"VIS-MED"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Zacisze 10 A (56-210 Wąsosz)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Wąsosz miasto
tel.: 65 543-71-60

Jednostki - "VIS-MED"

 • VIS-MED

  Wąsosz, Zacisze 10 A (dolnośląskie / powiat Wąsosz miasto)
  Telefon: 65 543-71-60
  Email: nzozvismed@wp.pl
  • Poradnia Lekarza POZ
   Wąsosz, Zacisze 10 A     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Lekarza POZ dla dzieci
   Wąsosz, Zacisze 10 A     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Wąsosz, Zacisze 10 A     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet zabiegowy
   Wąsosz, Zacisze 10 A     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Gabinet pielęgniarki POZ
   Wąsosz, Zacisze 10 A     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej POZ
   Wąsosz, Zacisze 10 A     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia Lekarza POZ
   Wąsosz, Zacisze 10 A     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Wąsosz, Zacisze 10 A     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Wąsosz, Zacisze 10 A     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia Alergologiczna
   Wąsosz, Zacisze 10 A     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Wąsosz, Zacisze 10 A     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Wąsosz, Zacisze 10 A     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Wąsosz, Zacisze 10 A     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Dermatologiczna
   Wąsosz, Zacisze 10 A     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Wąsosz, Zacisze 10 A     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Onkologiczna
   Wąsosz, Zacisze 10 A     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Reumatologiczna
   Wąsosz, Zacisze 10 A     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Położniczo- Ginekologiczna
   Wąsosz, Zacisze 10 A     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Wąsosz, Zacisze 10 A     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Urazowo Ortopedycznej
   Wąsosz, Zacisze 10 A     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Wąsosz, Zacisze 10 A     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Chorób Płuc
   Wąsosz, Zacisze 10 A     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Wąsosz, Zacisze 10 A     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Wąsosz, Zacisze 10 A     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Wąsosz, Zacisze 10 A     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Urologiczna
   Wąsosz, Zacisze 10 A     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Izolatka
   Wąsosz, Zacisze 10 A     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozytonowa tomografia emisyjna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Izolatka
    Wąsosz, Zacisze 10 A     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Pozytonowa tomografia emisyjna