Uniwersyteckie Lecznictwo Szpitalne

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Mikołaja Kopernika 36 (31-501 Kraków)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: Kraków-Śródmieście
tel.: 012 4247000

Jednostki - Uniwersyteckie Lecznictwo Szpitalne

 • Oddział Kliniczny Kliniki Chorób Zakaźnych Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kraków, Śniadeckich 5 (małopolskie / powiat M. Kraków)
  • Oddział Hepatologiczny
   Kraków, Śniadeckich 5     
   Oddział hepatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby zakaźne
  • Oddział Obserwacji i Chorób Przewodu Pokarmowego
   Kraków, Śniadeckich 5     
   Oddział obserwacyjno-zakaźny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
  • Oddział Intensywnej Terapii
   Kraków, Śniadeckich 5     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział AIDS
   Kraków, Śniadeckich 5     
   Oddział leczenia AIDS
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
  • Oddział Neuroinfekcji
   Kraków, Śniadeckich 5     
   Oddział chorób zakaźnych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
  • Poradnia Ogólna
   Kraków, Śniadeckich 5     
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Hepatologiczna
   Kraków, Śniadeckich 5     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Chorób Tropikalnych
   Kraków, Śniadeckich 5     
   Poradnia chorób tropikalnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia AIDS
   Kraków, Śniadeckich 5     
   Poradnia profilaktyczno-lecznicza (HIV/AIDS)
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Pracownia Endoskopowa
   Kraków, Śniadeckich 5     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Choroby zakaźne
 • Oddział Leczenia Bólu, Opieki Paliatywnej i Farmakologii Klinicznej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kraków, Śniadeckich 10 (małopolskie / powiat M. Kraków)
  • Dzienny Ośrodek Wlewów
   Kraków, Śniadeckich 10     
   Oddział angiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
  • Poradnia Naczyń
   Kraków, Śniadeckich 10     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Pracownia Rehabilitacji i Fizykoterapii
   Kraków, Śniadeckich 10     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Medycyna paliatywna
  • Pracownia USG
   Kraków, Śniadeckich 10     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Oddział Kliniczny I Kliniki Chorób Wewnętrznych Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kraków, Śniadeckich 10 (małopolskie / powiat M. Kraków)
  • Oddział Kliniczny
   Kraków, Śniadeckich 10     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Intensywnej Opieki Medycznej
   Kraków, Śniadeckich 10     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Centralna Izba Przyjęć Internistycznych
   Kraków, Śniadeckich 10     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • Specjalistyczna Poradnia Chorób Wewnętrznych
   Kraków, Śniadeckich 10     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia Badań Elektrokardiograficznych
   Kraków, Śniadeckich 10     
   Pracownia diagnostyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Badań Holterowskich(Całodobowych) Ciśnienia Tętniczego)
   Kraków, Śniadeckich 10     
   Pracownia diagnostyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Badań Holterowskich (Całodobowych) Rytmu Serca
   Kraków, Śniadeckich 10     
   Pracownia diagnostyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Badań Wysiłkowych Układu Krążenia
   Kraków, Śniadeckich 10     
   Pracownia diagnostyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Badań Bronchoskopowych
   Kraków, Śniadeckich 10     
   Pracownie inne
  • Pracownia Badań Spirometrycznych
   Kraków, Śniadeckich 10     
   Pracownie inne
  • Pracownia Badań USG
   Kraków, Śniadeckich 10     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Badań Endoskopowych (Gastroskopia i Rektoskopia)
   Kraków, Śniadeckich 10     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Badań Dopplerowskich Przepływów Mózgowych
   Kraków, Śniadeckich 10     
   Pracownia diagnostyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Badań Rehabilitacji Fizycznej i Fizykoterapeutycznej
   Kraków, Śniadeckich 10     
   Pracownie inne
  • Pracownia Radiologiczna
   Kraków, Śniadeckich 10     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Oddział Kliniczny Kliniki Gastroenterologii Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kraków, Śniadeckich 10 (małopolskie / powiat M. Kraków)
  • Oddział Kliniczny
   Kraków, Śniadeckich 10     
   Oddział gastroenterologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Immunologia kliniczna
  • Poradnia Przykliniczna
   Kraków, Śniadeckich 10     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Pracownia Badań Endoskopowych, Górnego i Dolnego Odcinka Przewodu Pokarmowego
   Kraków, Śniadeckich 10     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia USG oraz Badań Biooptycznych
   Kraków, Śniadeckich 10     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • USG - Gastroenterologia
  • Pracownia Badań Czynnościowych Układu Trawiennego
   Kraków, Śniadeckich 10     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Gastroenterologia
  • Gabinet Zespołów Upośledzenia Wchłaniania
   Kraków, Śniadeckich 10     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Gabinet Toksycznych Chorób Wątroby
   Kraków, Śniadeckich 10     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Gabinet Lecznia Żywieniowego
   Kraków, Śniadeckich 10     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
 • Oddział Kliniczny Onkologii

  Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10 (małopolskie / powiat Kraków-Śródmieście)
  • Oddział Onkologii
   Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10      Telefon: 012 4247681  
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo onkologiczne
  • Oddział Dziennej Chemioterapii
   Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10      Telefon: 012 4247681  
   Oddział leczenia jednego dnia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
  • Gabinet Zabiegowy Chirurgii Onkologicznej
   Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Pracownia Rentgenoterapii
   Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10     
   Oddział radioterapii
   • Leczenie ambulatoryjne - Radioterapia onkologiczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet Zabiegowy Chirurgii Onkologicznej
    Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10     
    Poradnia chirurgii onkologicznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Pracownia Rentgenoterapii
    Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10     
    Oddział radioterapii
    • Leczenie ambulatoryjne - Radioterapia onkologiczna
 • Oddział Kliniczny Alergii i Immunologii

  Kraków, ul. Skawińska 8 (małopolskie / powiat Kraków-Śródmieście)
  • Oddział Alergii i Immunologii
   Kraków, ul. Skawińska 8      Telefon: 012 4247999  
   Oddział alergologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Immunologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Immunologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Kraków, ul. Skawińska 8      Telefon: 012 4247999  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
  • Oddział Angiologii i Kardiologii
   Kraków, ul. Skawińska 8      Telefon: 012 4247999  
   Oddział angiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Angiologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo kardiologiczne
  • Pracownia Endowaskularna
   Kraków, ul. Skawińska 8      Telefon: 012 4247999  
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Angiografia - Angiologia
  • Blok Operacyjny
   Kraków, ul. Skawińska 8      Telefon: 012 4247999  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo operacyjne
  • Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej
   Kraków, ul. Skawińska 8      Telefon: 12 4247999  
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
  • Oddział Autoimmunologii i Zaburzeń Hemostazy
   Kraków, ul. Skawińska 8     
   Oddział immunologii klinicznej
   • Leczenie stacjonarne - Immunologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Immunologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
  • Zakład Angiologii
   Kraków, ul. Skawińska 8     
   Oddział angiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Angiologia
  • Poradnia Angiografii
   Kraków, ul. Skawińska 8     
   Pracownia angiografii
   • Angiografia - Angiologia
  • Pracownia Hemodynamiki
   Kraków, ul. Skawińska 8     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Kraków, ul. Skawińska 8     
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Rezonansu Magnetycznego
   Kraków, ul. Skawińska 8     
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   • Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Medycyny Nuklearnej
   Kraków, ul. Skawińska 8     
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna nuklearna
  • Oddział Internistyczny i Chorób Serca
   Kraków, ul. Skawińska 8     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
  • Pracownia RTG
   Kraków, ul. Skawińska 8     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Kraków, ul. Skawińska 8     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Rehabilitacji
   Kraków, ul. Skawińska 8     
   Pracownie inne
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Autoimmunologii i Zaburzeń Hemostazy
    Kraków, ul. Skawińska 8     
    Oddział immunologii klinicznej
    • Leczenie stacjonarne - Immunologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Immunologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Zakład Angiologii
    Kraków, ul. Skawińska 8     
    Oddział angiologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Angiologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Angiologia
   • Poradnia Angiografii
    Kraków, ul. Skawińska 8     
    Pracownia angiografii
    • Angiografia - Angiologia
   • Pracownia Hemodynamiki
    Kraków, ul. Skawińska 8     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   • Pracownia Tomografii Komputerowej
    Kraków, ul. Skawińska 8     
    Pracownia tomografii komputerowej
    • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia Rezonansu Magnetycznego
    Kraków, ul. Skawińska 8     
    Pracownia rezonansu magnetycznego
    • Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia Medycyny Nuklearnej
    Kraków, ul. Skawińska 8     
    Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna nuklearna
   • Oddział Internistyczny i Chorób Serca
    Kraków, ul. Skawińska 8     
    Oddział kardiologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
    • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Pracownia RTG
    Kraków, ul. Skawińska 8     
    Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
    • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia USG
    Kraków, ul. Skawińska 8     
    Pracownia USG
    • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia Rehabilitacji
    Kraków, ul. Skawińska 8     
    Pracownie inne
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
 • Oddział Kliniczny Neurologii

  Kraków, ul. Botaniczna 3 (małopolskie / powiat Kraków-Śródmieście)
  • Oddział Neurologii
   Kraków, ul. Botaniczna 3      Telefon: 12 4248600  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Neuropatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo neurologiczne
  • Oddział Udarowy
   Kraków, ul. Botaniczna 3      Telefon: 12 4248600  
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Dzienny
   Kraków, ul. Botaniczna 3     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Neurologia
  • Izba Przyjęć
   Kraków, ul. Botaniczna 3     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Chorób Zwyrodnieniowych i Chorób Nerwowo-Mięśniowych
   Kraków, ul. Botaniczna 3     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Dzienny
    Kraków, ul. Botaniczna 3     
    Ośrodek rehabilitacji dziennej
    • Rehabilitacja dzienna - Neurologia
   • Izba Przyjęć
    Kraków, ul. Botaniczna 3     
    Izba przyjęć szpitala
    • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Oddział Chorób Zwyrodnieniowych i Chorób Nerwowo-Mięśniowych
    Kraków, ul. Botaniczna 3     
    Oddział neurologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Neurologia
 • Oddział Kliniczny Neurochirurgii i Neurotraumatologii

  Kraków, ul. Botaniczna 3 (małopolskie / powiat Kraków-Śródmieście)
  • Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii
   Kraków, ul. Botaniczna 3      Telefon: 12 4248640  
   Oddział neurochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Neuropatologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo neurologiczne
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Blok Operacyjny
   Kraków, ul. Botaniczna 3      Telefon: 12 4248640  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo operacyjne
  • Zakład Neuroradiologii
   Kraków, ul. Botaniczna 3     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Neurochirurgia
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Kraków, ul. Botaniczna 3     
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Neurochirurgia
  • Pracownia Angiografii
   Kraków, ul. Botaniczna 3     
   Pracownia angiografii
   • Angiografia - Neurochirurgia
  • Pracownia RTG
   Kraków, ul. Botaniczna 3     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Neurochirurgia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Zakład Neuroradiologii
    Kraków, ul. Botaniczna 3     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Neurochirurgia
   • Pracownia Tomografii Komputerowej
    Kraków, ul. Botaniczna 3     
    Pracownia tomografii komputerowej
    • Tomografia komputerowa - Neurochirurgia
   • Pracownia Angiografii
    Kraków, ul. Botaniczna 3     
    Pracownia angiografii
    • Angiografia - Neurochirurgia
   • Pracownia RTG
    Kraków, ul. Botaniczna 3     
    Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
    • Rentgenodiagnostyka - Neurochirurgia
 • Oddział Kliniczny Kliniki Neurotraumatologii Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kraków, Botaniczna 3 (małopolskie / powiat M. Kraków)
  • Oddział Kliniczny
   Kraków, Botaniczna 3     
   Oddział neurochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Intensywnej Opieki Medycznej
   Kraków, Botaniczna 3     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia Przykliniczna
   Kraków, Botaniczna 3     
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Pracownia Reoencefalografii
   Kraków, Botaniczna 3     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurochirurgia
  • Zakład Neuropatologii
   Kraków, Botaniczna 3     
   Blok operacyjny
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurochirurgia
  • Blok Operacyjny
   Kraków, Botaniczna 3     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
 • Oddział Kliniczny Chorób Metabolicznych

  Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 15 (małopolskie / powiat Kraków-Śródmieście)
  • Oddział Chorób Metabolicznych
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 15      Telefon: 12 4248301  
   Oddział chorób metabolicznych
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo diabetologiczne
  • Oddział Intensywnej Opieki Metabolicznej
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 15     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
  • Pracownia Biochemiczna
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 15     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Genetyczna
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 15     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Genetyka kliniczna
  • Pracownia Endoskopowa
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 15     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet Leczenia Otyłości
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 15     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Gabinet Leczenia Osteoporozy
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 15     
   Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Gabinet Psychologa
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 15     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Oddział Intensywnej Terapii Metabolicznej
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 15     
   Oddział endokrynologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Męski
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 15     
   Oddział chorób metabolicznych
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Intensywnej Opieki Metabolicznej
    Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 15     
    Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
    • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Pracownia Biochemiczna
    Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 15     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia Genetyczna
    Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 15     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Genetyka kliniczna
   • Pracownia Endoskopowa
    Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 15     
    Pracownia endoskopii
    • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Gabinet Leczenia Otyłości
    Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 15     
    Poradnia chorób metabolicznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Gabinet Leczenia Osteoporozy
    Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 15     
    Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Gabinet Psychologa
    Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 15     
    Poradnia chorób metabolicznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Oddział Intensywnej Terapii Metabolicznej
    Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 15     
    Oddział endokrynologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Oddział Męski
    Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 15     
    Oddział chorób metabolicznych
    • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
 • Oddział Kliniczny Nefrologii

  Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 15 c (małopolskie / powiat Kraków-Śródmieście)
  • Oddział Nefrologii
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 15 c      Telefon: 12 4247800  
   Oddział nefrologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo nefrologiczne
  • Stacja Dializ
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 15 c      Telefon: 12 4247800  
   Stacja dializ
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Usługi w zakresie dializowania - Pielęgniarstwo nefrologiczne
  • Oddział Chorych Po Przeszczepie
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 15 c     
   Oddział transplantologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
  • Gabinet Rehabilitacji i Fizykoterapii
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 15 c     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Dla Chorych Dializowanych Otrzewnowo
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 15 c     
   Stacja dializ
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Chorych Po Przeszczepie
    Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 15 c     
    Oddział transplantologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Gabinet Rehabilitacji i Fizykoterapii
    Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 15 c     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Oddział Dla Chorych Dializowanych Otrzewnowo
    Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 15 c     
    Stacja dializ
    • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
 • Oddział Kliniczny Endokrynologii

  Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 17 (małopolskie / powiat Kraków-Śródmieście)
  • Oddział Endokrynologii
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 17      Telefon: 12 4247500  
   Oddział endokrynologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Dzienny Ośrodek Leczenia Radioizotopami
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 17      Telefon: 12 4247500  
   Oddział leczenia jednego dnia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Medycyna nuklearna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiofarmacja
  • Oddział Leczenia Radioizotopami
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 17      Telefon: 12 4247500  
   Oddział medycyny nuklearnej
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna nuklearna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Medycyna nuklearna
   • Leczenie stacjonarne - Radiofarmacja
   • Leczenie stacjonarne - Fizyka medyczna
  • Pracownia Statystyki i Epidemiologii Chorób Układu Dokrewnego
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 17     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Endokrynologia
  • Poradnia Endokrynologiczno-Diabetologiczna
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 17     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia Statystyki i Epidemiologii Chorób Układu Dokrewnego
    Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 17     
    Pracownie inne
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Endokrynologia
   • Poradnia Endokrynologiczno-Diabetologiczna
    Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 17     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
 • Oddział Kliniczny Hematologii

  Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 17 (małopolskie / powiat Kraków-Śródmieście)
  • Oddział Hematologii
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 17      Telefon: 12 4248700  
   Oddział hematologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo onkologiczne
  • Oddział Przeszczepienia Szpiku Kostnego
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 17      Telefon: 12 4248700  
   Oddział transplantacji szpiku
   • Leczenie stacjonarne - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
  • Dzienny Ośrodek Leczenia Hematologicznego
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 17      Telefon: 12 4248700  
   Oddział leczenia jednego dnia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hematologia
 • I Oddział Kliniczny Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego

  Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 17 (małopolskie / powiat Kraków-Śródmieście)
  • Oddział Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 17      Telefon: 12 4247300  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo kardiologiczne
  • Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 17      Telefon: 12 4247300  
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo kardiologiczne
  • Dzienny Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 17      Telefon: 12 4247300  
   Oddział rehabilitacji kardiologicznej
   • Rehabilitacja dzienna - Kardiologia
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Elektrofizjologii
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 17      Telefon: 12 4247300  
   Pracownia elektrofizjologii
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Poradnia Rehabilitacji Kardiologicznej
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 17     
   Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   • Rehabilitacja dzienna - Kardiologia
  • Sala Zabiegowa
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 17     
   Oddział wszczepiania rozruszników
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Rehabilitacji Kardiologicznej
    Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 17     
    Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
    • Rehabilitacja dzienna - Kardiologia
   • Sala Zabiegowa
    Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 17     
    Oddział wszczepiania rozruszników
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
 • II Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych

  Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 17 (małopolskie / powiat Kraków-Śródmieście)
  • Oddział Kardiologii
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 17      Telefon: 12 4247170  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo kardiologiczne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hipertensjologia
  • Pracownia Hemodynamiki i Angiografii
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 17      Telefon: 12 4247170  
   Pracownia hemodynamiki
   • Angiografia - Kardiologia
   • Angiografia - Angiologia
   • Angiografia - Pielęgniarstwo kardiologiczne
  • Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 17      Telefon: 12 4247170  
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo kardiologiczne
  • Poradnia Przykliniczna Kardiologiczna
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 17     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Pracownia Diagnostyki Nieinwazyjnej
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 17     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Przykliniczna Kardiologiczna
    Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 17     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Pracownia Diagnostyki Nieinwazyjnej
    Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 17     
 • Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii nr 2

  Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 17 (małopolskie / powiat Kraków-Śródmieście)
  • Oddział Wzmożonego Nadzoru
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 17      Telefon: 12 4247955  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
  • III Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 17      Telefon: 12 4247345  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
  • IV Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 17      Telefon: 12 4248508  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
  • II Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 17     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
  • I Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 17     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • II Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
    Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 17     
    Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
   • I Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
    Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 17     
    Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 • Oddział Kliniczny Dermatologii

  Kraków, ul. Skawińska 8 (małopolskie / powiat Kraków-Śródmieście)
  • Oddział Dermatologii
   Kraków, ul. Skawińska 8      Telefon: 12 4247999  
   Oddział dermatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Pracownia Histopatologiczna
   Kraków, ul. Skawińska 8     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Dermatologia i wenerologia
  • Pracownia Immunologiczna
   Kraków, ul. Skawińska 8     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Dermatologia i wenerologia
  • Pracownia Bakteriologiczna
   Kraków, ul. Skawińska 8     
   Pracownie inne
   • Badania laboratoryjne - Dermatologia i wenerologia
  • Pracownia Fizykoterapii
   Kraków, ul. Skawińska 8     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet Leczenia Schorzeń Tkanki Łącznej
   Kraków, ul. Skawińska 8     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet Alergologii
   Kraków, ul. Skawińska 8     
   Poradnia alergii skórnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet "W"
   Kraków, ul. Skawińska 8     
   Poradnia wenerologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet Chirurgiczny
   Kraków, ul. Skawińska 8     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet Mykologiczny
   Kraków, ul. Skawińska 8     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet Konsultacyjny Dla Mężczyzn
   Kraków, ul. Skawińska 8     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet Konsultacyjny Dla Kobiet
   Kraków, ul. Skawińska 8     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia Histopatologiczna
    Kraków, ul. Skawińska 8     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Dermatologia i wenerologia
   • Pracownia Immunologiczna
    Kraków, ul. Skawińska 8     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Dermatologia i wenerologia
   • Pracownia Bakteriologiczna
    Kraków, ul. Skawińska 8     
    Pracownie inne
    • Badania laboratoryjne - Dermatologia i wenerologia
   • Pracownia Fizykoterapii
    Kraków, ul. Skawińska 8     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Dermatologia i wenerologia
   • Gabinet Leczenia Schorzeń Tkanki Łącznej
    Kraków, ul. Skawińska 8     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Gabinet Alergologii
    Kraków, ul. Skawińska 8     
    Poradnia alergii skórnych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Gabinet "W"
    Kraków, ul. Skawińska 8     
    Poradnia wenerologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Gabinet Chirurgiczny
    Kraków, ul. Skawińska 8     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Gabinet Mykologiczny
    Kraków, ul. Skawińska 8     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Gabinet Konsultacyjny Dla Mężczyzn
    Kraków, ul. Skawińska 8     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Gabinet Konsultacyjny Dla Kobiet
    Kraków, ul. Skawińska 8     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
 • Zakład Radiologii Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kraków, Kopernika 19 (małopolskie / powiat M. Kraków)
  • Pracownia Diagnostyki Konwencyjnej
   Kraków, Kopernika 19     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radioterapia onkologiczna
  • Pracownia Mammograficzna
   Kraków, Kopernika 19     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radioterapia onkologiczna
  • Pracownia Diagnostyki Naczyniowej i Radiologii Zabiegowej
   Kraków, Kopernika 19     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radioterapia onkologiczna
  • Pracownia Ultrasonografii
   Kraków, Kopernika 19     
   Pracownia USG
   • USG - Radioterapia onkologiczna
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Kraków, Kopernika 19     
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radioterapia onkologiczna
  • Pracownia Rezonansu Magnetycznego
   Kraków, Kopernika 19     
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   • Rezonans magnetyczny - Radioterapia onkologiczna
  • Pracownia Angiograficzna
   Kraków, Kopernika 19     
   Pracownia angiografii
   • Angiografia - Angiologia
 • Oddział Kliniczny Kliniki Ortopedii Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kraków, Kopernika 19a (małopolskie / powiat M. Kraków)
  • Oddział Ortopedyczny
   Kraków, Kopernika 19a     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Urazowy
   Kraków, Kopernika 19a     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Pourazowy
   Kraków, Kopernika 19a     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Intensywnej Opieki Medycznej
   Kraków, Kopernika 19a     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Ortopedyczna
   Kraków, Kopernika 19a     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia Rehabilitacji
   Kraków, Kopernika 19a     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Psychologiczna
   Kraków, Kopernika 19a     
   Pracownie inne
 • Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Endoskopowej i Naczyniowej

  Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 21 (małopolskie / powiat Kraków-Śródmieście)
  • Oddział Chirurgii Ogólnej, Endoskopowej i Naczyniowej
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 21      Telefon: 12 4248224  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Blok Operacyjny
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 21      Telefon: 12 4248224  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo operacyjne
  • Oddział Chirurgii Naczyniowej
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 21     
   Oddział chirurgii naczyniowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
  • Pracownia RTG
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 21     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Rehabilitacji
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 21     
   Pracownie inne
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia EKG
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 21     
   Pracownie inne
   • Diagnostyka obrazowa - Kardiologia
  • Oddział Intensywnego Nadzoru Pooperacyjnego
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 21     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Chirurgii Naczyniowej
    Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 21     
    Oddział chirurgii naczyniowej
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   • Pracownia RTG
    Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 21     
    Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
    • Rentgenodiagnostyka - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia Rehabilitacji
    Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 21     
    Pracownie inne
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia EKG
    Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 21     
    Pracownie inne
    • Diagnostyka obrazowa - Kardiologia
   • Oddział Intensywnego Nadzoru Pooperacyjnego
    Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 21     
    Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
 • Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży

  Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 21 a (małopolskie / powiat Kraków-Śródmieście)
  • Oddział Psychiatrii Dorosłych
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 21 a      Telefon: 12 4248700  
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Leczenie stacjonarne - Psychologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo psychiatryczne
  • Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 21 a      Telefon: 12 4248700  
   Oddział psychiatryczny (ogólny) dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie stacjonarne - Psychologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo psychiatryczne
  • Hostel
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 21 a     
   Hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi
   • Leczenie w trybie hostelowym - Psychiatria
  • Oddział Dzienny Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 21 a     
   Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Hostel
    Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 21 a     
    Hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi
    • Leczenie w trybie hostelowym - Psychiatria
   • Oddział Dzienny Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości
    Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 21 a     
    Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
 • Oddział Kliniczny Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kraków, Kopernika 21a (małopolskie / powiat M. Kraków)
 • Oddział Kliniczny Kliniki Endokrynologii i Płodności Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kraków, Kopernika 23 (małopolskie / powiat M. Kraków)
 • Oddział Kliniczny Kliniki Ginekologii i Onkologii Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kraków, Kopernika 23 (małopolskie / powiat M. Kraków)
  • Oddział Ginekologii i Endoskopii
   Kraków, Kopernika 23     
   Oddział ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Onkologii Ginekologicznej
   Kraków, Kopernika 23     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Onkologii Ginekologicznej i Badań Profilaktycznych
   Kraków, Kopernika 23     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Pracownia Kolposkopowa
   Kraków, Kopernika 23     
   Pracownie inne
  • Pracownia USG
   Kraków, Kopernika 23     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Mammografii
   Kraków, Kopernika 23     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Cytologii
   Kraków, Kopernika 23     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Oddział Dzienny Chemioterapii
   Kraków, Kopernika 23     
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
  • Blok Operacyjny
   Kraków, Kopernika 23     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne
 • Oddział Kliniczny Kliniki Ginekologii i Położnictwa Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kraków, Kopernika 23 (małopolskie / powiat M. Kraków)
  • Oddział Położniczy
   Kraków, Kopernika 23     
   Oddział położniczy
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Patologii Ciąży
   Kraków, Kopernika 23     
   Oddział patologii ciąży
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Intensywnego Nadzoru Położniczego
   Kraków, Kopernika 23     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Ginekologii i Diagnostyki Endoskopowej
   Kraków, Kopernika 23     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Obserwacyjno-Porodowy
   Kraków, Kopernika 23     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia USG
   Kraków, Kopernika 23     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Blok Operacyjno-Porodowy
   Kraków, Kopernika 23     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne
  • Poradnia Ginekologii i Położnictwa
   Kraków, Kopernika 23     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
 • Oddział Kliniczny Neonatologii

  Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 23 (małopolskie / powiat Kraków-Śródmieście)
  • Oddział Intensywnej Terapii Noworodka
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 23      Telefon: 12 4248555  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Neonatologii
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 23      Telefon: 12 4248555  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo neonatologiczne
  • Oddział Wcześniactwa
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 23     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Oddział Patologii Noworodka
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 23     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Wcześniactwa
    Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 23     
    Oddział neonatologiczny
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   • Oddział Patologii Noworodka
    Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 23     
 • Oddział Kliniczny Otolaryngologii

  Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 2 (małopolskie / powiat Kraków-Śródmieście)
  • Oddział Otolaryngologii
   Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 2      Telefon: 12 4247900  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Audiologia i foniatria
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Blok Operacyjny
   Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 2      Telefon: 12 4247900  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo operacyjne
  • Pracownia Endoskopowa
   Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 2     
   Pracownia endoskopii
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia Endoskopowa
    Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 2     
    Pracownia endoskopii
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Oddział Kliniczny Kliniki Chirurgii Endoskopowej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kraków, Kopernika 21 (małopolskie / powiat M. Kraków)
  • Oddział Chirurgii Endoskopowej
   Kraków, Kopernika 21     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
  • Oddział Intensywnej Terapii
   Kraków, Kopernika 21     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Intensywnego Nadzoru Pooperacyjnego
   Kraków, Kopernika 21     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia Chirurgii Endoskopowej
   Kraków, Kopernika 21     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Pracownia USG
   Kraków, Kopernika 21     
   Pracownia USG
   • USG - Chirurgia ogólna
  • Pracownia RTG
   Kraków, Kopernika 21     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Chirurgia ogólna
  • Pracownia Rehabilitacji
   Kraków, Kopernika 21     
   Pracownie inne
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
  • Pracownia EKG
   Kraków, Kopernika 21     
   Pracownie inne
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
 • Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej, Obrażeń Wielonarządowych i Ortopedii

  Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 21 (małopolskie / powiat Kraków-Śródmieście)
  • Oddział Medycyny Ratunkowej i Ortopedii
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 21      Telefon: 12 4248201  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Blok Operacyjny
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 21      Telefon: 12 4248201  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo operacyjne
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 21      Telefon: 12 4248201  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pielęgniarstwo ratunkowe
  • Pracownia RTG
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 21     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia EKG
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 21     
   Pracownie inne
   • Diagnostyka obrazowa - Kardiologia
  • Oddział Intensywnej Terapii
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 21     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Intensywnego Nadzoru Pooperacyjnego
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 21     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia Ortopedyczna
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 21     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia RTG
    Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 21     
    Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
    • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Rentgenodiagnostyka - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pracownia EKG
    Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 21     
    Pracownie inne
    • Diagnostyka obrazowa - Kardiologia
   • Oddział Intensywnej Terapii
    Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 21     
    Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Oddział Intensywnego Nadzoru Pooperacyjnego
    Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 21     
    Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Poradnia Ortopedyczna
    Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 21     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Oddział Kliniczny Okulistyki i Onkologii Okulistycznej

  Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 38 (małopolskie / powiat Kraków-Śródmieście)
  • Oddział Okulistyki i Onkologii Okulistycznej
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 38      Telefon: 12 4247540  
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Radiofarmacja
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiofarmacja
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Blok Operacyjny
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 38      Telefon: 12 4247540  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Gabinet Okulistyczny z Pracownią Mikroangiopatii
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 38     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Inne - Angiologia
  • Poradnia Leczenia Cukrzycy
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 38     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Pracownia Patofizjologii Widzenia i Neurookulistyki
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 38     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet Ćwiczeń Ortopedyczno-Pleoptycznych
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 38     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Okulistyka
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet Okulistyczny z Pracownią Mikroangiopatii
    Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 38     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
    • Inne - Angiologia
   • Poradnia Leczenia Cukrzycy
    Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 38     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Pracownia Patofizjologii Widzenia i Neurookulistyki
    Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 38     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Gabinet Ćwiczeń Ortopedyczno-Pleoptycznych
    Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 38     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Okulistyka
 • Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej

  Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 40 (małopolskie / powiat Kraków-Śródmieście)
  Telefon: 12 4248007
  Witryna: http://www.su.krakow.pl/
  • Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 40      Telefon: 12 4248007  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Biuro Przeszczepów Wątroby i Nerek
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 40      Telefon: 12 4248007  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Transplantologia kliniczna
  • Blok Operacyjny
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 40      Telefon: 12 4248007  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo operacyjne
  • Oddział Medycyny Okołooperacyjnej
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 40     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Regionalna Poradnia Schorzeń Jelita Grubego, Odbytu i Odbytnicy
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 40     
   Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Pracownia Histopatologii
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 40     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Chirurgia ogólna
  • Pracownia RTG
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 40     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Chirurgia ogólna
  • Dzienny Oddział Chemioterapii
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 40     
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
  • Zakład Radioterapii Śródoperacyjnej i Chemioterapii
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 40     
   Oddział radioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
  • Poradnia Genetyki Nowotworowej
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 40     
   Poradnia genetyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
  • Pracownia Genetyki Nowotworowej
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 40     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Medycyny Okołooperacyjnej
    Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 40     
    Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Regionalna Poradnia Schorzeń Jelita Grubego, Odbytu i Odbytnicy
    Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 40     
    Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Pracownia Histopatologii
    Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 40     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Chirurgia ogólna
   • Pracownia RTG
    Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 40     
    Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
    • Rentgenodiagnostyka - Chirurgia ogólna
   • Dzienny Oddział Chemioterapii
    Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 40     
    Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
    • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Zakład Radioterapii Śródoperacyjnej i Chemioterapii
    Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 40     
    Oddział radioterapii
    • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Poradnia Genetyki Nowotworowej
    Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 40     
    Poradnia genetyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
   • Pracownia Genetyki Nowotworowej
    Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 40     
 • Oddział Kliniczny Urologii

  Kraków, ul. Grzegórzecka 18 (małopolskie / powiat Kraków-Śródmieście)
  • Oddział Urologii
   Kraków, ul. Grzegórzecka 18      Telefon: 12 4247950  
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Blok Operacyjny
   Kraków, ul. Grzegórzecka 18      Telefon: 12 4247950  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo operacyjne
  • Oddział Onkologii Urologicznej
   Kraków, ul. Grzegórzecka 18      Telefon: 12 4247950  
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia ED
   Kraków, ul. Grzegórzecka 18     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Konsultacyjna
   Kraków, ul. Grzegórzecka 18     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Pracownia Chemiczna
   Kraków, ul. Grzegórzecka 18     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Urologia
  • Pracownia TUMT
   Kraków, ul. Grzegórzecka 18     
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia ESWL
   Kraków, ul. Grzegórzecka 18     
  • Pracownia Brachyterapii
   Kraków, ul. Grzegórzecka 18     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia ED
    Kraków, ul. Grzegórzecka 18     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Poradnia Konsultacyjna
    Kraków, ul. Grzegórzecka 18     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Pracownia Chemiczna
    Kraków, ul. Grzegórzecka 18     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Urologia
   • Pracownia TUMT
    Kraków, ul. Grzegórzecka 18     
    Pracownia radiologii zabiegowej
    • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia ESWL
    Kraków, ul. Grzegórzecka 18     
   • Pracownia Brachyterapii
    Kraków, ul. Grzegórzecka 18     
 • Oddział Kliniki Chorób Wewnętrznych i Zawodowych Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kraków, Śniadeckich 10 (małopolskie / powiat M. Kraków)
  • Oddział Kliniczny
   Kraków, Śniadeckich 10     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Badań Profilaktycznych
   Kraków, Śniadeckich 10     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Pracownia Cytogenetyczna
   Kraków, Śniadeckich 10     
   Pracownia diagnostyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Szkodliwości Fizycznej
   Kraków, Śniadeckich 10     
   Pracownia diagnostyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Echokardiograficzna
   Kraków, Śniadeckich 10     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Elektrokardiograficzna
   Kraków, Śniadeckich 10     
   Pracownie inne
  • Pracownia Spirometryczna
   Kraków, Śniadeckich 10     
   Pracownie inne
 • Zakład Alergologii Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kraków, Śniadeckich 10 (małopolskie / powiat M. Kraków)
 • Oddział Kliniczny Pulmonologii

  Kraków, ul. Skawińska 8 (małopolskie / powiat Kraków-Śródmieście)
  • Oddział Pulmonologii
   Kraków, ul. Skawińska 8      Telefon: 12 4247999  
   Oddział chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Oddział Małoinwazyjnej Chirurgii Klatki Piersiowej
   Kraków, ul. Skawińska 8     
   Oddział chirurgii klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Internistyczny i Chorób Serca
   Kraków, ul. Skawińska 8     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Kraków, ul. Skawińska 8     
   Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
  • Pracownia Inwazyjnej Diagnostyki Chorób Klatki Piersiowej
   Kraków, ul. Skawińska 8     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby płuc
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Oddział Dzienny
   Kraków, ul. Skawińska 8     
   Oddział chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej
   Kraków, ul. Skawińska 8     
   Poradnia chirurgii klatki piersiowej
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia klatki piersiowej
  • Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej i Naczyniowej
   Kraków, ul. Skawińska 8     
   Oddział chirurgii klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Małoinwazyjnej Chirurgii Klatki Piersiowej
    Kraków, ul. Skawińska 8     
    Oddział chirurgii klatki piersiowej
    • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Oddział Internistyczny i Chorób Serca
    Kraków, ul. Skawińska 8     
    Oddział kardiologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Poradnia Rehabilitacyjna
    Kraków, ul. Skawińska 8     
    Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
   • Pracownia Inwazyjnej Diagnostyki Chorób Klatki Piersiowej
    Kraków, ul. Skawińska 8     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby płuc
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   • Oddział Dzienny
    Kraków, ul. Skawińska 8     
    Oddział chorób płuc
    • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej
    Kraków, ul. Skawińska 8     
    Poradnia chirurgii klatki piersiowej
    • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej i Naczyniowej
    Kraków, ul. Skawińska 8     
    Oddział chirurgii klatki piersiowej
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
    • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
 • Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kraków, Śniadeckich 9 (małopolskie / powiat M. Kraków)
  • Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Kraków, Śniadeckich 9     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych

  Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10 (małopolskie / powiat Kraków-Śródmieście)
  • Oddział Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej
   Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10      Telefon: 12 4248800  
   Oddział medycyny paliatywnej
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
  • Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii
   Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10      Telefon: 12 4248800  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Leczenie stacjonarne - Immunologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Immunologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo geriatryczne
  • Oddział Reumatologii
   Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10      Telefon: 12 4248800  
   Oddział reumatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Toksykologii
   Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10      Telefon: 12 4248800  
   Oddział toksykologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Zakład Alergologii
   Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10     
   Oddział alergologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
  • Gabinet Alergologii Ogólnej i Przemysłowej
   Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Gabinet Alergologii Laryngologicznej i Dermatologicznej
   Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Izba Przyjęć Internistycznych
   Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Kardiologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Kardiologia
  • Specjalistyczna Poradnia Chorób Wewnętrznych
   Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia Badań Elektrokardiograficznych, Ultrasonograficznych i Przepływów Naczyniowych
   Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10     
  • Pracownia Badań Holterowskich (całodobowych) Rytmu Serca
   Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10     
   Pracownia diagnostyczna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia Badań Wysiłkowych Układu Krążenia
   Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10     
   Pracownia diagnostyczna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia Badań Bronchoskopowych i Spirometrycznych
   Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia Badań Spirometrycznych
   Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia Badań USG
   Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10     
   Pracownia USG
   • USG - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia badań Przepływów Mózgowych
   Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10     
   Pracownia diagnostyczna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia Rehabilitacji Fizycznej i Fizykoterapeutycznej
   Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Alergicznych Chorób Zawodowych
   Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Zakład Reumatologii
   Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Reumatologia
  • Oddział Internistyczny
   Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Zakład Alergologii
    Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10     
    Oddział alergologiczny
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Gabinet Alergologii Ogólnej i Przemysłowej
    Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Gabinet Alergologii Laryngologicznej i Dermatologicznej
    Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Izba Przyjęć Internistycznych
    Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10     
    Izba przyjęć szpitala
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
    • Leczenie ambulatoryjne - Kardiologia
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Kardiologia
   • Specjalistyczna Poradnia Chorób Wewnętrznych
    Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Pracownia Badań Elektrokardiograficznych, Ultrasonograficznych i Przepływów Naczyniowych
    Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10     
   • Pracownia Badań Holterowskich (całodobowych) Rytmu Serca
    Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10     
    Pracownia diagnostyczna
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
   • Pracownia Badań Wysiłkowych Układu Krążenia
    Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10     
    Pracownia diagnostyczna
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
   • Pracownia Badań Bronchoskopowych i Spirometrycznych
    Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10     
    Pracownie inne
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
   • Pracownia Badań Spirometrycznych
    Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10     
    Pracownie inne
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
   • Pracownia Badań USG
    Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10     
    Pracownia USG
    • USG - Choroby wewnętrzne
   • Pracownia badań Przepływów Mózgowych
    Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10     
    Pracownia diagnostyczna
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
   • Pracownia Rehabilitacji Fizycznej i Fizykoterapeutycznej
    Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia Alergicznych Chorób Zawodowych
    Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Zakład Reumatologii
    Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne - Reumatologia
   • Oddział Internistyczny
    Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10     
    Oddział chorób wewnętrznych
    • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
 • Poradnia - Jagiellońskie Centrum Zdrowia w Pracy Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kraków, Śniadeckich 10 (małopolskie / powiat M. Kraków)
  • Gabinet Chorób Zawodowych
   Kraków, Śniadeckich 10     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
  • Gabinet Badań Profilaktycznych
   Kraków, Śniadeckich 10     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Szkodliwości Fizycznych
   Kraków, Śniadeckich 10     
   Pracownie inne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
  • Pracownia EKG
   Kraków, Śniadeckich 10     
   Pracownia diagnostyczna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna pracy
  • Pracownia Spirometryczna
   Kraków, Śniadeckich 10     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna pracy
 • Oddział Kliniczny Położnictwa i Perinatologii

  Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 23 (małopolskie / powiat Kraków-Śródmieście)
  • Oddział Położnictwa i Perinatologii
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 23      Telefon: 012 4248534  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo rodzinne
  • Blok Porodowy
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 23      Telefon: 012 4248534  
   Sala porodowa
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Położnictwa Septycznego
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 23     
   Oddział położniczy
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Położnictwa Septycznego
    Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 23     
    Oddział położniczy
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
 • Oddział Kliniczny Ginekologii i Onkologii

  Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 23 (małopolskie / powiat Kraków-Śródmieście)
  • Oddział Ginekologii, Onkologii i Chemioterapii
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 23      Telefon: 012 4248560  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo
   • Leczenie stacjonarne - Radiofarmacja
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiofarmacja
  • Blok Operacyjny
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 23      Telefon: 012 4248560  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo operacyjne
  • Pracownia Brachyterapii
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 23      Telefon: 012 4248560  
   Pracownia lub zakład brachyterapii
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
  • Oddział Ginekologii i Endoskopii
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 23     
   Oddział położniczy
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
  • Oddział Patologii Ciąży
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 23     
   Oddział patologii ciąży
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Intensywnego Nadzoru Położniczego
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 23     
   Oddział patologii ciąży
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia Kolposkopowa
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 23     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia USG
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 23     
   Pracownia USG
   • USG - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Chemioterapii
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 23     
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
  • Gabinet Leczenia Niepłodności
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 23     
   Poradnia leczenia niepłodności
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Gabinet Ginekologiczny dla Dziewcząt
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 23     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Immunologiczna
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 23     
   Poradnia immunologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Ginekologii i Endoskopii
    Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 23     
    Oddział położniczy
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
    • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   • Oddział Patologii Ciąży
    Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 23     
    Oddział patologii ciąży
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Oddział Intensywnego Nadzoru Położniczego
    Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 23     
    Oddział patologii ciąży
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Pracownia Kolposkopowa
    Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 23     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Położnictwo i ginekologia
   • Pracownia USG
    Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 23     
    Pracownia USG
    • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Oddział Chemioterapii
    Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 23     
    Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
    • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Gabinet Leczenia Niepłodności
    Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 23     
    Poradnia leczenia niepłodności
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Gabinet Ginekologiczny dla Dziewcząt
    Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 23     
    Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Immunologiczna
    Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 23     
    Poradnia immunologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
 • Oddział Kliniczny Kliniki Ginekologii i Niepłodności Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kraków, Kopernika 23 (małopolskie / powiat M. Kraków)
  • Oddział Położniczy
   Kraków, Kopernika 23     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Ginekologii i Endoskopii Operacyjnej
   Kraków, Kopernika 23     
   Oddział ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Diagnostyki i Leczenia Niepłodności
   Kraków, Kopernika 23     
   Oddział położniczy
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
  • Blok Operacyjny
   Kraków, Kopernika 23     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Blok Porodowy
   Kraków, Kopernika 23     
   Sala porodowa
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
 • Oddział Kliniczny Endokrynologii Ginekologicznej

  Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 23 (małopolskie / powiat Kraków-Śródmieście)
  • Oddział Endokrynologii Ginekologicznej
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 23      Telefon: 012 4248585  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo
  • Pracownia USG
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 23     
   Pracownia USG
   • USG - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia Genetyczna
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 23     
   Pracownie inne
   • Badania laboratoryjne - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia Biochemiczna
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 23     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Blok Operacyjny
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 23     
   Blok operacyjny
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia USG
    Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 23     
    Pracownia USG
    • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Pracownia Genetyczna
    Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 23     
    Pracownie inne
    • Badania laboratoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • Pracownia Biochemiczna
    Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 23     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Położnictwo i ginekologia
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Blok Operacyjny
    Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 23     
    Blok operacyjny
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
 • Apteka Szpitala Uniwersyteckiego

  Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 19 a (małopolskie / powiat Kraków-Śródmieście)
  • Apteka
   Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 19 a      Telefon: 012 4247159  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
 • Oddział Kliniczny Gastroenterologii i Hepatologii oraz Chorób Zakaźnych

  Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 5 (małopolskie / powiat Kraków-Śródmieście)
  • Oddział Chorób Zakaźnych
   Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 5      Telefon: 012 4247340  
   Oddział chorób zakaźnych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Epidemiologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Oddział Gastroenterologii i Hepatologii
   Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 5      Telefon: 012 4247340  
   Oddział gastroenterologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Pododdział Neuroinfekcji Oddziału Chorób Zakaźnych
   Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 5     
   Oddział chorób zakaźnych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
  • Pododdział AIDS Oddziału Chorób Zakaźnych
   Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 5     
   Oddział leczenia AIDS
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
  • Pododdział Hepatologii Oddziału Gastroenterologii i Hepatologii
   Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 5     
   Oddział hepatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet Zespołu Złego Wchłaniania
   Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 5     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Gabinet Toksyczny Chorób Wątroby
   Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 5     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Gabinet Leczenia Żywieniowego
   Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 5     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pododdział Neuroinfekcji Oddziału Chorób Zakaźnych
    Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 5     
    Oddział chorób zakaźnych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
    • Leczenie stacjonarne - Neurologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby zakaźne
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
   • Pododdział AIDS Oddziału Chorób Zakaźnych
    Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 5     
    Oddział leczenia AIDS
    • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Pododdział Hepatologii Oddziału Gastroenterologii i Hepatologii
    Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 5     
    Oddział hepatologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby zakaźne
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Gabinet Zespołu Złego Wchłaniania
    Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 5     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Gabinet Toksyczny Chorób Wątroby
    Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 5     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Gabinet Leczenia Żywieniowego
    Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 5     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
 • Zakład Chemioterapii Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kraków, Śniadeckich 10 (małopolskie / powiat M. Kraków)
 • Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii nr 1

  Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10 (małopolskie / powiat Kraków-Śródmieście)
  • II Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10      Telefon: 12 4248223  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
  • I Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10      Telefon: 12 42 48032  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
  • IV Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10      Telefon: 12 4248800  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
  • III Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Kraków, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10      Telefon: 12 4248660  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki