SZPITAL WOJEWÓDZKI W ELBLĄGU

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Królewiecka 146 (82-300 Elbląg)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: M. Elbląg
tel.: 55 239 59 00

Jednostki - SZPITAL WOJEWÓDZKI W ELBLĄGU

 • Szpital

  Elbląg, Królewiecka 146 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Elbląg)
  Telefon: 55 239 59 00
  Email: wszz@szpital.elblag.pl
  Witryna: www.szpital.elblag.pl
  • izba przyjęć
   Elbląg, Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Izba przyjęć szpitala
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   • Pozostałe
  • oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Elbląg, Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
  • oddział chirurgii ogólnej i naczyniowej
   Elbląg, Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia naczyniowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia naczyniowa
  • oddział chirurgii onkologicznej
   Elbląg, Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Oddział chirurgii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia onkologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychologia kliniczna
  • oddział dermatologiczny
   Elbląg, Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Oddział dermatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
  • oddział pediatryczny z pododdziałem neurologiczno - rehabilitacyjnym
   Elbląg, Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • oddział niemowlęcy
   Elbląg, Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Oddział niemowlęcy
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neonatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neonatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neonatologia
  • oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym
   Elbląg, Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologopedia
  • oddział neurochirurgii, traumatologii z pododdziałem neurospondyliatrii
   Elbląg, Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Oddział neurochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurochirurgia
  • oddział noworodka, patologii i intensywnej terapii noworodka
   Elbląg, Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neonatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neonatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Oświata i promocja zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
  • oddział okulistyczny
   Elbląg, Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
  • oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej
   Elbląg, Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja stacjonarna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • oddział otolaryngologiczny z pododdziałem chirurgii szczękowo - twarzowej
   Elbląg, Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • oddział położniczy
   Elbląg, Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Oddział położniczy
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • oddział patologii ciąży
   Elbląg, Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Oddział patologii ciąży
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • oddział ginekologiczny
   Elbląg, Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Oddział ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • oddział dzienny chemioterapii
   Elbląg, Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Oddział leczenia jednego dnia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
  • oddział urologiczny
   Elbląg, Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Urologia
  • blok operacyjny
   Elbląg, Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Blok operacyjny
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • trakt porodowy
   Elbląg, Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Sala porodowa
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • pracownia diagnostyki inwazyjnej chorób układu krążenia
   Elbląg, Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Pracownia hemodynamiki
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Inne - Kardiologia
  • pracownia serologii grup krwi i bank krwi
   Elbląg, Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Pracownia serologiczna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Immunologia kliniczna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • apteka szpitalna
   Elbląg, Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • I oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem gastroenterologicznym
   Elbląg, Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
  • II oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem endokrynologicznym
   Elbląg, Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
  • szpitalny oddział ratunkowy
   Elbląg, Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
  • pracownia wszczepiania rozruszników
   Elbląg, Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
   • Pozostałe wyroby - Kardiologia
  • izba przyjęć dziecięca
   Elbląg, Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Izba przyjęć szpitala dla dzieci
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   • Pozostałe - Pediatria
  • izba przyjęć położnicza
   Elbląg, Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Izba przyjęć szpitala
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe - Położnictwo i ginekologia
  • oddział reumatologiczny
   Elbląg, Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Oddział reumatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Reumatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Reumatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Reumatologia
  • oddział onkologiczny
   Elbląg, Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • oddział kardiologiczny z pododdziałem kardiologii inwazyjnej
   Elbląg, Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   Elbląg, Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
  • pododdział udarowy oddziału neurologicznego
   Elbląg, Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
  • pracownia radiologii zabiegowej
   Elbląg, Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • oddział chirurgii dziecięcej
   Elbląg, Królewiecka 146     
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
  • oddział dzienny dermatologiczny
   Elbląg, Królewiecka 146     
   Oddział dermatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
  • oddzial kardiologii z intensywnym nadzorem kardiologicznym
   Elbląg, Królewiecka 146     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • oddział dzienny neurologiczny
   Elbląg, Królewiecka 146     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • oddział dzienny okulistyczny
   Elbląg, Królewiecka 146     
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • oddział psychiatryczny z pododdziałem psychosomatycznym
   Elbląg, Królewiecka 146     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
  • oddział dzienny psychiatryczny
   Elbląg, Królewiecka 146     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • oddział reumatologiczny z pododdziałem dziennym reumatologicznym
   Elbląg, Królewiecka 146     
   Oddział reumatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
  • oddział dzienny reumatologiczny
   Elbląg, Królewiecka 146     
   Oddział reumatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
  • oddział chemioterapii
   Elbląg, Królewiecka 146     
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
  • I oddział chorób wewnętrznych
   Elbląg, Królewiecka 146     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • II oddział chorób wewnętrznych
   Elbląg, Królewiecka 146     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • oddział dzienny diabetologiczny
   Elbląg, Królewiecka 146     
   Oddział diabetologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
  • oddział chirurgii jednego dnia
   Elbląg, Królewiecka 146     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • oddział rehabilitacyjny stacjonarny
   Elbląg, Królewiecka 146     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • dział szybkiej diagnostyki
   Elbląg, Królewiecka 146     
  • laboratorium skórno - wenerologiczne
   Elbląg, Królewiecka 146     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pracownia spirometryczna
   Elbląg, Królewiecka 146     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • poradnia alergologiczna
   Elbląg, Królewiecka 146     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • poradnia diabetologiczna
   Elbląg, Królewiecka 146     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • poradnia neurochirurgiczna
   Elbląg, Królewiecka 146     
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • poradnia neurologiczna
   Elbląg, Królewiecka 146     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • poradnia onkologiczna
   Elbląg, Królewiecka 146     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • poradnia chirurgii onkologicznej i stomii
   Elbląg, Królewiecka 146     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • poradnia otolaryngologiczna
   Elbląg, Królewiecka 146     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • poradnia foniatryczna
   Elbląg, Królewiecka 146     
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • poradnia schorzeń tarczycy
   Elbląg, Królewiecka 146     
   Poradnia chorób tarczycy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • poradnia osteoporozy
   Elbląg, Królewiecka 146     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • poradnia zaburzeń lipidowych
   Elbląg, Królewiecka 146     
   Pracownie inne
  • poradnia nadciśnienia tętniczego
   Elbląg, Królewiecka 146     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • poradnia menopauzy i adnropauzy
   Elbląg, Królewiecka 146     
   Poradnia okresu przekwitania
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • poradnia andrologiczna
   Elbląg, Królewiecka 146     
   Poradnia andrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • poradnia chirurgii szczękowej
   Elbląg, Królewiecka 146     
   Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • poradnia fizjologii i zaburzeń rozwoju
   Elbląg, Królewiecka 146     
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • poradnia rehabilitacyjna dla dzieci i młodzieży
   Elbląg, Królewiecka 146     
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • poradnia cukrzycowa
   Elbląg, Królewiecka 146     
   Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • poradnia alergologiczna dla dzieci
   Elbląg, Królewiecka 146     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • poradnia neurologiczna dla dzieci
   Elbląg, Królewiecka 146     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Elbląg, Królewiecka 146     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • poradnia kardiologiczna
   Elbląg, Królewiecka 146     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • poradnia nefrologiczna
   Elbląg, Królewiecka 146     
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • poradnia gastrologiczna
   Elbląg, Królewiecka 146     
   Poradnia gastrologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • oddział kardiologiczny z intensywnym nadzorem kardiologicznym i z pododdziałem kardiologii inwazyjnej
   Elbląg, Królewiecka 146     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
  • poradnia otolaryngologiczna i chirurgii szczękowej
   Elbląg, Królewiecka 146     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • poradnia leczenia jaskry
   Elbląg, Królewiecka 146     
  • poradnia dermatologiczna,
   Elbląg, Królewiecka 146     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • dział dezynfekcji i centralnej sterylizacji
   Elbląg, Królewiecka 146     
  • dział żywienia
   Elbląg, Królewiecka 146     
   Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • poradnia nadciśnienia tętniczego
   Elbląg, Królewiecka 146     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska
   Elbląg, Królewiecka 146     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • transport sanitarny
   Elbląg, Królewiecka 146     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna transportu
  • sekcja higieny i epidemiologii
   Elbląg, Królewiecka 146     
   Dział higieny i epidemiologii
   • Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • oddział chirurgii dziecięcej
    Elbląg, Królewiecka 146     
    Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • oddział dzienny dermatologiczny
    Elbląg, Królewiecka 146     
    Oddział dermatologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • oddzial kardiologii z intensywnym nadzorem kardiologicznym
    Elbląg, Królewiecka 146     
    Oddział kardiologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • oddział dzienny neurologiczny
    Elbląg, Królewiecka 146     
    Oddział neurologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • oddział dzienny okulistyczny
    Elbląg, Królewiecka 146     
    Oddział okulistyczny
    • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • oddział psychiatryczny z pododdziałem psychosomatycznym
    Elbląg, Królewiecka 146     
    Oddział psychiatryczny (ogólny)
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
   • oddział dzienny psychiatryczny
    Elbląg, Królewiecka 146     
    Oddział psychiatryczny (ogólny)
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • oddział reumatologiczny z pododdziałem dziennym reumatologicznym
    Elbląg, Królewiecka 146     
    Oddział reumatologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • oddział dzienny reumatologiczny
    Elbląg, Królewiecka 146     
    Oddział reumatologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • oddział chemioterapii
    Elbląg, Królewiecka 146     
    Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
    • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • I oddział chorób wewnętrznych
    Elbląg, Królewiecka 146     
    Oddział chorób wewnętrznych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • II oddział chorób wewnętrznych
    Elbląg, Królewiecka 146     
    Oddział chorób wewnętrznych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • oddział dzienny diabetologiczny
    Elbląg, Królewiecka 146     
    Oddział diabetologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • oddział chirurgii jednego dnia
    Elbląg, Królewiecka 146     
    Oddział chirurgiczny ogólny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • oddział rehabilitacyjny stacjonarny
    Elbląg, Królewiecka 146     
    Oddział rehabilitacyjny
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • dział szybkiej diagnostyki
    Elbląg, Królewiecka 146     
   • laboratorium skórno - wenerologiczne
    Elbląg, Królewiecka 146     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • pracownia spirometryczna
    Elbląg, Królewiecka 146     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • poradnia alergologiczna
    Elbląg, Królewiecka 146     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • poradnia diabetologiczna
    Elbląg, Królewiecka 146     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • poradnia neurochirurgiczna
    Elbląg, Królewiecka 146     
    Poradnia neurochirurgiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   • poradnia neurologiczna
    Elbląg, Królewiecka 146     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • poradnia onkologiczna
    Elbląg, Królewiecka 146     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • poradnia chirurgii onkologicznej i stomii
    Elbląg, Królewiecka 146     
    Poradnia chirurgii onkologicznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • poradnia otolaryngologiczna
    Elbląg, Królewiecka 146     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • poradnia foniatryczna
    Elbląg, Królewiecka 146     
    Poradnia foniatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • poradnia schorzeń tarczycy
    Elbląg, Królewiecka 146     
    Poradnia chorób tarczycy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • poradnia osteoporozy
    Elbląg, Królewiecka 146     
    Poradnia osteoporozy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • poradnia zaburzeń lipidowych
    Elbląg, Królewiecka 146     
    Pracownie inne
   • poradnia nadciśnienia tętniczego
    Elbląg, Królewiecka 146     
    Poradnia nadciśnienia tętniczego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • poradnia menopauzy i adnropauzy
    Elbląg, Królewiecka 146     
    Poradnia okresu przekwitania
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • poradnia andrologiczna
    Elbląg, Królewiecka 146     
    Poradnia andrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • poradnia chirurgii szczękowej
    Elbląg, Królewiecka 146     
    Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • poradnia fizjologii i zaburzeń rozwoju
    Elbląg, Królewiecka 146     
    Poradnia patologii ciąży
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • poradnia rehabilitacyjna dla dzieci i młodzieży
    Elbląg, Królewiecka 146     
    Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • poradnia cukrzycowa
    Elbląg, Królewiecka 146     
    Poradnia diabetologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • poradnia alergologiczna dla dzieci
    Elbląg, Królewiecka 146     
    Poradnia alergologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • poradnia neurologiczna dla dzieci
    Elbląg, Królewiecka 146     
    Poradnia neurologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • poradnia gruźlicy i chorób płuc
    Elbląg, Królewiecka 146     
    Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • poradnia kardiologiczna
    Elbląg, Królewiecka 146     
    Poradnia kardiologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • poradnia nefrologiczna
    Elbląg, Królewiecka 146     
    Poradnia nefrologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • poradnia gastrologiczna
    Elbląg, Królewiecka 146     
    Poradnia gastrologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • oddział kardiologiczny z intensywnym nadzorem kardiologicznym i z pododdziałem kardiologii inwazyjnej
    Elbląg, Królewiecka 146     
    Oddział kardiologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • poradnia otolaryngologiczna i chirurgii szczękowej
    Elbląg, Królewiecka 146     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • poradnia leczenia jaskry
    Elbląg, Królewiecka 146     
   • poradnia dermatologiczna,
    Elbląg, Królewiecka 146     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • dział dezynfekcji i centralnej sterylizacji
    Elbląg, Królewiecka 146     
   • dział żywienia
    Elbląg, Królewiecka 146     
    Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku
    • Pozostałe usługi pomocnicze
   • poradnia nadciśnienia tętniczego
    Elbląg, Królewiecka 146     
    Poradnia nadciśnienia tętniczego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska
    Elbląg, Królewiecka 146     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • transport sanitarny
    Elbląg, Królewiecka 146     
    Zespół transportu sanitarnego
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna transportu
   • sekcja higieny i epidemiologii
    Elbląg, Królewiecka 146     
    Dział higieny i epidemiologii
    • Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
 • Dział Ratownictwa Medycznego Jednostka już nie funkcjonuje!

  Elbląg, Królewiecka 146 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Elbląg)
 • Poradnie Specjalistyczne i Konsultacyjne Jednostka już nie funkcjonuje!

  Elbląg, Królewiecka 146 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Elbląg)
  • poradnia neurologiczna i padaczkowa dla dorosłych
   Elbląg, Królewiecka 146     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
  • poradnia nadciśnienia tętniczego
   Elbląg, Królewiecka 146     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
 • Pracownie, Działy, Laboratoria i Zakłady Jednostka już nie funkcjonuje!

  Elbląg, Królewiecka 146 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Elbląg)
 • Dział Ratownictwa Medycznego

  Elbląg, Królewiecka 146 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Elbląg)
  Telefon: 55 239 59 00
  Email: wszz@szpital.elblag.pl
  Witryna: www.szpital.elblag.pl
  • zespół wyjazdowy "N"
   Elbląg, Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Wyjazdowy zespół sanitarny typu N
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół specjalistyczny
   Elbląg, Królewiecka 146      Telefon: 55 233 63 78  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół specjalistyczny
   Elbląg, Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół podstawowy
   Elbląg, Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • transport sanitarny
   Elbląg, Królewiecka 146      Telefon: 55 239 59 00  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna transportu
  • zespół podstawowy
   Elbląg, Królewiecka 146      Telefon: 55 233 63 78  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół podstawowy
   Elbląg, Królewiecka 146      Telefon: 55 248 61 35  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół specjalistyczny R
   Elbląg, Królewiecka 146      Telefon: 55 248 00 61  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół podstawowy
   Elbląg, Królewiecka 146      Telefon: 55 239 84 14  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • dyspozytornia
   Elbląg, Królewiecka 146      Telefon: 55 233 63 78  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • zespół wyjazdowy "K "
   Elbląg, Królewiecka 146     
   Zespół wyjazdowy kardiologiczny K
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół wyjazdowy "W"
   Elbląg, Królewiecka 146     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska
   Elbląg, Królewiecka 146     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • zespół wyjazdowy "W"
   Elbląg, Królewiecka 146     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół podstawowy
   Elbląg, Królewiecka 146     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • zespół wyjazdowy "K "
    Elbląg, Królewiecka 146     
    Zespół wyjazdowy kardiologiczny K
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • zespół wyjazdowy "W"
    Elbląg, Królewiecka 146     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska
    Elbląg, Królewiecka 146     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • zespół wyjazdowy "W"
    Elbląg, Królewiecka 146     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • zespół podstawowy
    Elbląg, Królewiecka 146     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa