Szpital

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: 3 Maja 2 (87-500 Rypin)
wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
powiat: Rypin
tel.: 54 28 05 454

Jednostki - Szpital

 • Szpital Powiatowy im. dr Franciszka Dłutka

  Rypin, 3 Maja 2 (kujawsko-pomorskie / powiat Rypin)
  Telefon: 54 28 05 454
  Email: spzozrypin@interia.pl
  Witryna: www.spzozrypin.pl
  • Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazowej
   Rypin, 3 Maja 2      Telefon: 54 28 05 454  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
  • Oddział Położniczo-Ginekologiczny
   Rypin, 3 Maja 2      Telefon: 54 28 05 454  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym
   Rypin, 3 Maja 2      Telefon: 54 28 05 454  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Pediatryczny z Pododdziałem Noworodkowym
   Rypin, 3 Maja 2      Telefon: 54 28 05 454  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Rypin, 3 Maja 2      Telefon: 54 28 05 454  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
  • Oddział Medycyny Paliatywnej
   Rypin, 3 Maja 2      Telefon: 54 28 05 454  
   Oddział medycyny paliatywnej
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
  • Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
   Rypin, 3 Maja 2      Telefon: 54 28 05 454  
   Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Blok Operacyjny
   Rypin, 3 Maja 2      Telefon: 54 28 05 454  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo operacyjne
  • Izba Przyjęć
   Rypin, 3 Maja 2      Telefon: 54 28 05 454  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
  • Apteka Szpitalna
   Rypin, 3 Maja 2      Telefon: 54 28 05 454  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Pracownia Echokardiografii i Prób Wysiłkowych
   Rypin, 3 Maja 2      Telefon: 54 28 05 454  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Oddział Rehabilitacyjny
   Rypin, 3 Maja 2     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Laboratorium Analityczne
   Rypin, 3 Maja 2     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Fizjoterapii i EKG
   Rypin, 3 Maja 2     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Prosektorium
   Rypin, 3 Maja 2     
  • Hospicjum Domowe
   Rypin, 3 Maja 2     
   Hospicjum domowe
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Rehabilitacyjny
    Rypin, 3 Maja 2     
    Oddział rehabilitacyjny
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Laboratorium Analityczne
    Rypin, 3 Maja 2     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia Fizjoterapii i EKG
    Rypin, 3 Maja 2     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Prosektorium
    Rypin, 3 Maja 2     
   • Hospicjum Domowe
    Rypin, 3 Maja 2     
    Hospicjum domowe
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
 • Przychodnia Rejonowa Jednostka już nie funkcjonuje!

  Rypin, Warszawska 40 (kujawsko-pomorskie / powiat Rypin)
  • Poradnia Dziecięca
   Rypin, Warszawska 40     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Osteoporozy
   Rypin, Warszawska 40     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Preluksacyjna
   Rypin, Warszawska 40     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
   Rypin, Warszawska 40     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Rypin, Warszawska 40     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy
   Rypin, Warszawska 40     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Hepatologiczna
   Rypin, Warszawska 40     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Rypin, Warszawska 40     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Rypin, Warszawska 40     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Rypin, Warszawska 40     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Rypin, Warszawska 40     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Reumatologiczna
   Rypin, Warszawska 40     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Dermatologiczna
   Rypin, Warszawska 40     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Rypin, Warszawska 40     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Psychologiczna
   Rypin, Warszawska 40     
   Poradnia psychologiczna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Rypin, Warszawska 40     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Rypin, Warszawska 40     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Badania Kierowców
   Rypin, Warszawska 40     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna transportu
  • Poradnia Alergologiczna
   Rypin, Warszawska 40     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Pediatryczna
   Rypin, Warszawska 40     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Konsultacyjno - Internistyczna
   Rypin, Warszawska 40     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Profilaktyki Chorób Sutka
   Rypin, Warszawska 40     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Wad Postawy
   Rypin, Warszawska 40     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Opieki Domowej
   Rypin, Warszawska 40     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Opieki Paliatywnej
   Rypin, Warszawska 40     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
  • Pracownia Fizjoterapii
   Rypin, Warszawska 40     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Stomatologiczna
   Rypin, Warszawska 40     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Ortodontyczna
   Rypin, Warszawska 40     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Gabinet Stomatologiczny w SP nr 1
   Rypin, Warszawska 40     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet Stomatologiczny w SP nr 3
   Rypin, Warszawska 40     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet Stomatologiczny w Gimnazjum
   Rypin, Warszawska 40     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia Mikrobiologiczna
   Rypin, Warszawska 40     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Rypin, Warszawska 40     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Ogólna
   Rypin, Warszawska 40     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dziecięca
   Rypin, Warszawska 40     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Stomatologiczna - Urząd Gminy
   Rypin, Warszawska 40     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Gminny Ośrodek Zdrowia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Skrwilno, Skrwilno  (kujawsko-pomorskie / powiat Skrwilno)
  • Poradnia Ogólna
   Skrwilno, Skrwilno      
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
   Skrwilno, Skrwilno      
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Stomatologiczna
   Skrwilno, Skrwilno      
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Gminny Ośrodek Zdrowia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Ostrowite, Ostrowite  (kujawsko-pomorskie / powiat Brzuze)
  • Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
   Ostrowite, Ostrowite      
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Stomatologiczna
   Ostrowite, Ostrowite      
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Skrwilno, Okalewo  (kujawsko-pomorskie / powiat Skrwilno)
  • Poradnia Ogólna
   Skrwilno, Okalewo      
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Gminny Ośrodek Zdrowia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Rogowo, Rogowo  (kujawsko-pomorskie / powiat Rogowo)
  • Poradnia Ogólna
   Rogowo, Rogowo      
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Urszulewo, Czumsk Duży  (kujawsko-pomorskie / powiat Rogowo)
  • Poradnia Ogólna
   Urszulewo, Czumsk Duży      
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Ugoszcz, Ugoszcz
  • Poradnia Ogólna
   Ugoszcz, Ugoszcz      
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Ośrodek Zdrowia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kikół, Kikół  (kujawsko-pomorskie / powiat Kikół)
  • Poradnia Lekarza POZ
   Kikół, Kikół      
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Jednostka już nie funkcjonuje!

  Ostrowite, Ostrowite  (kujawsko-pomorskie / powiat Brzuze)
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Ostrowite, Ostrowite      
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
 • Laboratorium Analityczne

  Rypin, 3 maja 2 (kujawsko-pomorskie / powiat Rypin)
  Telefon: 54 28 05 454
  Email: spzozrypin@interia.pl
  Witryna: www.spzozrypin.pl
  • Punkt Pobrań
   Rypin, 3 maja 2      Telefon: 54 28 05 454  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Biochemii
   Rypin, 3 maja 2      Telefon: 54 28 05 454  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Analityki Ogólnej
   Rypin, 3 maja 2      Telefon: 54 28 05 454  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Hematologiczna
   Rypin, 3 maja 2      Telefon: 54 28 05 454  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Serologiczna
   Rypin, 3 maja 2      Telefon: 54 28 05 454  
   Pracownia serologiczna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna