Szpital Specjalistyczny w Wejherowie

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Dr. A. Jagalskiego 10 (84-200 Wejherowo)
wojewodztwo: pomorskie
powiat: Wejherowo
tel.: 58 572-73-00

Jednostki - Szpital Specjalistyczny w Wejherowie

 • Szpital Specjalistyczny w Wejherowie

  Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10 (pomorskie / powiat Wejherowo)
  Telefon: 58 57 27 300
  Email: szpital@ceynowahosp.com.pl
  Witryna: www.ceynowahosp.com.pl
  • Oddział chorób wewnętrznych
   Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10      Telefon: 58 5727444  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo onkologiczne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Oddział kardiologiczny
   Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10      Telefon: 58 5727434  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo kardiologiczne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
  • Oddział neurologii
   Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10      Telefon: 58 5727554  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Usługi pielęgnacyjne
  • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10      Telefon: 585727804  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Oświata i promocja zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
  • Oddział chorób płuc i gruźlicy
   Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10      Telefon: 58 5727584  
   Oddział gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Oddział pediatrii
   Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10      Telefon: 58 5727593  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo pediatryczne
  • Oddział neonatologii
   Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10      Telefon: 58 5727515  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neonatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neonatologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo neonatologiczne
  • Oddział położnictwa i ginekologii
   Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10      Telefon: 58 5727414  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo ginekologiczne
  • Oddział chirurgii ogólnej i naczyniowej
   Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10      Telefon: 58 5727424  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Oddział chirurgii dziecięcej
   Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10      Telefon: 58 5727524  
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia dziecięca
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
   Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10      Telefon: 58 5727534  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Oddział okulistyki
   Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10      Telefon: 58 5727464  
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo operacyjne
  • Oddział otolaryngologii
   Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10      Telefon: 58 5727474  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo operacyjne
  • Oddział urologii
   Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10      Telefon: 58 5727454  
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Urologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
   • Usługi pielęgnacyjne
  • Zespół ratownictwa medycznego S (specjalistyczny)
   Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10      Telefon: 58 5727777  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna ratunkowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
  • Apteka szpitalna
   Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10      Telefon: 58 5727270  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Blok operacyjny
   Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10      Telefon: 58 5727276  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo operacyjne
  • Dział dezynfekcji i sterylizacji
   Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10      Telefon: 58 5727690  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Szpitalny oddział ratunkowy
   Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10      Telefon: 58 5727666  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna ratunkowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna ratunkowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo ratunkowe
  • Pracownia badań urodynamicznych
   Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10      Telefon: 58 5727454  
   Pracownia urodynamiczna
   • Inne - Urologia
  • Pracownia endoskopowa
   Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10      Telefon: 58 5727351  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Usługi pielęgnacyjne
  • Pracownia bronchoskopii
   Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10      Telefon: 58 5727584  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Choroby płuc
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby płuc
  • Pracownia prób wysiłkowych
   Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10      Telefon: 58 5727437  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia echo
   Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10      Telefon: 58 5727432  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Zespół ratownictwa medycznego P (podstawowy)
   Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10      Telefon: 58 5727778  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół ratownictwa medycznego P (podstawowy)
   Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10      Telefon: 693 302 559  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół ratownictwa medycznego P (podstawowy)
   Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10      Telefon: 693 302 548  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Oddział dermatologii
   Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10      Telefon: 58 5727575  
   Oddział dermatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Dermatologia i wenerologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Oddział udarowy
   Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10      Telefon: 58 5727554  
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologopedia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Usługi pielęgnacyjne
  • Dyspozytornia
   Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10      Telefon: 58 5727667  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Medycyna ratunkowa
  • Pracownia elektrofizjologii
   Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10      Telefon: 58 5727349  
   Pracownia elektrofizjologii
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Pracownia spirometrii
   Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10      Telefon: 58 5727584  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Usługi pielęgnacyjne
  • Pracownia kontroli stymulatorów i kardiowerterów
   Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10      Telefon: 58 5727434  
   Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Pracownia badań holterowskich
   Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10      Telefon: 58 5727434  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Pracownia badań neurofizjologicznych
   Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Neurologia
  • Trakt porodowy
   Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10     
   Sala porodowa
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo ginekologiczne
  • Zespół transportowy
   Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
  • Gabinety diagnostyczno-zabiegowe
   Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10      Telefon: 58 5727000  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
  • Oddział dermatologiczny dzienny
   Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10     
   Oddział dermatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
  • Oddział paliatywno-hospicyjny
   Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10     
   Hospicjum stacjonarne
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Medycyna paliatywna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna paliatywna
  • Izba przyjęć szpitala
   Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • Ambulatorium chirurgiczne
   Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10     
   Ambulatorium chirurgiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • Poradnia urologiczna
   Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy
   Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10     
   Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Neurologia
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Szkoła rodzenia
   Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10     
   Szkoła rodzenia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet fizykoterapii
   Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet kinezyterapii
   Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Sekcja epidemiologii szpitalnej
   Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Oświata i promocja zdrowia - Epidemiologia
   • Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Pracownia hydroterapii
   Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10     
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia masażu leczniczego
   Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział dermatologii dzienny
   Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10     
   Oddział dermatologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
  • Oddział rehabilitacji
   Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Zespół domowego leczenia tlenem
   Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10     
   Zespół domowego leczenia tlenem
   • Leczenie w domu pacjenta - Anestezjologia i intensywna terapia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział dermatologiczny dzienny
    Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10     
    Oddział dermatologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Oddział paliatywno-hospicyjny
    Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10     
    Hospicjum stacjonarne
    • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
    • Rehabilitacja stacjonarna - Medycyna paliatywna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna paliatywna
   • Izba przyjęć szpitala
    Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10     
    Izba przyjęć szpitala
    • Leczenie stacjonarne
   • Ambulatorium chirurgiczne
    Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10     
    Ambulatorium chirurgiczne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   • Poradnia urologiczna
    Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy
    Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10     
    Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
    • Leczenie stacjonarne - Neurologia
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Neurologia
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Rehabilitacja medyczna
    • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
    • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Szkoła rodzenia
    Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10     
    Szkoła rodzenia
    • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia dermatologiczna
    Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Gabinet fizykoterapii
    Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Gabinet kinezyterapii
    Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10     
    Dział (pracownia) kinezyterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Sekcja epidemiologii szpitalnej
    Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Oświata i promocja zdrowia - Epidemiologia
    • Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
   • Poradnia profilaktyki chorób piersi
    Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10     
    Poradnia profilaktyki chorób piersi
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
    • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Pracownia hydroterapii
    Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10     
    Dział (pracownia) hydroterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia masażu leczniczego
    Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10     
    Dział (pracownia) masażu leczniczego
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Oddział dermatologii dzienny
    Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10     
    Oddział dermatologiczny
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
   • Oddział rehabilitacji
    Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10     
    Oddział rehabilitacyjny
    • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
    • Leczenie stacjonarne - Neurologia
    • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Rehabilitacja medyczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Zespół domowego leczenia tlenem
    Wejherowo, Dr. A. Jagalskiego 10     
    Zespół domowego leczenia tlenem
    • Leczenie w domu pacjenta - Anestezjologia i intensywna terapia