Szpital Wielospecjalistyczny

adres: Juraszów 7-19. (60-479 Poznań)
wojewodztwo: wielkopolskie
powiat: Poznań-Jeżyce
tel.: 61 821-22-00

Jednostki - Szpital Wielospecjalistyczny

 • Szpital Wielospecjalistyczny

  Poznań, Juraszów 7/19 (wielkopolskie / powiat Poznań-Jeżyce)
  Telefon: 061 821-22-00
  Email: szpital@lutycka.pl
  Witryna: lutycka.pl
  • Oddział Kardiologiczno-Internistyczny
   Poznań, Juraszów 7/19      Telefon: 61 821-22-00  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diabetologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Geriatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Hipertensjologia
  • Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnej Opieki Internistycznej oraz Zespołami ds. Diabetologii, Gastroenterologii
   Poznań, Juraszów 7/19      Telefon: 61 821-22-00  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Hipertensjologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Geriatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diabetologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Oddział Kardiologii Inwazyjnej i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej
   Poznań, Juraszów 7/19      Telefon: 61 821-22-00  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diabetologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Geriatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Hipertensjologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Otolaryngologiczny
   Poznań, Juraszów 7/19      Telefon: 61 821-22-00  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Audiologia i foniatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Audiologia i foniatria
  • Oddział Ortopedii i Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu z pododdziałem Endoprotezoplastyki i Endoskopii Stawów
   Poznań, Juraszów 7/19      Telefon: 61 821-22-00  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Okulistyczny
   Poznań, Juraszów 7/19      Telefon: 61 821-22-00  
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
  • Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazów Wielonarządowych z Pododdziałem Chirurgii Gastroenterologicznej i Endokrynologii
   Poznań, Juraszów 7/19      Telefon: 61 821-22-00  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia klatki piersiowej
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
  • Oddział Transplantologii i Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologii
   Poznań, Juraszów 7/19      Telefon: 61 821-22-00  
   Oddział transplantologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transplantologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
  • Oddział Położniczo-Ginekologiczny z Pododdziałem Ginekologicznym, Pododdziałem Porodowym, Pododdziałem Położnictwa, Perinatologii, Rozrodczości
   Poznań, Juraszów 7/19      Telefon: 61 821-22-00  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ginekologia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Noworodkowy z Pododdziałem Intensywnej Opieki Neonatologicznej
   Poznań, Juraszów 7/19      Telefon: 61 821-22-00  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neonatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia dziecięca
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Zespołami Leczenia Urazów Wielonarządowych i Leczenia Bólu oraz Stacją Dializ
   Poznań, Juraszów 7/19      Telefon: 61 821-22-00  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Usługi w zakresie dializowania - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Neurologiczny z Zespołem ds. Stwardnienia Rozsianego
   Poznań, Juraszów 7/19      Telefon: 61 821-22-00  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Oddział Chorób Skóry
   Poznań, Juraszów 7/19      Telefon: 61 821-22-00  
   Oddział dermatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Geriatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Alergologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Geriatria
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
   Poznań, Juraszów 7/19      Telefon: 61 821-22-00  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Dermatologia i wenerologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neonatologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Okulistyka
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Otorynolaryngologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Położnictwo i ginekologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Urologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Kardiologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Transplantologia kliniczna
  • Blok Operacyjny z Centralną Sterylizatornią
   Poznań, Juraszów 7/19      Telefon: 61 821-22-00  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne
  • Apteka Szpitalna
   Poznań, Juraszów 7/19      Telefon: 61 821-22-00  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Zakład Patomorfologii
   Poznań, Juraszów 7/19      Telefon: 61 821-22-00  
   Zakład patomorfologii
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Patomorfologia
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej
   Poznań, Juraszów 7/19      Telefon: 61 821-22-00  
  • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej
   Poznań, Juraszów 7/19      Telefon: 61 821-22-00  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zakład Badań Czynnościowych
   Poznań, Juraszów 7/19      Telefon: 61 821-22-00  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Zakład Psychologii Klinicznej i Pomocy Społecznej
   Poznań, Juraszów 7/19      Telefon: 61 821-22-00  
  • Zakład Diagnostyki Endoskopowej
   Poznań, Juraszów 7/19      Telefon: 61 821-22-00  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Otorynolaryngologia
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Endoskopia - Urologia
  • Pracownia Kardiologii Inwazyjnej i Naczyniowa
   Poznań, Juraszów 7/19      Telefon: 61 821-22-00  
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej.
   Poznań, Juraszów 7/19      Telefon: 61 821-22-00  
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Oddział Udarowy z Intensywnym Nadzorem Nad Chorymi z Udarem Mózgu
   Poznań, Juraszów 7/19      Telefon: 61 821-22-00  
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Pracownia Fizjoterapii
   Poznań, Juraszów 7/19      Telefon: 61 821-22-00  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział ortopedyczny A
   Poznań, Juraszów 7/19      Telefon: 61 821-22-00  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział ortopedyczny B z pododdziałem dla dzieci i młodzieży
   Poznań, Juraszów 7/19      Telefon: 61 821-22-00  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia elektrofizjologii
   Poznań, Juraszów 7/19     
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Izba przyjęć
   Poznań, Juraszów 7/19      Telefon: 61 821-22-00  
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Dermatologia i wenerologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Okulistyka
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Otorynolaryngologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Położnictwo i ginekologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Urologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Alergologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia naczyniowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby płuc
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Diabetologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Endokrynologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Gastroenterologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Kardiologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Nefrologia
  • Oddział Chirurgii Ogólnej "A" z Zespołem ds. Urologii, Chirurgii Naczyniowej i Koloproktologii
   Poznań, Juraszów 7/19     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia naczyniowa
  • Izba Przyjęć
   Poznań, Juraszów 7/19     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Chirurgii Ogólnej "A" z Zespołem ds. Urologii, Chirurgii Naczyniowej i Koloproktologii
    Poznań, Juraszów 7/19     
    Oddział chirurgiczny ogólny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne - Urologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia szczękowo-twarzowa
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia naczyniowa
   • Izba Przyjęć
    Poznań, Juraszów 7/19     
    Izba przyjęć szpitala
    • Leczenie stacjonarne
 • Wielkopolskie Centrum Ortopedii i Chirurgii Urazowej im. Ireneusza Wierzejewskiego Jednostka już nie funkcjonuje!

  Poznań, Gąsiorowskich 7-8. (wielkopolskie / powiat Poznań-Grunwald)
  • Poradnia Leczenia Bólu
   Poznań, Gąsiorowskich 7-8.     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Oddział Ortopedyczny A
   Poznań, Gąsiorowskich 7-8.     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Ortopedyczny B
   Poznań, Gąsiorowskich 7-8.     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Ortopedyczny Dziecięcy i Młodzieżowy C
   Poznań, Gąsiorowskich 7-8.     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Przychodnia ortopedyczna
   Poznań, Gąsiorowskich 7-8.     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pododdział Rehabilitacji
   Poznań, Gąsiorowskich 7-8.     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Blok Operacyjny Ortopedyczny
   Poznań, Gąsiorowskich 7-8.     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne
  • Oddział Ortopedyczny B z Podoodziałem dla Dzieci i Młodzieży
   Poznań, Gąsiorowskich 7-8.     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu