Uniwersyteckie Centrum Kliniczne - ZOL

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne

adres: ul. Dębinki 7 (80-952 Gdańsk)
wojewodztwo: pomorskie
powiat: M. Gdańsk
tel.: 58 349 20 00