WCKiK

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Koszykowa 78 (00-671 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Śródmieście
tel.: 22 6845066

Jednostki - WCKiK

 • Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

  Warszawa, Szaserów 128 (mazowieckie / powiat Praga-Południe)
  Telefon: 22 6816673
  Email: sekretariatmed@wckik.pl
  Witryna: www.wckik.pl
  • Dział Pobierania Krwi i jej Składników
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 6816716  
   Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • Dział Immunologii Transfuzjologicznej
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 6816214  
   Pracownia serologiczna
   • Badania laboratoryjne - Transfuzjologia kliniczna
  • Dział Badań Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 6816667  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Dział Preparatyki Krwi
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 6816215  
   Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • Dział Zapewnienia Jakości
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 22 6816672  
   Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • Terenowa Stacja w Bydgoszczy
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 52 3787240  
   Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • Terenowa Stacja w Krakowie
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 12 6308290  
   Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • Terenowa Stacja we Wrocławiu
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 71 7660427  
   Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • Terenowa Stacja w Ełku
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 87 6219918  
   Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • Terenowa Stacja w Gdańsku
   Warszawa, Szaserów 128     
   Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • Terenowa Stacja w Lublinie
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 81 7183266  
   Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • Terenowa Stacja w Szczecinie
   Warszawa, Szaserów 128      Telefon: 91 8895642  
   Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna