SZPITAL POWIATOWY

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. gen. Władysława Andersa 3 (14-200 Iława)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: Iława
tel.: 89 649 22 61

Jednostki - SZPITAL POWIATOWY

 • Oddziały szpitalne

  Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3 (warmińsko-mazurskie / powiat Iława)
  Telefon: 89 649 22 61
  Email: kancelaria@szpital.ilawa.pl
  Witryna: www.szpital.ilawa.pl
  • oddział chorób wewnętrznych
   Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3      Telefon: 89 649 22 61  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Rehabilitacja stacjonarna - Choroby wewnętrzne
   • Inne - Choroby wewnętrzne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby wewnętrzne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • oddział chirurgiczny ogólny
   Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3      Telefon: 89 649 22 61  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Chirurgia ogólna
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Chirurgia ogólna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
  • oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3      Telefon: 89 649 22 61  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja stacjonarna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Inne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • oddział ginekologiczno-położniczy z pododdziałami: patologii ciązy, ginekologicznym, położniczym rooming-in, położniczym, neonatologicznym
   Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3      Telefon: 89 649 22 61  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Neonatologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Inne - Położnictwo i ginekologia
   • Inne - Neonatologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Neonatologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Położnictwo i ginekologia
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Neonatologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Położnictwo i ginekologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Neonatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neonatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • oddział pediatryczny
   Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3      Telefon: 89 649 22 61  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • oddział neurologiczny
   Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3      Telefon: 89 649 22 61  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Inne - Neurologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
  • blok operacyjny
   Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3      Telefon: 89 649 22 61  
   Blok operacyjny
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • izba przyjęć
   Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3      Telefon: 89 649 22 61  
   Izba przyjęć szpitala
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   • Pozostałe
  • szpitalny oddział ratunkowy
   Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3      Telefon: 89 649 22 61  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Rentgenodiagnostyka - Medycyna ratunkowa
   • Inne - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna ratunkowa
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna ratunkowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna ratunkowa
  • apteka
   Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3      Telefon: 89 649 22 61  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3      Telefon: 89 649 22 61  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Usługi w zakresie dializowania - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Oświata i promocja zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
  • oddział rehabilitacyjny
   Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3      Telefon: 89 649 22 61  
   Oddział rehabilitacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Rehabilitacja medyczna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Neurologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • pododdział udarowy oddziału neurologicznego
   Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3      Telefon: 89 649 22 61  
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Inne - Neurologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
  • oddział okulistyczny jednego dnia
   Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3      Telefon: 89 649 22 61  
   Oddział leczenia jednego dnia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • oddział wewnętrzny w Lubawie
   Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • oddział intensywnej terapii
   Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • stacja dializ.
   Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
   Stacja dializ
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   • Usługi w zakresie dializowania - Choroby wewnętrzne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Nefrologia
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby wewnętrzne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Choroby wewnętrzne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Nefrologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Nefrologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • dział anestezjologii
   Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • oddział dla przewlekle chorych w Lubawie
   Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • pracownia WR
   Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
   Pracownie inne
  • oddział pomocy doraźnej.
   Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • sterylizatornia
   Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
  • oddział detoksykacji.
   Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
   Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
   • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
  • poradnia preluksacyjna.
   Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • poradnia wad postawy.
   Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • poradnia diabetologiczna.
   Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • poradnia chorób wewnetrznych.
   Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • poradnia medycyny pracy.
   Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • poradnia rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci.
   Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • poradnia rehabilitacji neurologicznej.
   Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
  • poradnia rehabilitacji
   Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • poradnia rehabilitacji dla dzieci.
   Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • poradnia neonatologiczna.
   Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • poradnia pediatryczna.
   Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • podstacja Zalewo - zespół W.
   Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Choroby wewnętrzne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Choroby wewnętrzne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • poradnia kardiologiczna.
   Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • poradnia leczenia bólu.
   Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • zespół długoterminowej opieki domowe
   Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  • oddział psychiatryczny dla przewlekle chorych.
   Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
   Oddział psychiatryczny dla przewlekle chorych
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
  • pracownia histopatologii.
   Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
   Pracownia diagnostyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pracownia bronchoskopii.
   Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
   Pracownia diagnostyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • poradnia nefrologiczna.
   Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • zespół domowego leczenia tlenem.
   Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
   Zespół domowego leczenia tlenem
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • prosektorium
   Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • oddział wewnętrzny w Lubawie
    Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
    Oddział chorób wewnętrznych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • oddział intensywnej terapii
    Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
    Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • stacja dializ.
    Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
    Stacja dializ
    • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
    • Usługi w zakresie dializowania - Choroby wewnętrzne
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Nefrologia
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby wewnętrzne
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Choroby wewnętrzne
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Nefrologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Nefrologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • dział anestezjologii
    Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • oddział dla przewlekle chorych w Lubawie
    Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • pracownia WR
    Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
    Pracownie inne
   • oddział pomocy doraźnej.
    Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
    Zespół wyjazdowy ogólny
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • sterylizatornia
    Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
   • oddział detoksykacji.
    Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
    Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
    • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
   • poradnia preluksacyjna.
    Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
    Poradnia preluksacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • poradnia wad postawy.
    Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
    Poradnia wad postawy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • poradnia diabetologiczna.
    Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • poradnia chorób wewnetrznych.
    Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • poradnia medycyny pracy.
    Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • poradnia rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci.
    Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
    Poradnia rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • poradnia rehabilitacji neurologicznej.
    Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
    Poradnia rehabilitacji neurologicznej
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   • poradnia rehabilitacji
    Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • poradnia rehabilitacji dla dzieci.
    Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
    Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • poradnia neonatologiczna.
    Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
    Poradnia neonatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   • poradnia pediatryczna.
    Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • podstacja Zalewo - zespół W.
    Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
    Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
    Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
    • Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
    • Rehabilitacja stacjonarna - Choroby wewnętrzne
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Choroby wewnętrzne
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Kardiologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • poradnia kardiologiczna.
    Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • poradnia leczenia bólu.
    Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • zespół długoterminowej opieki domowe
    Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
    Zespół długoterminowej opieki domowej
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
   • oddział psychiatryczny dla przewlekle chorych.
    Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
    Oddział psychiatryczny dla przewlekle chorych
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
   • pracownia histopatologii.
    Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
    Pracownia diagnostyczna
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • pracownia bronchoskopii.
    Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
    Pracownia diagnostyczna
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • poradnia nefrologiczna.
    Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
    Poradnia nefrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • zespół domowego leczenia tlenem.
    Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
    Zespół domowego leczenia tlenem
    • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   • prosektorium
    Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
 • Pracownia krwi i tkanek

  Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3 (warmińsko-mazurskie / powiat Iława)
  Telefon: 89 649 22 61
  Email: kancelaria@szpital.ilawa.pl
  Witryna: www.szpital.ilawa.pl
  • bank krwi
   Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3      Telefon: 89 649 22 61  
   Bank krwi
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
 • Opieka doraźna

  Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3 (warmińsko-mazurskie / powiat Iława)
  Telefon: 89 649 22 61
  Email: kancelaria@szpital.ilawa.pl
  Witryna: www.szpital.ilawa.pl
  • zespół wyjazdowy reanimacyjny "R" - specjalistyczny w Iławie
   Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3      Telefon: 89 649 22 61  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół wyjazdowy wypadkowy "W" - podstawowy w Lubawie
   Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3      Telefon: 89 649 22 61  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół wyjazdowy wypadkowy "W" - podstawowy w Suszu
   Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3      Telefon: 89 649 22 61  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół wyjazdowy wypadkowy W" - podstawowy w Iławie
   Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3      Telefon: 89 649 22 61  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół wyjazdowy wypadkowy ,,W" - podstawowy w Zalewie
   Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3      Telefon: 89 649 22 61  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół wyjazdowy ogólny
   Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • dyspozytornia
   Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Medycyna ratunkowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • zespół wyjazdowy ogólny
    Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
    Zespół wyjazdowy ogólny
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • dyspozytornia
    Iława, ul. gen. Władysława Andersa 3     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Medycyna ratunkowa