Szpital w Szczecinku Spółka z o. o. - Stacjonarne i Całodobowe Świadczenia Zdrowotne

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Kościuszki 38 (78-400 Szczecinek)
wojewodztwo: zachodniopomorskie
powiat: Szczecinek
tel.: 94/374-33-33

Jednostki - Szpital w Szczecinku Spółka z o. o....

 • Szpital w Szczecinku - Oddziały Szpitalne

  Szczecinek, Kościuszki 38 (zachodniopomorskie / powiat Szczecinek)
  Telefon: 94/374-33-33
  Email: szpital@szczecinek.pl
  Witryna: www.szpital.szczecinek.pl
  • Oddział Chrób Wewnętrznych
   Szczecinek, Kościuszki 38      Telefon: 94/374-33-33  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
   Szczecinek, Kościuszki 38      Telefon: 94/374-33-33  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
  • Pododdział Urologiczny
   Szczecinek, Kościuszki 38      Telefon: 94/374-33-33  
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Oddział Pediatryczny
   Szczecinek, Kościuszki 38      Telefon: 94/374-33-33  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Pododdział Neonantologiczny
   Szczecinek, Kościuszki 38      Telefon: 94/374-33-33  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
   Szczecinek, Kościuszki 38      Telefon: 94/374-33-33  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Ginekologiczno - Położniczy
   Szczecinek, Kościuszki 38      Telefon: 94/374-33-33  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii
   Szczecinek, Kościuszki 38      Telefon: 94/374-33-33  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Izba Przyjęć
   Szczecinek, Kościuszki 38      Telefon: 94/374-33-33  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Blok Operacyjny
   Szczecinek, Kościuszki 38      Telefon: 94/374-33-33  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Blok Porodowy
   Szczecinek, Kościuszki 38      Telefon: 94/374-33-33  
   Sala porodowa
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Centralna Steliryzatornia
   Szczecinek, Kościuszki 38      Telefon: 94/374-33-33  
  • Apteka Szpitalna
   Szczecinek, Kościuszki 38      Telefon: 94/374-33-33  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Oddział leczenia jednego dnia
   Szczecinek, Kościuszki 38      Telefon: 94/374-33-33  
   Oddział leczenia jednego dnia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
  • Oddział dziennej chemioterapii
   Szczecinek, Kościuszki 38      Telefon: 94/374-33-33  
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
  • Szpitalny oddział ratunkowy
   Szczecinek, Kościuszki 38      Telefon: 94/374-33-33  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Zakład opiekuńczo - leczniczy
   Szczecinek, Kościuszki 38      Telefon: 94/374-33-33  
   Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
  • Dyspozytor medyczny
   Szczecinek, Kościuszki 38     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Dyspozytor medyczny
    Szczecinek, Kościuszki 38     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
 • Szpital w Szczecinku - Oddział Leczenia Jednego Dnia

  Szczecinek, Kościuszki 38 (zachodniopomorskie / powiat Szczecinek)
  Telefon: 94/374-33-33
  Email: szpital@szczecinek.pl
  Witryna: www.szpital.szczecinek.pl