Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Hetmańska 120 (35-078 Rzeszów)
wojewodztwo: podkarpackie
powiat: M. Rzeszów
tel.: 17 854 60 28

Jednostki - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w...

 • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie

  Rzeszów, Hetmańska 120 (podkarpackie / powiat M. Rzeszów)
  Telefon: 017 8546028
  Email: womp_rzeszow@wp.pl
  Witryna: www.womp-rzeszow.ires.pl
  • Poradnia chorób zawodowych
   Rzeszów, Hetmańska 120      Telefon: (17) 854 64 58  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia okulistyczna
   Rzeszów, Hetmańska 120      Telefon: (17)854 68 19  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Rzeszów, Hetmańska 120      Telefon: (17)854 68 11  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Rzeszów, Hetmańska 120      Telefon: (17) 854 65 79  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Rzeszów, Hetmańska 120      Telefon: (17)854 64 67  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia urologiczna
   Rzeszów, Hetmańska 120      Telefon: (17)854 64 07  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia neurologiczna
   Rzeszów, Hetmańska 120      Telefon: (17)854 68 22  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Rzeszów, Hetmańska 120      Telefon: (17)854 69 66  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Rzeszów, Hetmańska 120      Telefon: (17)854 67 96  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Pracownia psychologii pracy i badań kierowców
   Rzeszów, Hetmańska 120      Telefon: (17)854 68 46  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
  • Pracownia audiometrii
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Audiologia i foniatria
  • Pracownia wibracji i termometrii
   Rzeszów, Hetmańska 120      Telefon: (17)854 64 73  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne
  • Pracownia EKG
   Rzeszów, Hetmańska 120      Telefon: (17)854 67 96  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia badania czynności układu oddechowego
   Rzeszów, Hetmańska 120      Telefon: (17)854 64 73  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Choroby płuc
  • Dział fizjoterapii
   Rzeszów, Hetmańska 120      Telefon: (17)854 65 06  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Laboratorium Diagnostyki Laboratoryjnej i Toksykologii
   Rzeszów, Hetmańska 120      Telefon: (17)854 68 30  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia fizykoterapii
   Rzeszów, Hetmańska 120      Telefon: (17) 854 65 06  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii
   Rzeszów, Hetmańska 120      Telefon: (17) 854 65 06  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia hydroterapii
   Rzeszów, Hetmańska 120      Telefon: (17) 854 63 23  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia krioterapii
   Rzeszów, Hetmańska 120      Telefon: (17) 854 65 06  
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia masażu leczniczego
   Rzeszów, Hetmańska 120      Telefon: 17 854 65 06  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia balneoterapii
   Rzeszów, Hetmańska 120      Telefon: (17)854 63 23  
   Dział (pracownia) balneoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia konsultacyjno-odwoławcza
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Dział orzecznictwa o stanie zdrowia
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia diagnostyki obrazowej
   Rzeszów, Hetmańska 120      Telefon: (17)854 64 71  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Dział Organizacji, Kontroli, Szkolenia i Promocji Zdrowia
   Rzeszów, Hetmańska 120      Telefon: (17)854 61 55  
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet zabiegowy
   Rzeszów, Hetmańska 120      Telefon: (17) 854 67 96  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Punkt szczepień
   Rzeszów, Hetmańska 120      Telefon: (17) 854 67 96  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia
  • Poradnia metaboliczna
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia chorób zakaźnych
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Certyfikowane Centrum Medycyny Podróży
   Rzeszów, Hetmańska 120      Telefon: (17) 854 67 96  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
   Rzeszów, Hetmańska 120      Telefon: (17) 854 65 06  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Zespół Rehabilitacji Domowej
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia ginekologiczna
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia cukrzycowa
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Pracownia radiodiagnostyki
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Centralna sterylizacja
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • Konsultacyjna poradnia medycyny szkolnej
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Poradnia foniatryczna
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia pulmonologiczna
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Pracownia rentgenodiagnostyki
   Rzeszów, Hetmańska 120     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia ginekologiczna
    Rzeszów, Hetmańska 120     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia kardiologiczna
    Rzeszów, Hetmańska 120     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia cukrzycowa
    Rzeszów, Hetmańska 120     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Pracownia radiodiagnostyki
    Rzeszów, Hetmańska 120     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia USG
    Rzeszów, Hetmańska 120     
    Pracownia USG
    • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Centralna sterylizacja
    Rzeszów, Hetmańska 120     
    Izba przyjęć szpitala
    • Leczenie stacjonarne
   • Konsultacyjna poradnia medycyny szkolnej
    Rzeszów, Hetmańska 120     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Poradnia foniatryczna
    Rzeszów, Hetmańska 120     
    Poradnia foniatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Poradnia pulmonologiczna
    Rzeszów, Hetmańska 120     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Pracownia rentgenodiagnostyki
    Rzeszów, Hetmańska 120     
    Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
    • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa