Szpital Powiatowy

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Batalionów Chłopskich 3/7 (96-500 Sochaczew)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Sochaczew
tel.: 46 8649500 8649501

Jednostki - Szpital Powiatowy

 • Szpital

  Sochaczew, Batalionów Chłopskich 3/7 (mazowieckie / powiat Sochaczew)
  Telefon: 46 864-95-00
  Email: kancelaria@szpitalsochaczew.pl
  • Blok Operacyjny
   Sochaczew, Batalionów Chłopskich 3/7     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Patomorfologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Patomorfologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Oddział Pediatryczny
   Sochaczew, Batalionów Chłopskich 3/7     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Pododdział Neonatologiczny
   Sochaczew, Batalionów Chłopskich 3/7     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Ginekologiczno-Położniczy
   Sochaczew, Batalionów Chłopskich 3/7     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Oddział Wewnętrzno-Kardiologiczny
   Sochaczew, Batalionów Chłopskich 3/7     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Wewnętrzno-Kardiologiczny
   Sochaczew, Batalionów Chłopskich 3/7     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Sochaczew, Batalionów Chłopskich 3/7     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Chirurgia Jednego Dnia
   Sochaczew, Batalionów Chłopskich 3/7     
   Oddział leczenia jednego dnia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Ginekologia Jednego Dnia
   Sochaczew, Batalionów Chłopskich 3/7     
   Oddział leczenia jednego dnia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
  • Pediatria Jednego Dnia
   Sochaczew, Batalionów Chłopskich 3/7     
   Oddział leczenia jednego dnia dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
  • Chirurgia Jednego Dnia dla Dzieci
   Sochaczew, Batalionów Chłopskich 3/7     
   Oddział leczenia jednego dnia dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
   Sochaczew, Batalionów Chłopskich 3/7     
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Oddział chirurgii ogólnej
   Sochaczew, Batalionów Chłopskich 3/7     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Sochaczew, Batalionów Chłopskich 3/7     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Zespół transportu sanitarnego
   Sochaczew, Batalionów Chłopskich 3/7     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Medycyna transportu
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy oddziału chirurgii ogólnej
   Sochaczew, Batalionów Chłopskich 3/7     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Sochaczew, Batalionów Chłopskich 3/7     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy oddziału ginekologiczno-położniczego
   Sochaczew, Batalionów Chłopskich 3/7     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Izba Przyjęć Ogólna
   Sochaczew, Batalionów Chłopskich 3/7     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • Izba Przyjęć Oddziałów Psychiatrycznych
   Sochaczew, Batalionów Chłopskich 3/7     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazowej
   Sochaczew, Batalionów Chłopskich 3/7     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Pododdział Urazowo- Ortopedyczny
   Sochaczew, Batalionów Chłopskich 3/7     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Ambulatorium Pediatryczne
   Sochaczew, Batalionów Chłopskich 3/7     
   Ambulatorium ogólne dla dzieci
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
  • Ambulatorium Chirurgiczne
   Sochaczew, Batalionów Chłopskich 3/7     
   Ambulatorium chirurgiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • Ambulatorium Kardiologiczne
   Sochaczew, Batalionów Chłopskich 3/7     
   Ambulatorium kardiologiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Kardiologia
  • Zespół Wyjazdowy Ogólny
   Sochaczew, Batalionów Chłopskich 3/7     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Kardiologia Jednego Dnia
   Sochaczew, Batalionów Chłopskich 3/7     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Oddział chirurgii ogólnej / odcinek chirurgii dziecięcej /
   Sochaczew, Batalionów Chłopskich 3/7     
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Izba Przyjęć Ogólna
    Sochaczew, Batalionów Chłopskich 3/7     
    Izba przyjęć szpitala
    • Leczenie stacjonarne
   • Izba Przyjęć Oddziałów Psychiatrycznych
    Sochaczew, Batalionów Chłopskich 3/7     
    Izba przyjęć szpitala
    • Leczenie stacjonarne
   • Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazowej
    Sochaczew, Batalionów Chłopskich 3/7     
    Oddział chirurgiczny ogólny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Pododdział Urazowo- Ortopedyczny
    Sochaczew, Batalionów Chłopskich 3/7     
    Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Ambulatorium Pediatryczne
    Sochaczew, Batalionów Chłopskich 3/7     
    Ambulatorium ogólne dla dzieci
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   • Ambulatorium Chirurgiczne
    Sochaczew, Batalionów Chłopskich 3/7     
    Ambulatorium chirurgiczne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   • Ambulatorium Kardiologiczne
    Sochaczew, Batalionów Chłopskich 3/7     
    Ambulatorium kardiologiczne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Kardiologia
   • Zespół Wyjazdowy Ogólny
    Sochaczew, Batalionów Chłopskich 3/7     
    Zespół wyjazdowy ogólny
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Kardiologia Jednego Dnia
    Sochaczew, Batalionów Chłopskich 3/7     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Oddział chirurgii ogólnej / odcinek chirurgii dziecięcej /
    Sochaczew, Batalionów Chłopskich 3/7     
    Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
 • Oddziały Psychiatryczne

  Sochaczew, Batalionów Chłopskich 3/7 (mazowieckie / powiat Sochaczew)
  Telefon: 46 864-98-00
  Email: kancelaria@szpitalsochaczew.pl
  • Oddział psychiatryczny I
   Sochaczew, Batalionów Chłopskich 3/7     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział psychiatryczny II
   Sochaczew, Batalionów Chłopskich 3/7     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Pododdział detoksykacji
   Sochaczew, Batalionów Chłopskich 3/7     
   Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Izba Przyjęć Oddziałów Psychiatrycznych
   Sochaczew, Batalionów Chłopskich 3/7     
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Psychiatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Psychiatria
  • Oddział Psychiatryczny I z łóżkami detoksykacyjnymi
   Sochaczew, Batalionów Chłopskich 3/7     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział Psychiatryczny II z łóżkiem detoksykacyjnym
   Sochaczew, Batalionów Chłopskich 3/7     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Psychiatryczny I z łóżkami detoksykacyjnymi
    Sochaczew, Batalionów Chłopskich 3/7     
    Oddział psychiatryczny (ogólny)
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Oddział Psychiatryczny II z łóżkiem detoksykacyjnym
    Sochaczew, Batalionów Chłopskich 3/7     
    Oddział psychiatryczny (ogólny)
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
 • Dział Pielęgniarstwa Jednostka już nie funkcjonuje!

  Sochaczew, Batalionów Chłopskich 3/7 (mazowieckie / powiat Sochaczew)
 • Apteka Zakładowa

  Sochaczew, Batalionów Chłopskich 3/7 (mazowieckie / powiat Sochaczew)
  Telefon: 46 864-95-71
  Email: kancelaria@szpitalsochaczew.pl
  • Apteka Zakładowa
   Sochaczew, Batalionów Chłopskich 3/7     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
 • Dział Higieny Szpitalnej

  Sochaczew, Batalionów Chłopskich 3/7 (mazowieckie / powiat Sochaczew)
  Telefon: 46 864-95-70
  Email: kancelaria@szpitalsochaczew.pl
  • Centralna Sterylizacja
   Sochaczew, Batalionów Chłopskich 3/7     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Epidemiologia