Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Tytusa Chałubińskiego 7 (75-581 Koszalin)
wojewodztwo: zachodniopomorskie
powiat: M. Koszalin
tel.: 94/34-88-400

Jednostki - Szpital Wojewódzki im. Mikołaja...

 • Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

  Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7 (zachodniopomorskie / powiat M. Koszalin)
  Telefon: 94/34-88-400
  Email: szpital@swk.med.pl
  Witryna: www.swk.med.pl
  • Oddział Wewnętrzny "B"
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7      Telefon: 94/34-88-400  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Wewnętrzny "C"
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7      Telefon: 94/34-88-400  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Kardiologii
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7      Telefon: 94/34-88-400  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział Chirurgii Ogólnej
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7      Telefon: 94/34-88-400  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Blok Operacyjny
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7      Telefon: 94/34-88-400  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
  • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7      Telefon: 94/34-88-400  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Blok Operacyjny
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7      Telefon: 94/34-88-400  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Chirurgii Dziecięcej i Urazowo-Ortopedycznej
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7      Telefon: 94/34-88-400  
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Blok Operacyjny
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7      Telefon: 94/34-88-400  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Urologii
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7      Telefon: 94/34-88-400  
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Blok Operacyjny
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7      Telefon: 94/34-88-400  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Oddział Laryngologii
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7      Telefon: 94/34-88-400  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
  • Blok Operacyjny
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7      Telefon: 94/34-88-400  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
  • Pododdział Chirurgii Stomatologicznej
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7      Telefon: 94/34-88-400  
   Oddział chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Oddział Okulistyki
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7      Telefon: 94/34-88-400  
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Blok Operacyjny
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7      Telefon: 94/34-88-400  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Oddział Dermatologii
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7      Telefon: 94/34-88-400  
   Oddział dermatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
  • Izba Przyjęć
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7      Telefon: 94/34-88-400  
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Dermatologia i wenerologia
  • Oddział Neurologii
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7      Telefon: 94/34-88-400  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Położniczo - Ginekologiczny
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7      Telefon: 94/34-88-400  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Pododdział Ginekologii
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7      Telefon: 94/34-88-400  
   Oddział ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Pododdział Patologii Ciąży
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7      Telefon: 94/34-88-400  
   Oddział patologii ciąży
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Pododdział Położniczy
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7      Telefon: 94/34-88-400  
   Oddział położniczy
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Blok Operacyjny
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7      Telefon: 94/34-88-400  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Blok Operacyjno-Porodowy
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7      Telefon: 94/34-88-400  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Izba Przyjęć
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7      Telefon: 94/34-88-400  
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7      Telefon: 94/34-88-400  
   Oddział obserwacyjno-zakaźny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
  • Izba Przyjęć
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7      Telefon: 94/34-88-400  
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby zakaźne
  • Oddział Neonatologiczny
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7      Telefon: 94/34-88-400  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Pododdział Patologii Noworodka i Wcześniaka
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7      Telefon: 94/34-88-400  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Dziecięcy
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7      Telefon: 94/34-88-400  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Izba Przyjęć Dziecięca
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7      Telefon: 94/34-88-400  
   Izba przyjęć szpitala dla dzieci
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7      Telefon: 94/34-88-400  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Anastezjologii, Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7      Telefon: 94/34-88-400  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Stacja Dializ
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7      Telefon: 94/34-88-400  
   Stacja dializ
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć Ogólną
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7      Telefon: 94/34-88-400  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
  • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7      Telefon: 94/34-88-400  
   Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Ortopedyczna
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7      Telefon: 94/34-88-400  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Ambulatorium Chirurgiczne
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7      Telefon: 94/34-88-400  
   Ambulatorium chirurgiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • Apteka Szpitalna
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7      Telefon: 94/34-88-400  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Pododdział Hepatologiczny
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7      Telefon: 94/34-88-400  
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
  • Oddział Udarowy
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7      Telefon: 94/34-88-400  
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Dzienny Rehabilitacji
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7      Telefon: 94/34-88-400  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Pododdział Leczenia Padaczek
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7      Telefon: 94/34-88-400  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Pododdział Leczenia Oparzeń
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7      Telefon: 94/34-88-400  
   Oddział leczenia oparzeń
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Dział Epidemiologii
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7      Telefon: 94/34-88-400  
   Dział higieny i epidemiologii
   • Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
  • Lekarz Transfuzjonista
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7      Telefon: 94/34-88-400  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pododdział Nefrologiczny
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7      Telefon: 94/34-88-400  
   Oddział nefrologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
  • Pododdział Diabetologiczny
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7      Telefon: 94/34-88-400  
   Oddział diabetologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
  • Centralna Sterylizatornia
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7      Telefon: 94/34-88-400  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Gabinety Lekarzy Rodzinnych
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7      Telefon: 94/34-88-400  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Oddział Neurochirurgii
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7      Telefon: 94/34-88-400  
   Oddział neurochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
  • Oddział Chirurgii Naczyniowej
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7      Telefon: 94/34-88-400  
   Oddział chirurgii naczyniowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
  • Pododdział Chirurgii Onkologicznej
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7      Telefon: 94/34-88-400  
   Oddział chirurgii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
  • Zespół Wyjazdowy Neonatologiczny "N"
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7      Telefon: 94/34-88-400  
   Wyjazdowy zespół sanitarny typu N
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Neonatologia
  • Oddział Onkologii i Chemioterapii
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7      Telefon: 94/34-88-400  
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
  • Pododdział Neurologii Dziecięcej
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7      Telefon: 94/34-88-400  
   Oddział neurologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Pododdział Diabetologii Dziecięcej
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7      Telefon: 94/34-88-400  
   Oddział diabetologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
  • Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7      Telefon: 94/34-88-400  
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Blok Operacyjny
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7      Telefon: 94/34-88-400  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
  • Oddział Wewnętrzny "A"
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Pododdział Chemioterapii Onkologicznej
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7     
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
  • Pododdział Intensywnej Opieki Kardiologicznej
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7     
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Pracownia Badań Elektrofizjologicznych Przezprzełykowych
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
  • Pracownia Telekardio
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia Wszczepienia Rozruszników Serca
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Pododdział Patologii Noworodka i Wcześniaka
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Izba Przyjęć Ogólna
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • Oddział Chirurgii Jednego Dnia
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Hematologiczna
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Analityki Ogólnej
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Chemii Klinicznej
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Immunologiczna
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Dokumentacji Fotograficznej
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7     
   Pracownie inne
  • Pracownia Serologiczna
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7     
   Pracownia serologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Apteka Ogólnodostępna "MALWA"
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Pododdział Chemioterapii Hematoonkologicznej
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7     
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Hematologia
  • Przychodnia Zakładowa
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Fizykoterapia
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Fizykoterapia
   Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Wewnętrzny "A"
    Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7     
    Oddział chorób wewnętrznych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Pododdział Chemioterapii Onkologicznej
    Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7     
    Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
    • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Pododdział Intensywnej Opieki Kardiologicznej
    Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7     
    Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Pracownia Badań Elektrofizjologicznych Przezprzełykowych
    Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7     
    Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pracownia Telekardio
    Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7     
    Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pracownia Wszczepienia Rozruszników Serca
    Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7     
    Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Pododdział Patologii Noworodka i Wcześniaka
    Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7     
    Oddział neonatologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Izba Przyjęć Ogólna
    Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7     
    Izba przyjęć szpitala
    • Leczenie stacjonarne
   • Oddział Chirurgii Jednego Dnia
    Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7     
    Oddział chirurgiczny ogólny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
    Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia Hematologiczna
    Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia Analityki Ogólnej
    Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia Chemii Klinicznej
    Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia Immunologiczna
    Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia Dokumentacji Fotograficznej
    Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7     
    Pracownie inne
   • Pracownia Serologiczna
    Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7     
    Pracownia serologiczna
    • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Apteka Ogólnodostępna "MALWA"
    Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7     
    Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
    • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
   • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
    Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7     
    Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Pododdział Chemioterapii Hematoonkologicznej
    Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7     
    Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
    • Leczenie stacjonarne - Hematologia
   • Przychodnia Zakładowa
    Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Fizykoterapia
    Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Fizykoterapia
    Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna