WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL ŚW.WOJCIECHA

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: AL. JANA PAWŁA II 50 (80-462 Gdańsk)
wojewodztwo: pomorskie
powiat: M. Gdańsk
tel.: 58 76 84 000

Jednostki - WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL...

 • Szpital

  Gdańsk, AL. JANA PAWŁA II 50 (pomorskie / powiat M. Gdańsk)
  Telefon: 58 76 84 000
  Email: adalbert@adalbert.gda.pl
  Witryna: www.szpital.gda.pl
  • Oddział Położniczo-Ginekologiczny
   Gdańsk, AL. JANA PAWŁA II 50      Telefon: 58 76 84 000  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka
   Gdańsk, AL. JANA PAWŁA II 50      Telefon: 58 76 84 000  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Pediatryczny
   Gdańsk, AL. JANA PAWŁA II 50      Telefon: 58 76 84 000  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Gdańsk, AL. JANA PAWŁA II 50      Telefon: 58 76 84 000  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Chorób Wewnętrznych I
   Gdańsk, AL. JANA PAWŁA II 50      Telefon: 58 768-40-00  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
  • Oddział Chorób Wewnętrznych II
   Gdańsk, AL. JANA PAWŁA II 50      Telefon: 58 76 84 000  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
  • Oddział Kardiologiczny
   Gdańsk, AL. JANA PAWŁA II 50      Telefon: 58 76 84 000  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Gdańsk, AL. JANA PAWŁA II 50      Telefon: 58 76 84 000  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Chirurgiczny Ogólny
   Gdańsk, AL. JANA PAWŁA II 50      Telefon: 58 76 84 000  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
  • Oddział Urologiczny
   Gdańsk, AL. JANA PAWŁA II 50      Telefon: 58 76 84 000  
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
  • Oddział Neurologiczny
   Gdańsk, AL. JANA PAWŁA II 50      Telefon: 58 76 84 000  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
  • Oddział Otolaryngologiczny
   Gdańsk, AL. JANA PAWŁA II 50      Telefon: 58 76 84 000  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
  • Oddział Okulistyczny
   Gdańsk, AL. JANA PAWŁA II 50      Telefon: 58 76 84 000  
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
  • Oddział Okulistyczny dla Dzieci
   Gdańsk, AL. JANA PAWŁA II 50      Telefon: 58 76 84 000  
   Oddział okulistyczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
   Gdańsk, AL. JANA PAWŁA II 50      Telefon: 58 76 84 000  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
  • Blok Operacyjny
   Gdańsk, AL. JANA PAWŁA II 50      Telefon: 58 76 84 000  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne
  • Stacja Dializ
   Gdańsk, AL. JANA PAWŁA II 50      Telefon: 58 76 84 000  
   Stacja dializ
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Usługi w zakresie dializowania - Pielęgniarstwo nefrologiczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo nefrologiczne
  • Zakład Patomorfologii
   Gdańsk, AL. JANA PAWŁA II 50      Telefon: 58 76 84 000  
   Zakład patomorfologii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
  • Apteka Szpitalna
   Gdańsk, AL. JANA PAWŁA II 50      Telefon: 58 76 84 000  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Gabinet Ortoptyczny
   Gdańsk, AL. JANA PAWŁA II 50      Telefon: 58 556-28-57  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
  • Gabinet Pleoptyczny
   Gdańsk, AL. JANA PAWŁA II 50      Telefon: 58 556-28-57  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
  • Gabinet Zabiegowy dla Dzieci - Okulistyczny z Komputerem
   Gdańsk, AL. JANA PAWŁA II 50      Telefon: 58 556-28-57  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Zespół Wyjazdowy Neonatologiczny N
   Gdańsk, AL. JANA PAWŁA II 50      Telefon: 58 76 84 000  
   Wyjazdowy zespół sanitarny typu N
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Neonatologia
  • Oddział Chorób Wewnętrznych III
   Gdańsk, AL. JANA PAWŁA II 50      Telefon: 58 76 84 000  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
  • Pracownia Kardiologii Inwazyjnej
   Gdańsk, AL. JANA PAWŁA II 50      Telefon: 58 76 84 000  
   Pracownia hemodynamiki
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Zespół Wyjazdowy Reanimacyjny R
   Gdańsk, AL. JANA PAWŁA II 50      Telefon: 58 76 84 000  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Pracownia Elektroencefalografii
   Gdańsk, AL. JANA PAWŁA II 50      Telefon: 58 768-40-00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Pracownia Elektromiografii
   Gdańsk, AL. JANA PAWŁA II 50      Telefon: 58 768-40-00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej
   Gdańsk, AL. JANA PAWŁA II 50      Telefon: 58 76 84 000  
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział Udarowy
   Gdańsk, AL. JANA PAWŁA II 50      Telefon: 58 76 84 000  
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Pracownia Elektrofizjologii i Elektroterapii
   Gdańsk, AL. JANA PAWŁA II 50      Telefon: 58 76 84 000  
   Pracownia elektrofizjologii
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Pracownia Urządzeń Wszczepialnych Serca
   Gdańsk, AL. JANA PAWŁA II 50      Telefon: 58 76 84 000  
   Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
  • Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej
   Gdańsk, AL. JANA PAWŁA II 50      Telefon: 58 76 84 000  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Pododdział Zachowawczego Leczenia Zeza i Niedowidzenia Dzieci
   Gdańsk, AL. JANA PAWŁA II 50      Telefon: 58 556-28-57  
   Oddział okulistyczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
  • Pododdział Ginekologiczny
   Gdańsk, AL. JANA PAWŁA II 50      Telefon: 58 76 84 000  
   Oddział ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
  • Pododdział Patologii Ciąży
   Gdańsk, AL. JANA PAWŁA II 50      Telefon: 58 76 84 000  
   Oddział patologii ciąży
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Pododdział Położniczy rooming-in
   Gdańsk, AL. JANA PAWŁA II 50      Telefon: 58 76 84 000  
   Oddział położnictwa i neonatologii
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Onkologiczny
   Gdańsk, AL. JANA PAWŁA II 50      Telefon: 58 76 84 000  
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
  • Pracownia diagnostyki obrazowej
   Gdańsk, AL. JANA PAWŁA II 50     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład rehabilitacji
   Gdańsk, AL. JANA PAWŁA II 50     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Zakład mikrobiologii
   Gdańsk, AL. JANA PAWŁA II 50     
   Pracownie inne
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • Sterylizatornia
   Gdańsk, AL. JANA PAWŁA II 50     
  • Oddział intensywnej terapii noworodka
   Gdańsk, AL. JANA PAWŁA II 50     
   Oddział intensywnej terapii noworodka
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia diagnostyki obrazowej
    Gdańsk, AL. JANA PAWŁA II 50     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Zakład rehabilitacji
    Gdańsk, AL. JANA PAWŁA II 50     
    Ośrodek rehabilitacji dziennej
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Zakład mikrobiologii
    Gdańsk, AL. JANA PAWŁA II 50     
    Pracownie inne
    • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
   • Sterylizatornia
    Gdańsk, AL. JANA PAWŁA II 50     
   • Oddział intensywnej terapii noworodka
    Gdańsk, AL. JANA PAWŁA II 50     
    Oddział intensywnej terapii noworodka
    • Leczenie stacjonarne - Neonatologia