Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Lunewil 15 (87-800 Włocławek)
wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
powiat: M. Włocławek
tel.: 54 23 27 077

Jednostki - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

 • Stacja Pogotowia Ratunkowego

  Włocławek, ul. Lunewil 15 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Włocławek)
  Telefon: 54 23 27 077
  Email: pogotowie@pogotowie.home.pl
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Włocławek, ul. Lunewil 15      Telefon: 54 23 27 044  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Dziecięcej
   Włocławek, ul. Lunewil 15      Telefon: 54 23 27 044  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
   Włocławek, ul. Lunewil 15      Telefon: 54 23 27 044  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Urazowo-Ortopedyczna Dziecięca
   Włocławek, ul. Lunewil 15      Telefon: 54 23 27 044  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Preluksacyjna
   Włocławek, ul. Lunewil 15      Telefon: 54 23 27 044  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia Diagnostyczna RTG
   Włocławek, ul. Lunewil 15      Telefon: 54 23 27 044  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny
   Włocławek, ul. Lunewil 15      Telefon: 999  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy
   Włocławek, ul. Lunewil 15      Telefon: 999  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Włocławek, ul. Lunewil 15      Telefon: 54 23 27 077  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy
   Włocławek, ul. Lunewil 15      Telefon: 999  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Nocna i Świąteczna Wyjazdowa Opieka Lekarska
   Włocławek, ul. Lunewil 15      Telefon: 54 23 24 400  
   Ambulatorium ogólne
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Zespół Wyjazdowy Przewozowy
   Włocławek, ul. Lunewil 15      Telefon: 54 23 24 400  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Zdrowie publiczne
  • Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny
   Włocławek, ul. Lunewil 15      Telefon: 999  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy
   Włocławek, ul. Lunewil 15      Telefon: 999  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Poradnia Psychologiczna
   Włocławek, ul. Lunewil 15      Telefon: 54 23 27 077  
   Poradnia psychologiczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Zdrowie publiczne
  • Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy
   Włocławek, ul. Lunewil 15      Telefon: 999  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny
   Włocławek, ul. Lunewil 15      Telefon: 999  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny
   Włocławek, ul. Lunewil 15      Telefon: 54 23 27 077  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Dyspozytornia i Biuro Wezwań
   Włocławek, ul. Lunewil 15      Telefon: 999  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Ambulatorium Ogólne
   Włocławek, ul. Lunewil 15      Telefon: 54 23 27 077  
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna