolaryngologia
   • Endoskopia - Nefrologia
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Choroby wewnętrzne
   • Endoskopia - Onkologia kliniczna
  • Apteka szpitalna
   Leszno, Jana Kiepury 45     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Dział Żywienia
   Leszno, Jana Kiepury 45     
   Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Epidemiologia
  • Oddział ginekologiczno-położniczy
   Leszno, Jana Kiepury 45     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Blok Porodowy
   Leszno, Jana Kiepury 45     
   Sala porodowa
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Zespól domowej dializoterapii otrzewnowej
   Leszno, Jana Kiepury 45     
   Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Pododdział udarowy w oddziale neurologicznym
   Leszno, Jana Kiepury 45     
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Pododdział neurochirurgiczny w oddziale chirurgicznym ogólnym
   Leszno, Jana Kiepury 45     
   Oddział neurochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
  • Pracownia echokardiograficzna w o. oddziale kardiologicznym
   Leszno, Jana Kiepury 45     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Pracownia prób wysiłkowych w o.kardiologicznym
   Leszno, Jana Kiepury 45     
   Pracownia hemodynamiki
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Pracownia badań holterowskich w o. kardiologicznym
   Leszno, Jana Kiepury 45     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Pracownia EEG w o. neurologicznym
   Leszno, Jana Kiepury 45     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia
  • Pododdział ginekologii onkologicznej w oddziale gienkologiczno-położniczym
   Leszno, Jana Kiepury 45     
   Oddział ginekologii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Pododdział chirurgii onkologicznej w oddziale chdirurgicznym ogólnym
   Leszno, Jana Kiepury 45     
   Oddział chirurgii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
  • Oddział ginekologiczny
   Leszno, Jana Kiepury 45     
   Oddział ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział położniczy rooming-in
   Leszno, Jana Kiepury 45     
   Oddział położnictwa i neonatologii
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział chirurgiczny dla dzieci
   Leszno, Jana Kiepury 45     
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
  • Transport wewnątrzszpitalny
   Leszno, Jana Kiepury 45     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Centralna sterylizatornia
   Leszno, Jana Kiepury 45     
  • Pracownia seridiagnostyczna
   Leszno, Jana Kiepury 45     
   Pracownie inne
  • Oddział rehabilitacyjny
   Leszno, Jana Kiepury 45     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Pododdział neurotraumatologii w oddziale neurologicznym
   Leszno, Jana Kiepury 45     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział ginekologiczny
    Leszno, Jana Kiepury 45     
    Oddział ginekologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Oddział położniczy rooming-in
    Leszno, Jana Kiepury 45     
    Oddział położnictwa i neonatologii
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Oddział chirurgiczny dla dzieci
    Leszno, Jana Kiepury 45     
    Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Transport wewnątrzszpitalny
    Leszno, Jana Kiepury 45     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Centralna sterylizatornia
    Leszno, Jana Kiepury 45     
   • Pracownia seridiagnostyczna
    Leszno, Jana Kiepury 45     
    Pracownie inne
   • Oddział rehabilitacyjny
    Leszno, Jana Kiepury 45     
    Oddział rehabilitacyjny
    • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Pododdział neurotraumatologii w oddziale neurologicznym
    Leszno, Jana Kiepury 45     
    Oddział neurologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia