Szpital Powiatowy

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: M.C.Skłodowskiej 1a (39-460 Nowa Dęba)
wojewodztwo: podkarpackie
powiat: Nowa Dęba miasto
tel.: 15 84 62 651

Jednostki - Szpital Powiatowy

 • Oddziały Szpitalne

  Nowa Dęba, M.C.Skłodowskiej 1a (podkarpackie / powiat Nowa Dęba miasto)
  Telefon: 15 84 62 651
  Email: sekretariat@zoznowadeba.pl
  Witryna: www.zoznowadeba.pl
  • Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc
   Nowa Dęba, M.C.Skłodowskiej 1a     
   Oddział gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Oddział Chorób Wewnętrznych
   Nowa Dęba, M.C.Skłodowskiej 1a     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Chirurgii Ogólnej
   Nowa Dęba, M.C.Skłodowskiej 1a     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział Psychiatryczny
   Nowa Dęba, M.C.Skłodowskiej 1a     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział Ginekologiczno-Położniczy
   Nowa Dęba, M.C.Skłodowskiej 1a     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Neonatologiczny
   Nowa Dęba, M.C.Skłodowskiej 1a     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Pediatryczny
   Nowa Dęba, M.C.Skłodowskiej 1a     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Oddzial Rehabilitacyjny
   Nowa Dęba, M.C.Skłodowskiej 1a     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Izba Przyjęć
   Nowa Dęba, M.C.Skłodowskiej 1a     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • Blok Operacyjny
   Nowa Dęba, M.C.Skłodowskiej 1a     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne
  • Bank Krwi i Pracownia Serologii
   Nowa Dęba, M.C.Skłodowskiej 1a     
   Bank krwi
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Transfuzjologia kliniczna
  • Centralna Sterylizatornia
   Nowa Dęba, M.C.Skłodowskiej 1a     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Pracownia EEG
   Nowa Dęba, M.C.Skłodowskiej 1a     
  • Laboratorium Analityczne
   Nowa Dęba, M.C.Skłodowskiej 1a     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Bakteriologia
   Nowa Dęba, M.C.Skłodowskiej 1a     
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia
  • Pracownia RTG
   Nowa Dęba, M.C.Skłodowskiej 1a     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Nowa Dęba, M.C.Skłodowskiej 1a     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Prosektorium
   Nowa Dęba, M.C.Skłodowskiej 1a     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Patomorfologia
  • Pracownia Mammografii
   Nowa Dęba, M.C.Skłodowskiej 1a     
   Pracownia mammografii
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Dział Anestezjologii
   Nowa Dęba, M.C.Skłodowskiej 1a     
   Dział anestezjologii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Apteka Zakładowa
   Nowa Dęba, M.C.Skłodowskiej 1a     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
   Nowa Dęba, M.C.Skłodowskiej 1a     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Bronchoskopii
   Nowa Dęba, M.C.Skłodowskiej 1a     
   Pracownia endoskopii
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby płuc
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Spirometrii
   Nowa Dęba, M.C.Skłodowskiej 1a     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby płuc
  • Pracownia tomografii komputerowej
   Nowa Dęba, M.C.Skłodowskiej 1a     
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Izba Przyjęć Nr 2
   Nowa Dęba, M.C.Skłodowskiej 1a     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • Pracownia Cytodiagnostyczna
   Nowa Dęba, M.C.Skłodowskiej 1a     
   Pracownia diagnostyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Izba Przyjęć Nr 3
   Nowa Dęba, M.C.Skłodowskiej 1a     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • Pracownia Audiometrii
   Nowa Dęba, M.C.Skłodowskiej 1a     
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Oddział Geriatryczny
   Nowa Dęba, M.C.Skłodowskiej 1a     
   Oddział geriatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Geriatria
  • Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej
   Nowa Dęba, M.C.Skłodowskiej 1a     
   Oddział rehabilitacji psychiatrycznej
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Rehabilitacja stacjonarna - Psychiatria
  • Leczenie Jednego Dnia Chirurgia
   Nowa Dęba, M.C.Skłodowskiej 1a     
   Oddział/zespół chirurgii jednego dnia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
  • Leczenie Jednego Dnia Urologia
   Nowa Dęba, M.C.Skłodowskiej 1a     
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
  • Leczenie Jednego Dnia Geriatria
   Nowa Dęba, M.C.Skłodowskiej 1a     
   Oddział geriatryczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Geriatria
  • Leczenie Jednego Dnia Neurologia
   Nowa Dęba, M.C.Skłodowskiej 1a     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
  • Leczenie Jednego Dnia Gastroenterologia
   Nowa Dęba, M.C.Skłodowskiej 1a     
   Oddział gastroenterologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
  • Leczenie Jednego Dnia Endokrynologia
   Nowa Dęba, M.C.Skłodowskiej 1a     
   Oddział endokrynologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
  • Leczenie Jednego Dnia Ginekologia
   Nowa Dęba, M.C.Skłodowskiej 1a     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
  • Leczenie jednego dnia - okulistyka
   Nowa Dęba, M.C.Skłodowskiej 1a     
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
  • Leczenie jednego dnia - chemioterapia
   Nowa Dęba, M.C.Skłodowskiej 1a     
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
  • Leczenie jednego dnia - ortopedia
   Nowa Dęba, M.C.Skłodowskiej 1a     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Izba Przyjęć Nr 2
    Nowa Dęba, M.C.Skłodowskiej 1a     
    Izba przyjęć szpitala
    • Leczenie stacjonarne
   • Pracownia Cytodiagnostyczna
    Nowa Dęba, M.C.Skłodowskiej 1a     
    Pracownia diagnostyczna
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Izba Przyjęć Nr 3
    Nowa Dęba, M.C.Skłodowskiej 1a     
    Izba przyjęć szpitala
    • Leczenie stacjonarne
   • Pracownia Audiometrii
    Nowa Dęba, M.C.Skłodowskiej 1a     
    Poradnia audiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Oddział Geriatryczny
    Nowa Dęba, M.C.Skłodowskiej 1a     
    Oddział geriatryczny
    • Leczenie stacjonarne - Geriatria
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Geriatria
   • Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej
    Nowa Dęba, M.C.Skłodowskiej 1a     
    Oddział rehabilitacji psychiatrycznej
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
    • Rehabilitacja stacjonarna - Psychiatria
   • Leczenie Jednego Dnia Chirurgia
    Nowa Dęba, M.C.Skłodowskiej 1a     
    Oddział/zespół chirurgii jednego dnia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie Jednego Dnia Urologia
    Nowa Dęba, M.C.Skłodowskiej 1a     
    Oddział urologiczny
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie Jednego Dnia Geriatria
    Nowa Dęba, M.C.Skłodowskiej 1a     
    Oddział geriatryczny
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Geriatria
   • Leczenie Jednego Dnia Neurologia
    Nowa Dęba, M.C.Skłodowskiej 1a     
    Oddział neurologiczny
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
   • Leczenie Jednego Dnia Gastroenterologia
    Nowa Dęba, M.C.Skłodowskiej 1a     
    Oddział gastroenterologiczny
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Leczenie Jednego Dnia Endokrynologia
    Nowa Dęba, M.C.Skłodowskiej 1a     
    Oddział endokrynologiczny
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   • Leczenie Jednego Dnia Ginekologia
    Nowa Dęba, M.C.Skłodowskiej 1a     
    Oddział położniczo-ginekologiczny
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie jednego dnia - okulistyka
    Nowa Dęba, M.C.Skłodowskiej 1a     
    Oddział okulistyczny
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Leczenie jednego dnia - chemioterapia
    Nowa Dęba, M.C.Skłodowskiej 1a     
    Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
   • Leczenie jednego dnia - ortopedia
    Nowa Dęba, M.C.Skłodowskiej 1a     
    Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu