Szpital

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: J. Aleksandrowicza 5 (26-617 Radom)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: M. Radom
tel.: 48 361-39-00

Jednostki - Szpital

 • Szpital

  Radom, J. Aleksandrowicza 5 (mazowieckie / powiat M. Radom)
  Telefon: 048 361-39-00
  Email: szpital@wss.com.pl
  Witryna: www.wss.com.pl
  • Oddział wewnętrzny I ( endokrynologiczno-internistyczny )
   Radom, J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział wewnętrzny II ( nadciśnienia tętniczego )
   Radom, J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
  • Oddział neurologii
   Radom, J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział onkologii ogólnej
   Radom, J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
  • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Radom, J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział pulmonologiczny
   Radom, J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
  • Oddział reumatologii
   Radom, J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział reumatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
  • Oddział rehabilitacji
   Radom, J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
  • Oddział pediatryczny
   Radom, J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
  • Oddział neonatologii
   Radom, J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział ginekologiczno -położniczy
   Radom, J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział chirurgii ogólnej i onkologicznej
   Radom, J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
  • Oddział chirurgii dziecięcej
   Radom, J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
  • Izba przyjęć ogólna
   Radom, J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Blok operacyjny
   Radom, J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Blok operacyjny
   • Inne
  • Apteka szpitalna
   Radom, J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Inne
  • Zakład diagnostytki laboratoryjnej
   Radom, J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zakład diagnostyki obrazowej i radiologii interwencyjnej
   Radom, J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia bronchoskopii
   Radom, J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Pracownia endoskopii
   Radom, J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia diagnostyki kardiologicznej
   Radom, J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Zakład patomorfologii
   Radom, J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Zakład patomorfologii
   • Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
  • Zakład fizjoterapii
   Radom, J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Oddział kardiologii
   Radom, J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
  • Oddział neurochirurgii
   Radom, J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział neurochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
  • Oddział chirurgii urazowo -ortopedycznej
   Radom, J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna sportowa
  • Oddział otolaryngologii
   Radom, J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
  • Izba przyjęć ginekologiczno-położnicza
   Radom, J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Położnictwo i ginekologia
  • Izba przyjęć chirurgiczna
   Radom, J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • Izba przyjęć pediatryczna
   Radom, J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
  • Izba przyjęć urazowo-ortopedyczna
   Radom, J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Izba przyjęć otolaryngologiczna
   Radom, J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Otorynolaryngologia
  • Pracownia Serologii Transfuzjologicznej i Bank Krwi
   Radom, J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Pracownia serologiczna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia EMG
   Radom, J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Pracownia badań elektrofizjologicznych narządu słuchu i równowagi
   Radom, J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Pracownia badań słuchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Pracownia badań audiometrycznych
   Radom, J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Pracownia hemodynamiki
   Radom, J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Pracownia hemodynamiki
   • Rentgenodiagnostyka - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Zakład gastroenterologii
   Radom, J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Centralna sterylizatornia
   Radom, J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Szpitalny oddział ratunkowy
   Radom, J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Oddział kardiochirurgii
   Radom, J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział kardiochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
  • Laboratorium mikrobiologii
   Radom, J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia
  • Oddział okulistyki
   Radom, J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
  • Pracownia ECPW
   Radom, J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
  • Pracownia histopatologii
   Radom, J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Pracownia histopatologii
   • Histopatologia - Patomorfologia
  • Pracownia cytologii
   Radom, J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Pracownia cytologiczna
   • Cytologia - Patomorfologia
  • Pracownia neurofizjologii
   Radom, J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Zespół transportu sanitarnego
   Radom, J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Medycyna transportu
  • Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   Radom, J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Pracownia mammografii
   Radom, J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Pracownia mammografii
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia densytometrii
   Radom, J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Pracownia densytometryczna
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia tomografii komputerowej
   Radom, J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia rezonansu magnetycznego
   Radom, J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   • Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Radom, J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Radom, J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia angiografii fluoresceinowej
   Radom, J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne - Okulistyka
  • Oddział rehabilitacji neurologicznej
   Radom, J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Pododdział udarowy
   Radom, J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Pracownia elektrofizjologii
   Radom, J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Pracownia elektrofizjologii
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia stymulatorów i kardiowerterów
   Radom, J. Aleksandrowicza 5      Telefon: 048 361-39-00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne
  • Oddział chirurgii ogólnej II
   Radom, J. Aleksandrowicza 5     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
  • Oddział procedur jednodniowych
   Radom, J. Aleksandrowicza 5     
   Oddział/zespół chirurgii jednego dnia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
  • Oddział rehabilitacji kardiologicznej
   Radom, J. Aleksandrowicza 5     
   Oddział rehabilitacji kardiologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział chirurgii ogólnej II
    Radom, J. Aleksandrowicza 5     
    Oddział chirurgiczny ogólny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Oddział procedur jednodniowych
    Radom, J. Aleksandrowicza 5     
    Oddział/zespół chirurgii jednego dnia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Oddział rehabilitacji kardiologicznej
    Radom, J. Aleksandrowicza 5     
    Oddział rehabilitacji kardiologicznej
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna