Szpital Wielospecjalistyczny

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5 (91-347 Łódź)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Łódź-Bałuty
tel.: 42 251 60 50

Jednostki - Szpital Wielospecjalistyczny

 • Szpital

  Łódź, ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5 (łódzkie / powiat Łódź-Bałuty)
  Telefon: 42 251 60 50
  Email: bieganski@com.pl
  • Izba Przyjęć Centralna Zakaźna
   Łódź, ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5     
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Choroby zakaźne
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Choroby zakaźne
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby zakaźne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby zakaźne
   • Dzienna pomoc lekarska - Choroby zakaźne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby zakaźne
  • Izba Przyjęć Chorób Wewnętrznych
   Łódź, ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5     
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Choroby wewnętrzne
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
  • Izba Przyjęć Dermatologiczna
   Łódź, ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5     
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Dermatologia i wenerologia
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Dermatologia i wenerologia
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Dermatologia i wenerologia
   • Dzienna pomoc lekarska - Dermatologia i wenerologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Dermatologia i wenerologia
  • Oddział Deramtologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej, Klinika Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej UM
   Łódź, ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5     
   Oddział dermatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Dermatologia i wenerologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Dermatologia i wenerologia
  • Pododdział Dermatologii dla Dorosłych
   Łódź, ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5     
   Oddział dermatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne - Zdrowie publiczne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Zdrowie publiczne
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Dermatologia i wenerologia
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Dermatologia i wenerologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Dermatologia i wenerologia
  • Pododdział Dermatologii dla Dzieci
   Łódź, ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5     
   Oddział dermatologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Zdrowie publiczne
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Zdrowie publiczne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Dermatologia i wenerologia
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Dermatologia i wenerologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Dermatologia i wenerologia
  • Pododdział Pobytu Jednodniowego
   Łódź, ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5     
   Oddział dermatologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne - Zdrowie publiczne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Zdrowie publiczne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Dermatologia i wenerologia
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Dermatologia i wenerologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Dermatologia i wenerologia
  • Oddział Kardiologiczny II Katedra i Klinika Kardiologii
   Łódź, ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Zdrowie publiczne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Zdrowie publiczne
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Kardiologia
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Kardiologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
  • Pracownia Hemodynamiki
   Łódź, ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5     
   Pracownia hemodynamiki
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Kardiologia
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Kardiologia
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Kardiologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
  • Pracownia Implantacji Stymulatorów Serca
   Łódź, ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5     
   Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Kardiologia
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Kardiologia
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Kardiologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
  • Oddział Chorób Wewnętrznych
   Łódź, ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Zdrowie publiczne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Zdrowie publiczne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Choroby wewnętrzne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby wewnętrzne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i Chorób Wątroby
   Łódź, ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5     
   Oddział chorób zakaźnych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne - Zdrowie publiczne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Zdrowie publiczne
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Choroby zakaźne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby zakaźne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Choroby zakaźne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby zakaźne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby zakaźne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby zakaźne
  • Oddział Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Pasożytniczych dla Dorosłych, Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM
   Łódź, ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5     
   Oddział chorób zakaźnych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne - Zdrowie publiczne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Zdrowie publiczne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby zakaźne
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Choroby zakaźne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby zakaźne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Choroby zakaźne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby zakaźne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby zakaźne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby zakaźne
  • Oddział Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Pasożytniczych dla Dzieci, Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM
   Łódź, ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5     
   Oddział chorób zakaźnych dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne - Zdrowie publiczne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Zdrowie publiczne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby zakaźne
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Choroby zakaźne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby zakaźne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Choroby zakaźne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby zakaźne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby zakaźne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby zakaźne
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Łódź, ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Zdrowie publiczne
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Zdrowie publiczne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Oświata i promocja zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Apteka
   Łódź, ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
  • Zakład Patomorfologii
   Łódź, ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5     
   Zakład patomorfologii
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Diagnostyka laboratoryjna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Diagnostyka laboratoryjna
   • Oświata i promocja zdrowia - Patomorfologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Diagnostyka laboratoryjna
  • Oddział Chorób Zakaźnych i Przewodu Pokarmowego, Klinika Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby UM
   Łódź, ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5     
   Oddział chorób zakaźnych
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby zakaźne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Choroby zakaźne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby zakaźne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby zakaźne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby zakaźne
  • Dział Diagnostyki Laboratoryjnej
   Łódź, ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Oddział Chorób Wewnętrznych, Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej UM
   Łódź, ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5      Telefon: 42 251 60 50  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Zdrowie publiczne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Zdrowie publiczne
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Choroby wewnętrzne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby wewnętrzne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
   Łódź, ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5     
   Oddział rehabilitacji kardiologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Rehabilitacja medyczna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Kardiologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Rehabilitacja medyczna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Endoskopii Zabiegowej
   Łódź, ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5     
   Pracownia endoskopii
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Inne - Gastroenterologia
  • Ośrodek Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej
   Łódź, ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Leczenie ambulatoryjne - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Inna - Rehabilitacja medyczna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Zdrowie publiczne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Pracownia Echokardiograficzna
   Łódź, ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Blok Operacyjny
   Łódź, ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5      Telefon: 42 2516050  
   Blok operacyjny
   • Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Angiografia - Kardiologia
   • Inne - Kardiologia
  • Pododdział Gastroenterologii Dziennej
   Łódź, ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5     
   Oddział leczenia jednego dnia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
  • izba przyjęć chirurgiczna
   Łódź, ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5     
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Chirurgia ogólna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Chirurgia ogólna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Chirurgia ogólna
   • Dzienna pomoc lekarska - Chirurgia ogólna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe - Chirurgia ogólna
  • oddział chirurgiczny
   Łódź, ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Zdrowie publiczne
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Zdrowie publiczne
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Chirurgia ogólna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Chirurgia ogólna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
  • blok operacyjny
   Łódź, ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5     
   Blok operacyjny
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Oddział Obserwacyjno- Zakaźny dla dorosłych
   Łódź, ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5     
   Oddział chorób zakaźnych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne - Zdrowie publiczne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Zdrowie publiczne
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Choroby zakaźne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby zakaźne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Choroby zakaźne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby zakaźne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby zakaźne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby zakaźne
  • oddział obserwacyjno- zakaźny dla dzieci
   Łódź, ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5     
   Oddział chorób zakaźnych dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Zdrowie publiczne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Zdrowie publiczne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby zakaźne
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Choroby zakaźne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby zakaźne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Choroby zakaźne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby zakaźne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby zakaźne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby zakaźne
  • oddział chorób wątroby Katedra i Klinika chorób zakaźnych UM
   Łódź, ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5     
   Oddział WZW
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
  • intensywna opieka oddziału chorób zakaźnych i pasożytniczych dla dorosłych, Katedry i Kliniki chorób zakaźnych UM
   Łódź, ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Zdrowie publiczne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Zdrowie publiczne
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Oświata i promocja zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
  • gabinet konsultanta
   Łódź, ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • stanowisko ds. rehabilitacji przyłóżkowej
   Łódź, ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • sekcja statystyki medycznej i dokumentacji chorych
   Łódź, ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • sekcja ds. zakażeń wewnątrzszpitalnych
   Łódź, ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Pododdział Gastroenterologii Dziennej
   Łódź, ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5     
   Oddział gastroenterologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • izba przyjęć chirurgiczna
    Łódź, ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5     
    Izba przyjęć szpitala
    • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
    • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Chirurgia ogólna
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Chirurgia ogólna
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Chirurgia ogólna
    • Dzienna pomoc lekarska - Chirurgia ogólna
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
    • Pozostałe - Chirurgia ogólna
   • oddział chirurgiczny
    Łódź, ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5     
    Oddział chirurgiczny ogólny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne - Zdrowie publiczne
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia klatki piersiowej
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Zdrowie publiczne
    • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Chirurgia ogólna
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Chirurgia ogólna
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Chirurgia ogólna
    • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
   • blok operacyjny
    Łódź, ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5     
    Blok operacyjny
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Oddział Obserwacyjno- Zakaźny dla dorosłych
    Łódź, ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5     
    Oddział chorób zakaźnych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
    • Leczenie stacjonarne - Zdrowie publiczne
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby zakaźne
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Zdrowie publiczne
    • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Choroby zakaźne
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby zakaźne
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Choroby zakaźne
    • Oświata i promocja zdrowia - Choroby zakaźne
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby zakaźne
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby zakaźne
   • oddział obserwacyjno- zakaźny dla dzieci
    Łódź, ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5     
    Oddział chorób zakaźnych dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Zdrowie publiczne
    • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Zdrowie publiczne
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby zakaźne
    • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Choroby zakaźne
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby zakaźne
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Choroby zakaźne
    • Oświata i promocja zdrowia - Choroby zakaźne
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby zakaźne
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby zakaźne
   • oddział chorób wątroby Katedra i Klinika chorób zakaźnych UM
    Łódź, ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5     
    Oddział WZW
    • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • intensywna opieka oddziału chorób zakaźnych i pasożytniczych dla dorosłych, Katedry i Kliniki chorób zakaźnych UM
    Łódź, ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5     
    Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Leczenie stacjonarne - Zdrowie publiczne
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Zdrowie publiczne
    • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Oświata i promocja zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
   • gabinet konsultanta
    Łódź, ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • stanowisko ds. rehabilitacji przyłóżkowej
    Łódź, ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • sekcja statystyki medycznej i dokumentacji chorych
    Łódź, ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • sekcja ds. zakażeń wewnątrzszpitalnych
    Łódź, ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pododdział Gastroenterologii Dziennej
    Łódź, ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5     
    Oddział gastroenterologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Oświata i promocja zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
 • Przychodnia specjalistyczna Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łódź, Pogonowskiego 44 (łódzkie / powiat Łódź-Polesie)
  • poradnia nabytych zaburzeń odporności
   Łódź, Pogonowskiego 44     
   Poradnia profilaktyczno-lecznicza (HIV/AIDS)
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby zakaźne
  • gabinet stomatologiczny (AIDS)
   Łódź, Pogonowskiego 44     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Pracownia diagnostyczna Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łódź, Kniaziewicza 1/5 (łódzkie / powiat Łódź-Bałuty)
  • pracownia endoskopowa
   Łódź, Kniaziewicza 1/5     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej

  Łódź, ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5 (łódzkie / powiat Łódź-Bałuty)
  Telefon: 42 251 62 77
  • Pracownia Ultrasonografii
   Łódź, ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5     
   Pracownia USG
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki
   Łódź, ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Łódź, ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5     
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Ośrodek Usług Komercyjnych Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łódź, ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5 (łódzkie / powiat Łódź-Bałuty)