Szpital

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Grenadierów 51/59 (04-073 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Praga-Południe
tel.: 22 810-42-09

Jednostki - Szpital

 • Szpital

  Warszawa, Grenadierów 51/59 (mazowieckie / powiat Praga-Południe)
  Telefon: 22 810-42-09
  Email: szpital@grochowski.waw.pl
  Witryna: www.grochowski.waw.pl
  • Izba Przyjęć
   Warszawa, Grenadierów 51/59      Telefon: 22 51 52 733  
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurologia
  • I Oddział Chorób Wewnętrznych
   Warszawa, Grenadierów 51/59     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Pododdział Alergologiczny
   Warszawa, Grenadierów 51/59     
   Oddział alergologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
  • II Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
   Warszawa, Grenadierów 51/59     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • III Oddział Chorób Wewnętrznych
   Warszawa, Grenadierów 51/59     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
   Warszawa, Grenadierów 51/59     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
  • Pododdział Chirurgii Onkologicznej
   Warszawa, Grenadierów 51/59     
   Oddział chirurgii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
  • Blok Operacyjny
   Warszawa, Grenadierów 51/59     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
  • Pododdział Chirurgii Jednego Dnia
   Warszawa, Grenadierów 51/59     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
  • Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii
   Warszawa, Grenadierów 51/59     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Terapii i Rehabilitacji Neurologicznej
   Warszawa, Grenadierów 51/59     
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Zakład Rehabilitacji
   Warszawa, Grenadierów 51/59     
   Zakład rehabilitacji leczniczej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Diagnostyczne Laboratorium Analityczne
   Warszawa, Grenadierów 51/59     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Histopatologii i Cytodiagnostyki
   Warszawa, Grenadierów 51/59      Telefon: 22 51 52 742  
   Pracownia histopatologii
   • Histopatologia - Patomorfologia
  • Zakład Radiologii
   Warszawa, Grenadierów 51/59      Telefon: 22 51 52 639  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Apteka
   Warszawa, Grenadierów 51/59      Telefon: 22 51 52 737  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Pracownia USG
   Warszawa, Grenadierów 51/59      Telefon: 22 51 52 652  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EEG i EMG
   Warszawa, Grenadierów 51/59      Telefon: 22 51 52 640  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Neurologia
  • Pracownia Endoskopii
   Warszawa, Grenadierów 51/59     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego
   Warszawa, Grenadierów 51/59     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia Bronchoskopii
   Warszawa, Grenadierów 51/59     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Choroby płuc
  • Pododdział Intensywnej Terapii Kardiologicznej
   Warszawa, Grenadierów 51/59     
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Pracownia Hemodynamiki
   Warszawa, Grenadierów 51/59     
   Pracownia hemodynamiki
   • Angiografia - Kardiologia
  • Pracownia Testów Wysiłkowych
   Warszawa, Grenadierów 51/59     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej
   Warszawa, Grenadierów 51/59     
   Pracownia elektrofizjologii
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia Echokardiografii
   Warszawa, Grenadierów 51/59     
   Pracownia USG
   • USG - Kardiologia
  • Sterylizatornia
   Warszawa, Grenadierów 51/59     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Epidemiologia
  • Pracownia mammografii
   Warszawa, Grenadierów 51/59     
   Pracownia mammografii
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów - stymulatorów serca
   Warszawa, Grenadierów 51/59     
   Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
   • Inne - Kardiologia