Szpital na Solcu

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Solec 93 (00-382 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Śródmieście
tel.: 22 2506248

Jednostki - Szpital na Solcu

 • Szpital Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Solec 93 (mazowieckie / powiat Śródmieście)
  • Oddział chirurgii ogólnej
   Warszawa, Solec 93     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
  • Pododdział proktologii
   Warszawa, Solec 93     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
  • Oddział chorób wewnętrznych
   Warszawa, Solec 93     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Pododdział kardiologii
   Warszawa, Solec 93     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Warszawa, Solec 93     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział ginekologii i położnictwa
   Warszawa, Solec 93     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział neonatologii
   Warszawa, Solec 93     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Szpitalny oddział ratunkowy
   Warszawa, Solec 93     
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
  • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Warszawa, Solec 93     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Bank krwi
   Warszawa, Solec 93     
   Bank krwi
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • Zakład patomorfologii
   Warszawa, Solec 93     
   Zakład patomorfologii
   • Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
  • Pracownia diagnostyki obrazowej (RTG, USG)
   Warszawa, Solec 93     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej (USG, HOLTER, ECHO SERCA)
   Warszawa, Solec 93     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • USG - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Dział Farmacji Szpitalnej
   Warszawa, Solec 93     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
   • Wyroby - Farmakologia kliniczna
  • Pracownia diagnostyki gastroenterologicznej
   Warszawa, Solec 93     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Warszawa, Solec 93     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Blok operacyjny
   Warszawa, Solec 93     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia geriatryczna
   Warszawa, Solec 93     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Warszawa, Solec 93     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Warszawa, Solec 93     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia urologiczna
   Warszawa, Solec 93     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Warszawa, Solec 93     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Warszawa, Solec 93     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Warszawa, Solec 93     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia proktologiczna
   Warszawa, Solec 93     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Warszawa, Solec 93     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia leczenia bólu
   Warszawa, Solec 93     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Pracownia diagnostyki obrazowej (RTG)
   Warszawa, Solec 93     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia medycyny pracy
   Warszawa, Solec 93     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia diabetologiczna
   Warszawa, Solec 93     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia okulistyczna
   Warszawa, Solec 93     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia neurologiczna
   Warszawa, Solec 93     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Warszawa, Solec 93     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Gabinet lekarza medycyny rodzinnej
   Warszawa, Solec 93     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Warszawa, Solec 93     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Warszawa, Solec 93     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dermatologiczno-wenerologiczna
   Warszawa, Solec 93      Telefon: 22 6250523  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Szkoła rodzenia
   Warszawa, Solec 93      Telefon: 22 6250523  
   Szkoła rodzenia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowo-diagnostyczny
   Warszawa, Solec 93      Telefon: 22 6250523  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Długoterminowa opieka pielęgniarska
   Warszawa, Solec 93      Telefon: 22 6250523  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki POZ
   Warszawa, Solec 93     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej POZ
   Warszawa, Solec 93     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Pracownia Urodynamiki
   Warszawa, Solec 93     
   Pracownia urodynamiczna
   • Inne - Urologia
   • Inne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Warszawa, Solec 93     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia endokrynologii ginekologicznej
   Warszawa, Solec 93     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia dla kombatantów
   Warszawa, Solec 93     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia neonatologiczna
   Warszawa, Solec 93     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia neurologii dziecięcej
   Warszawa, Solec 93     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Warszawa, Solec 93     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Pododdział gastroenterologiczny
   Warszawa, Solec 93     
   Oddział gastroenterologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
 • Przychodnia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Solec 99 (mazowieckie / powiat Śródmieście)
  • Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
   Warszawa, Solec 99     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
 • Przychodnia Specjalistyczna Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Poznańska 17 (mazowieckie / powiat Śródmieście)
  • Poradnia endokrynologiczna
   Warszawa, Poznańska 17     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Warszawa, Poznańska 17     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Warszawa, Poznańska 17     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia geriatryczna
   Warszawa, Poznańska 17     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia kardiologiczna
   Warszawa, Poznańska 17     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia neurologiczna
   Warszawa, Poznańska 17     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia neurologii dziecięcej
   Warszawa, Poznańska 17     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Warszawa, Poznańska 17     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia proktologiczna
   Warszawa, Poznańska 17     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii urazowo -ortopedycznej
   Warszawa, Poznańska 17     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Warszawa, Poznańska 17     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia urologiczna
   Warszawa, Poznańska 17     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia neonatologiczna
   Warszawa, Poznańska 17     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia pediatryczna
   Warszawa, Poznańska 17     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Pracownia masażu leczniczego
   Warszawa, Poznańska 17     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chirurgii plastycznej
   Warszawa, Poznańska 17     
   Poradnia chirurgii plastycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia medycyny sportowej
   Warszawa, Poznańska 17     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa