Szpital Specjalistyczny

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Energetyków 46 (44-200 Rybnik)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Rybnik
tel.: 32 4291251

Jednostki - Szpital Specjalistyczny

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3

  Rybnik, ul. Energetyków 46 (śląskie / powiat M. Rybnik)
  Telefon: 32 4291251
  Email: szpital@szpital.rybnik.pl
  Witryna: www.szpital.rybnik.pl
  • Oddział chorób wewnętrznych I
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4291900  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział chorób wewnętrznych II
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4291010  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Stacja dializ
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 3292666  
   Stacja dializ
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Oddział dermatologiczny
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4291850  
   Oddział dermatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
  • Oddział onkologiczny z pododdziałem hematologicznym
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4291750  
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
  • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4292539  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział pediatryczny
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4292539  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Oddział neonatologiczny
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4291400  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział położniczo-ginekologiczny
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4291500  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział chirurgii ogólnej i naczyniowej
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4291450  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
  • Oddział chirurgii dziecięcej
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4291800  
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
  • Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4291300  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział okulistyczny
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4291150  
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Oddział otolaryngologiczny
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4291700  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
  • Oddział otolaryngologiczny dziecięcy
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4291710  
   Oddział otorynolaryngologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Apteka szpitalna
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4291080  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Pracownia Hemodynamiki
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4292626  
   Pracownia hemodynamiki
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zespół przyjęć z ambulatorium ogólnym
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4292652  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • Ambulatorium chirurgiczne
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4292652  
   Ambulatorium chirurgiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • Blok operacyjny
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4292531  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4292562  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział urologiczny
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4291581  
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Oddział rehabilitacyjny
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4291950  
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4291100  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział kardiologiczny
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4291120  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Pracownia fizjoterapii
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4292562  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizykoterapii
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4292562  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4292562  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział endokrynologii i diabetologii
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4291563  
   Oddział endokrynologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
  • Pododdział intensywnej opieki kardiologicznej
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4291120  
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Pododdział udarowy
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4291100  
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział dla przewlekle chorych
   Rybnik, ul. Energetyków 46     
   Oddział dla przewlekle chorych
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
  • Oddział pobytu krótkoterminowego
   Rybnik, ul. Energetyków 46     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia proktologiczna
   Rybnik, ul. Energetyków 46     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii dziecięcej
   Rybnik, ul. Energetyków 46     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział dla przewlekle chorych
    Rybnik, ul. Energetyków 46     
    Oddział dla przewlekle chorych
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   • Oddział pobytu krótkoterminowego
    Rybnik, ul. Energetyków 46     
    Oddział chirurgiczny ogólny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia proktologiczna
    Rybnik, ul. Energetyków 46     
    Poradnia proktologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia chirurgii dziecięcej
    Rybnik, ul. Energetyków 46     
    Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 - Szpital Nr 1 Jednostka już nie funkcjonuje!

  Rybnik, Rudzka 13 (śląskie / powiat M. Rybnik)
  • Pracownia RTG - terapii
   Rybnik, Rudzka 13     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 - Zakład Diagnostyki Obrazowej

  Rybnik, ul. Energetyków 46 (śląskie / powiat M. Rybnik)
  Telefon: 32 4292626
  Email: szpital@szpital.rybnik.pl
  Witryna: www.szpital.rybnik.pl
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4292626  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Mammografii
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4292626  
   Pracownia mammografii
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Rezonansu Magnetycznego
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4292631  
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   • Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4292626  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia RTG
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4292626  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Radiologii Interwencyjnej
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4292626  
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 - Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Rybnik, ul. Energetyków 46 (śląskie / powiat M. Rybnik)
  Telefon: 32 4292500
  Email: szpital@szpital.rybnik.pl
  Witryna: www.szpital.rybnik.pl
  • Pracownia Biochemii Klinicznej
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4292500  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Immunochemiczna
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4292500  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia białek
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4292500  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia kontroli jakości badań
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4292500  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Serologii Grup Krwi
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4292500  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Bank Krwi
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4292500  
   Bank krwi
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • Pracownia Hematologii i Hemostazy
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4292500  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia mikrobiologii
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4292500  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Punkt pobrań materiałów do badań laboratoryjnych
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4292500  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia analityki ogólnej
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4292500  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 - Centrum Diagnostyki

  Rybnik, ul. Energetyków 46 (śląskie / powiat M. Rybnik)
  Telefon: 32 4292600
  Email: szpital@szpital.rybnik.pl
  Witryna: www.szpital.rybnik.pl
  • Pracownia Badań Elektrokardiograficznych
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4292600  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia Badań Wysiłkowych
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4292600  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia Endoskopowa
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4292626  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4292600  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Badań Holtera
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4292600  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia Spirometrii
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4292600  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Pracownia Audiometrii
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4292600  
   Pracownia badań słuchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Pracownia EEG i EMG
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4292600  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 - Zakład Anatomopatologii

  Rybnik, ul. Energetyków 46 (śląskie / powiat M. Rybnik)
  Telefon: 32 4291241
  Email: szpital@szpital.rybnik.pl
  Witryna: www.szpital.rybnik.pl
  • Pracownia Histopatologiczna
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4291241  
   Pracownia histopatologii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
  • Pracownia Cytologiczna
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4291241  
   Pracownia cytologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Prosektorium
   Rybnik, ul. Energetyków 46     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Prosektorium
    Rybnik, ul. Energetyków 46     
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 - Centralna Sterylizatornia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Rybnik, Energetyków 46 (śląskie / powiat M. Rybnik)
  • Centralna sterylizatornia
   Rybnik, Energetyków 46     
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 - Przychodnia w Rybniku ul. Parkowa 4a Jednostka już nie funkcjonuje!

  Rybnik, nna owa 4a (śląskie / powiat M. Rybnik)
  • Poradnia alergologiczna
   Rybnik, nna owa 4a     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia cukrzycowa
   Rybnik, nna owa 4a     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Rybnik, nna owa 4a     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Rybnik, nna owa 4a     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Dermatologiczna
   Rybnik, nna owa 4a     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Rybnik, nna owa 4a     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Rybnik, nna owa 4a     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradniia Rehabilitacyjna
   Rybnik, nna owa 4a     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Ginekologiczna
   Rybnik, nna owa 4a     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Rybnik, nna owa 4a     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Ortopedyczna
   Rybnik, nna owa 4a     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Okulistyczna
   Rybnik, nna owa 4a     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Rybnik, nna owa 4a     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Logopedyczna
   Rybnik, nna owa 4a     
   Poradnia foniatryczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Rybnik, nna owa 4a     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Rybnik, nna owa 4a     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Rybnik, nna owa 4a     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Podstawowa Opieka Zdrowotna
   Rybnik, nna owa 4a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Stomatologiczna
   Rybnik, nna owa 4a     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia Protetyki Stomatologicznej
   Rybnik, nna owa 4a     
   Pracownia protetyki dentystycznej
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 - Szpitalny Oddział Ratunkowy

  Rybnik, ul. Energetyków 46 (śląskie / powiat M. Rybnik)
  Telefon: 32 4292652
  Email: szpital@szpital.rybnik.pl
  Witryna: www.szpital.rybnik.pl
  • Szpitalny oddział ratunkowy
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4292652  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Ambulatorium ogólne
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4292652  
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
  • Zespół wyjazdowy W - podstawowy
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4223666  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy R - specjalistyczny
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4223666  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy R - specjalistyczny
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4223666  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy W - podstawowy
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4223666  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy W - podstawowy
   Rybnik, ul. Energetyków 46      Telefon: 32 4223666  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa