Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Bolesława Śmiałego 33 (70-347 Szczecin)
wojewodztwo: zachodniopomorskie
powiat: M. Szczecin
tel.: 91 484-16-51

Jednostki - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy -...

 • WOMP - ZCLiP Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Szczecinie

  Szczecin, Bolesława Śmiałego 33 (zachodniopomorskie / powiat M. Szczecin)
  Telefon: 91/484-37-46
  Email: kontakt@womp.szczecin.pl
  • Poradnia Chorób Zawodowych
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia chorób zawodowych
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Konsultacyjna Medycyny Pracy
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dla Narażonych na Czynniki Rakotwórcze, Pyły Zwłókniające i Wibrację
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dla Młodocianych
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Komisja ds. Rehabilitacji Zawodowej
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Komisja Odwoławcza dla Marynarzy i Rybaków
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Centrum Promocji Zdrowia
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Komisja Odwoławcza dla Kierowców
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnie i gabinety medycyny pracy
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Chorób Zakaźnych i Inwazyjnych
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Szkoleniowy ośrodek medycyny pracy
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia chorób zakaźnych i inwazyjnych
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Komisja Odwoławcza od orzeczeń lekarskich wydanych dla celów przewidzianych w Kodeksie Pracy
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Komisja Odwoławcza od orzeczeń lekarskich wydanych dla osób ubiegających się o przyjęcie do służby oraz pełniących służbę w strażach gminnych
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Komisja Odwoławcza od orzeczenia w sprawie potrzeby udzielenia urlopu nauczycielowi dla podratowania zdrowia
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Dział organizacji, nadzoru i szkolenia
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna pracy
  • Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia neonatologiczna
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia chirurgii klatki piersiowej
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia chirurgii klatki piersiowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
  • Poradnia wad postawy
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej dla dzieci
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia leczenia zeza
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia leczenia zeza dla dzieci
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia leczenia zeza dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia urologiczna dla dzieci
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia urologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
  • Zespół transportu sanitarnego
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Pracownia fizykoterapii
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/834-60-17  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Zespół Konsultacyjny
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Wojewódzka Psychologiczna Komisja Odwoławcza
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Komisja Odwoławcza dla Osób Posługujących się Bronią Palną i Gazową
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Zespół Konsultacyjny
    Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Wojewódzka Psychologiczna Komisja Odwoławcza
    Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Komisja Odwoławcza dla Osób Posługujących się Bronią Palną i Gazową
    Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
 • WOMP - ZCLiP Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie

  Szczecin, Bolesława Śmiałego 33 (zachodniopomorskie / powiat M. Szczecin)
  Telefon: 91/484-37-46
  Email: kontakt@womp.szczecin.pl
  • Poradnia dla Kierowców
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia medycyny pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia dla Marynarzy i Rybaków
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia (gabinety) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinety medycyny szkolnej
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia alergologiczna
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia alergologii dziecięcej
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia endokrynologiczno - ginekologiczna
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dermatologiczna
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia leczenia bólu
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia onkologiczna
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia pulmonologiczna
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia reumatologiczna
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia medycyny sportowej
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia pediatryczna
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczna
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia patologii ciąży
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia proktologiczna
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia foniatryczna
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia urologiczna
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Laboratorium analityczno -toksykologiczne
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia RTG
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia mammografii
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia badań EKG spoczynkowego
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia badań densytometrycznych
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
  • Pracownia perymetrii
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
  • Pracownia badań EKG wysiłkowego
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia badań EKG metodą Holtera
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia badań ciśnienia tętniczego krwi metodą Holtera
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia badań czucia wibracji i termometrii skórnej
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
  • Pracownia audiometryczna
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
  • Pracownia videolaryngofaryngoskopowa
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Pracownia badań czynnościowych układu oddechowego
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Pracownia ENG
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
  • Pracownia EEG
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
  • Gabinet zabiegowy
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia fizjologii pracy
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Zespół psychologów pracy
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/423-29-83; 91/422-51-70  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia hepatologiczna
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia geriatryczna
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia hematologiczna
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia nefrologiczna
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia medycyny paliatywnej
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
  • Poradnia neurologii dziecięcej
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia padaczki
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia padaczki
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okresu przekwitania
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia okresu przekwitania
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia szkoły rodzenia
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Szkoła rodzenia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia laktacyjna
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia laktacyjna
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ręki
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia chirurgii ręki
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii plastycznej
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia chirurgii plastycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia osteoporozy
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia preluksacyjna
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia leczenia jaskry
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia leczenia jaskry
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia audiologiczna
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia logopedyczna
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
  • Ambulatorium ogólne
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
  • Ambulatorium chirurgiczne
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Ambulatorium chirurgiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • Poradnia dla Osób Posługujących się Bronią Palną i Gazową
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia ultarsonograficzna badań przepływu naczyniowego metodą Dopplera
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia endoskopii
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Wad Postawy
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia psychogeriatryczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia leczenia nerwic
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychosomatyczna
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia psychosomatyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia antynikotynowa
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia antynikotynowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia antynikotynowa dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowo - rodzinnej
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Poradnia medycyny szkolnej
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Poradnia chorób naczyń
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia psychogeriatryczna
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Poradnia psychogeriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet zabiegowy dla Poradni Leczenia Gruźlicy i Chorób Płuc
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Gabinet zabiegowy dla Poradni Kardiologicznej
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Gabinet zabiegowy dla Poradni Okulistycznej
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet zabiegowy dla Poradni Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet zabiegowy dla Poradni Położnictwa i Ginekologii
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet zabiegowy dla Poradni Otolaryngologicznej
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet zabiegowy dla Poradni Alergologicznej
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Gabinet zabiegowy dla Poradni Dermatologii i Wenerologii
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet zabiegowy dla Poradni Preluksacyjnej
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet zabiegowy dla Poradni Urologicznej
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet zabiegowy dla Poradni Chirurgii Ogólnej
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet zabiegowy dla Poradni Neurologicznej
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet zabiegowy dla Poradni Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dzieci
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33      Telefon: 91/484-37-46  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet Promocji Zdrowia
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia schorzeń tarczycy
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
   Poradnia chorób tarczycy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia chorób naczyń
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia stomatologiczna
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia ortodontyczna
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Pracownia protetyki stomatologicznej
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
   Pracownia protetyki dentystycznej
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia onkologii ginekologicznej
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia endokrynologiczno - ginekologiczna i menopauzy
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia andrologiczna
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
   Poradnia andrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia endokrynologiczna osteporozy
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
   Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia chorób naczyniowych mózgu
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
   Poradnia chorób naczyniowych mózgu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
   Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii szczękowo - twarzowej
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
   Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Poradnia chirurgii oparzeń
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
   Poradnia leczenia oparzeń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia psychoterapii
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna dla kobiet ciężarnych
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
   Poradnia psychologiczna
   • Zdrowie matki i dziecka - Psychiatria
  • Pracownia mykologiczna
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
   Pracownia diagnostyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia mikrobiologiczna
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
   Pracownia diagnostyczna
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • Pracownia endoskopowa przewodu pokarmowego
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet Promocji Zdrowia
    Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
    Poradnia promocji zdrowia psychicznego
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Poradnia schorzeń tarczycy
    Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
    Poradnia chorób tarczycy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia chorób naczyń
    Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
    Poradnia chorób naczyń
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Poradnia stomatologiczna
    Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia ortodontyczna
    Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
    Poradnia ortodontyczna
    • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Pracownia protetyki stomatologicznej
    Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
    Pracownia protetyki dentystycznej
    • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
   • Poradnia onkologii ginekologicznej
    Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia chorób wewnętrznych
    Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia endokrynologiczno - ginekologiczna i menopauzy
    Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
    Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia andrologiczna
    Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
    Poradnia andrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Poradnia endokrynologiczna osteporozy
    Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
    Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia nadciśnienia tętniczego
    Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
    Poradnia nadciśnienia tętniczego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia chorób naczyniowych mózgu
    Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
    Poradnia chorób naczyniowych mózgu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego
    Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
    Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia chirurgii szczękowo - twarzowej
    Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
    Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Poradnia chirurgii oparzeń
    Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
    Poradnia leczenia oparzeń
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia psychoterapii
    Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia psychologiczna dla kobiet ciężarnych
    Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
    Poradnia psychologiczna
    • Zdrowie matki i dziecka - Psychiatria
   • Pracownia mykologiczna
    Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
    Pracownia diagnostyczna
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia mikrobiologiczna
    Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
    Pracownia diagnostyczna
    • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
   • Pracownia endoskopowa przewodu pokarmowego
    Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
    Pracownia endoskopii
    • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Poradnia chorób wewnętrznych
    Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia chorób metabolicznych
    Szczecin, Bolesława Śmiałego 33     
    Poradnia chorób metabolicznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
 • WOMP - ZCLiP Przychodnia Profilaktyczno - Lecznicza Nr 1 w Szczecinie

  Szczecin, leja Wojska Polskiego 105 (zachodniopomorskie / powiat M. Szczecin)
  Telefon: 91/422-50-18
  Email: kontakt@womp.szczecin.pl
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 105      Telefon: 91/422-50-18  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 105      Telefon: 91/422-50-18  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia neurologiczna
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 105      Telefon: 91/422-50-18  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 105      Telefon: 91/422-50-18  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczna
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 105      Telefon: 91/422-50-18  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okulistyczna
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 105      Telefon: 91/422-50-18  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 105      Telefon: 91/422-50-18  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet zabiegowy
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 105      Telefon: 91/422-50-18  
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 105      Telefon: 91/422-50-18  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia patologii ciąży
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 105      Telefon: 91/422-50-18  
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okeresu przekwitania
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 105      Telefon: 91/422-50-18  
   Poradnia okresu przekwitania
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 105      Telefon: 91/422-50-18  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Poradnia leczenia jaskry
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 105      Telefon: 91/422-50-18  
   Poradnia leczenia jaskry
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 105      Telefon: 91/422-50-18  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy dla Poradni Położnictwa i Ginekologii
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 105      Telefon: 91/422-50-18  
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 105     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Szczecin, leja Wojska Polskiego 105     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia stomatologiczna
    Szczecin, leja Wojska Polskiego 105     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia protetyki stomatologicznej
    Szczecin, leja Wojska Polskiego 105     
    Poradnia protetyki stomatologicznej
    • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
 • WOMP - ZCLiP Przychodnia Profilaktyczno - Lecznicza Nr 2 w Szczecinie

  Szczecin, Kaszubska 30 (zachodniopomorskie / powiat M. Szczecin)
  Telefon: 91 459-60-00
  Email: kontakt@womp.szczecin.pl
  • Poradnia medycyny pracy
   Szczecin, Kaszubska 30     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia stomatologiczna
   Szczecin, Kaszubska 30     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet zabiegowy
   Szczecin, Kaszubska 30     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Szczecin, Kaszubska 30     
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia medycyny pracy
    Szczecin, Kaszubska 30     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Poradnia stomatologiczna
    Szczecin, Kaszubska 30     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Gabinet zabiegowy
    Szczecin, Kaszubska 30     
    Gabinet zabiegowy
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Punkt szczepień
    Szczecin, Kaszubska 30     
    Punkt szczepień
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
 • WOMP - ZCLiP Przychodnia Profilaktyczno - Lecznicza Nr 3 w Szczecinie

  Szczecin, Odzieżowa 33 (zachodniopomorskie / powiat M. Szczecin)
  Telefon: 91/812-30-79
  Email: kontakt@womp.szczecin.pl
  • Poradnia (gabinet) lekarza poz - medycyny rodzinnej
   Szczecin, Odzieżowa 33     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Szczecin, Odzieżowa 33     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia endokrynologiczno - ginekologiczna
   Szczecin, Odzieżowa 33     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Szczecin, Odzieżowa 33     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Szczecin, Odzieżowa 33     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia medycyny sportowej
   Szczecin, Odzieżowa 33     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Szczecin, Odzieżowa 33     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczna
   Szczecin, Odzieżowa 33     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Szczecin, Odzieżowa 33     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okulistyczna
   Szczecin, Odzieżowa 33     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia stomatologiczna
   Szczecin, Odzieżowa 33     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet zabiegowy
   Szczecin, Odzieżowa 33     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Szczecin, Odzieżowa 33     
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia okresu przekwitania
   Szczecin, Odzieżowa 33     
   Poradnia okresu przekwitania
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Szczecin, Odzieżowa 33     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Poradnia endokrynologiczno - ginekologiczna
   Szczecin, Odzieżowa 33     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia onkologii ginekologicznej
   Szczecin, Odzieżowa 33     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia leczenia jaskry
   Szczecin, Odzieżowa 33     
   Poradnia leczenia jaskry
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia (gabinet) lekarza poz - medycyny rodzinnej
    Szczecin, Odzieżowa 33     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Szczecin, Odzieżowa 33     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Poradnia endokrynologiczno - ginekologiczna
    Szczecin, Odzieżowa 33     
    Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia medycyny pracy
    Szczecin, Odzieżowa 33     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Poradnia rehabilitacyjna
    Szczecin, Odzieżowa 33     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia medycyny sportowej
    Szczecin, Odzieżowa 33     
    Poradnia medycyny sportowej
    • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
   • Poradnia ginekologiczno - położnicza
    Szczecin, Odzieżowa 33     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia ginekologiczna
    Szczecin, Odzieżowa 33     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    Szczecin, Odzieżowa 33     
    Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia okulistyczna
    Szczecin, Odzieżowa 33     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia stomatologiczna
    Szczecin, Odzieżowa 33     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Gabinet zabiegowy
    Szczecin, Odzieżowa 33     
    Gabinet zabiegowy
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Punkt szczepień
    Szczecin, Odzieżowa 33     
    Punkt szczepień
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Poradnia okresu przekwitania
    Szczecin, Odzieżowa 33     
    Poradnia okresu przekwitania
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia profilaktyki chorób piersi
    Szczecin, Odzieżowa 33     
    Poradnia profilaktyki chorób piersi
    • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Poradnia endokrynologiczno - ginekologiczna
    Szczecin, Odzieżowa 33     
    Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia onkologii ginekologicznej
    Szczecin, Odzieżowa 33     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia leczenia jaskry
    Szczecin, Odzieżowa 33     
    Poradnia leczenia jaskry
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
 • WOMP - ZCLiP Przychodnia Profilaktyczno - Lecznicza Nr 4 w Stargardzie Szczecińskim

  Stargard Szczeciński, I Brygady 18 (zachodniopomorskie / powiat Stargard Szczeciński)
  Telefon: 91/573-89-99
  Email: womp1@womp.szczecin.pl
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Stargard Szczeciński, I Brygady 18      Telefon: 91/573-89-99  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Stargard Szczeciński, I Brygady 18      Telefon: 91/573-89-99  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia neurologiczna
   Stargard Szczeciński, I Brygady 18      Telefon: 91/573-89-99  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Stargard Szczeciński, I Brygady 18      Telefon: 91/573-89-99  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczna
   Stargard Szczeciński, I Brygady 18      Telefon: 91/573-89-99  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okulistyczna
   Stargard Szczeciński, I Brygady 18      Telefon: 91/573-89-99  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Stargard Szczeciński, I Brygady 18      Telefon: 91/573-89-99  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Laboratorium
   Stargard Szczeciński, I Brygady 18      Telefon: 91/573-89-99  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia USG
   Stargard Szczeciński, I Brygady 18      Telefon: 91/573-89-99  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinety fizjoterapii
   Stargard Szczeciński, I Brygady 18      Telefon: 91/573-89-99  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinety zabiegowe
   Stargard Szczeciński, I Brygady 18      Telefon: 91/573-89-99  
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Stargard Szczeciński, I Brygady 18      Telefon: 91/573-89-99  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Stargard Szczeciński, I Brygady 18      Telefon: 91/573-89-99  
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Stargard Szczeciński, I Brygady 18      Telefon: 91/573-89-99  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Poradnia okresu przekwitania
   Stargard Szczeciński, I Brygady 18      Telefon: 91/573-89-99  
   Poradnia okresu przekwitania
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia leczenia jaskry
   Stargard Szczeciński, I Brygady 18      Telefon: 91/573-89-99  
   Poradnia leczenia jaskry
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Stargard Szczeciński, I Brygady 18      Telefon: 91/573-89-99  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych
   Stargard Szczeciński, I Brygady 18      Telefon: 91/573-89-99  
   Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia alergologiczna
   Stargard Szczeciński, I Brygady 18      Telefon: 91/573-89-99  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia alergologii dziecięcej
   Stargard Szczeciński, I Brygady 18      Telefon: 91/573-89-99  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Stargard Szczeciński, I Brygady 18      Telefon: 91/573-89-99  
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Stargard Szczeciński, I Brygady 18      Telefon: 91/573-89-99  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Ambulatorium ogólne
   Stargard Szczeciński, I Brygady 18      Telefon: 91/573-89-99  
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
  • Ambulatorium chirurgiczne
   Stargard Szczeciński, I Brygady 18      Telefon: 91/573-89-99  
   Ambulatorium chirurgiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej
   Stargard Szczeciński, I Brygady 18      Telefon: 91/573-89-99  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia dermatologiczna
   Stargard Szczeciński, I Brygady 18      Telefon: 91/573-89-99  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia medycyny sportowej
   Stargard Szczeciński, I Brygady 18      Telefon: 91/573-89-99  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia padaczki
   Stargard Szczeciński, I Brygady 18      Telefon: 91/573-89-99  
   Poradnia padaczki
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Stargard Szczeciński, I Brygady 18      Telefon: 91/573-89-99  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Stargard Szczeciński, I Brygady 18      Telefon: 91/573-89-99  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia reumatologiczna
   Stargard Szczeciński, I Brygady 18      Telefon: 91/573-89-99  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Stargard Szczeciński, I Brygady 18      Telefon: 91/573-89-99  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Stargard Szczeciński, I Brygady 18      Telefon: 91/573-89-99  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia endokrynologiczna
   Stargard Szczeciński, I Brygady 18      Telefon: 91/573-89-99  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Pracownia RTG
   Stargard Szczeciński, I Brygady 18      Telefon: 91/573-89-99  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG spoczynkowego
   Stargard Szczeciński, I Brygady 18      Telefon: 91/573-89-99  
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia audiometryczna
   Stargard Szczeciński, I Brygady 18      Telefon: 91/573-89-99  
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej
   Stargard Szczeciński, I Brygady 18      Telefon: 91/573-89-99  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet połoznej środowiskowo - rodzinnej
   Stargard Szczeciński, I Brygady 18      Telefon: 91/573-89-99  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Stargard Szczeciński, I Brygady 18      Telefon: 91/573-89-99  
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia wad postawy
   Stargard Szczeciński, I Brygady 18      Telefon: 91/573-89-99  
   Poradnia wad postawy
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia audiometryczna
   Stargard Szczeciński, I Brygady 18      Telefon: 91/573-89-99  
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Stargard Szczeciński, I Brygady 18      Telefon: 91/573-89-99  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Gabinet zabiegowy dla Poradni Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
   Stargard Szczeciński, I Brygady 18      Telefon: 91/573-89-99  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet zabiegowy dla Poradni Chirurgii Dziecięcej
   Stargard Szczeciński, I Brygady 18      Telefon: 91/573-89-99  
   Gabinet zabiegowy dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Gabinet zabiegowy dla Poradni Chrurgii Ogólnej
   Stargard Szczeciński, I Brygady 18      Telefon: 91/573-89-99  
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Punkt pobrań
   Stargard Szczeciński, I Brygady 18      Telefon: 91/573-89-99  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Stargard Szczeciński, I Brygady 18     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia stomatologiczna
   Stargard Szczeciński, I Brygady 18     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia mamografii
   Stargard Szczeciński, I Brygady 18     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Stargard Szczeciński, I Brygady 18     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia schorzeń tarczycy
   Stargard Szczeciński, I Brygady 18     
   Poradnia chorób tarczycy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Pracownia spirometryczna
   Stargard Szczeciński, I Brygady 18     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia zdrowia psychicznego
    Stargard Szczeciński, I Brygady 18     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia stomatologiczna
    Stargard Szczeciński, I Brygady 18     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Pracownia mamografii
    Stargard Szczeciński, I Brygady 18     
    Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Poradnia chorób wewnętrznych
    Stargard Szczeciński, I Brygady 18     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia schorzeń tarczycy
    Stargard Szczeciński, I Brygady 18     
    Poradnia chorób tarczycy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Pracownia spirometryczna
    Stargard Szczeciński, I Brygady 18     
    Pracownie inne
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
 • WOMP - ZCLiP Przychodnia Kolejowa Nr 5 w Szczecinie

  Szczecin, leja 3-go Maja 25-27 (zachodniopomorskie / powiat M. Szczecin)
  Telefon: 91/812-21-76
  Email: Pk5@womp.one.pl
  Witryna: www.womp.szczecin.pl
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia diabetologiczna
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczno - ginekologiczna
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia onkologiczna
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia pulmonologiczna
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia reumatologiczna
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczna
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia urologiczna
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Pracownia RTG
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia badań EKG spoczynkowe
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia badań EKG metodą Holtera
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia EEG
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
  • Pracownia audiometryczna
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
  • Pracownia endoskopowa przewodu pokarmowego
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet zabiegowy
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet fizjoterapii
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Punkt szczepień
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chemioterapii
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Poradnia chemioterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia okresu przekwitania
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Poradnia okresu przekwitania
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia proktologiczna
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia alergologiczna
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
  • Poradnia endokrynologiczna
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia medycyny sportowej
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia preluksacyjna
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia padaczki
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Poradnia padaczki
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia leczenia jaskry
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Poradnia leczenia jaskry
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowo - rodzinnej
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia gastroenenterologiczna
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia neonatologiczna
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia chirurgii klatki piersiowej
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Poradnia chirurgii klatki piersiowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
  • Poradnia wad postawy
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej dla dzieci
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia leczenia zeza
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia leczenia zeza dla dzieci
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Poradnia leczenia zeza dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia urologiczna dla dzieci
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Poradnia urologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
  • Gabinet zabiegowy dla Poradni Leczenia Gruźlicy i Chorób Płuc
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Gabinet zabiegowy dla Poradni Okulistycznej
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet zabiegowy dla Poradni Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet zabiegowy dla Poradni Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dzieci
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Gabinet zabiegowy dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet zabiegowy dla Poradni Otolaryngologicznej dla Dzieci
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Gabinet zabiegowy dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Otorynolaryngologia
  • Gabinet zabiegowy dla Poradni Onkologicznej
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Gabinet zabiegowy dla Poradni Otolaryngologicznej
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet zabiegowy dla Poradni Alergologicznej
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Gabinet zabiegowy dla Poradni Gastroeterologicznej
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Gabinet zabiegowy dla Poradni Dermatologii i Wenerologii
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet zabiegowy dla Poradni Reumatologicznej
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Gabinet zabiegowy dla Poradni Urologicznej
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet zabiegowy dla Poradni Chirurgii Ogólnej
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet zabiegowy dla Poradni Położnictwa i Ginekologii
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27      Telefon: 91/812-21-76  
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet zabiegowy dla Poradni Neurologicznej
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet zabiegowy dla Poradni neurologicznej dla dzieci
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia schorzeń tarczycy
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27     
   Poradnia chorób tarczycy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia stomatologiczna
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia ortodontyczna
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Oddział onkologiczny
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27     
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
  • Oddział rehabilitacyjny
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Usługi lecznicze
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział ginekologiczny
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27     
   Oddział ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział chirurgiczny ogólny
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział okulistyczny
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27     
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Oddział urologiczny
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27     
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Oddział laryngologiczny
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
  • Pracownia mammografii
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia mykologiczna
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27     
   Pracownia diagnostyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia protetyki stomatologicznej
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27     
   Pracownia protetyki dentystycznej
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia onkologii ginekologicznej
   Szczecin, leja 3-go Maja 25-27     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia schorzeń tarczycy
    Szczecin, leja 3-go Maja 25-27     
    Poradnia chorób tarczycy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia gastroenterologiczna
    Szczecin, leja 3-go Maja 25-27     
    Poradnia gastroenterologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia medycyny pracy
    Szczecin, leja 3-go Maja 25-27     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Poradnia stomatologiczna
    Szczecin, leja 3-go Maja 25-27     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia ortodontyczna
    Szczecin, leja 3-go Maja 25-27     
    Poradnia ortodontyczna
    • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Oddział onkologiczny
    Szczecin, leja 3-go Maja 25-27     
    Oddział onkologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Oddział rehabilitacyjny
    Szczecin, leja 3-go Maja 25-27     
    Oddział rehabilitacyjny
    • Usługi lecznicze
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Oddział ginekologiczny
    Szczecin, leja 3-go Maja 25-27     
    Oddział ginekologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Oddział chirurgiczny ogólny
    Szczecin, leja 3-go Maja 25-27     
    Oddział chirurgiczny ogólny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej
    Szczecin, leja 3-go Maja 25-27     
    Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oddział okulistyczny
    Szczecin, leja 3-go Maja 25-27     
    Oddział okulistyczny
    • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Oddział urologiczny
    Szczecin, leja 3-go Maja 25-27     
    Oddział urologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Oddział laryngologiczny
    Szczecin, leja 3-go Maja 25-27     
    Oddział otorynolaryngologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Pracownia mammografii
    Szczecin, leja 3-go Maja 25-27     
    Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia mykologiczna
    Szczecin, leja 3-go Maja 25-27     
    Pracownia diagnostyczna
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia protetyki stomatologicznej
    Szczecin, leja 3-go Maja 25-27     
    Pracownia protetyki dentystycznej
    • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
   • Poradnia chorób wewnętrznych
    Szczecin, leja 3-go Maja 25-27     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia onkologii ginekologicznej
    Szczecin, leja 3-go Maja 25-27     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
 • WOMP - ZCLiP Przychodnia Kolejowa Nr 6 w Stargardzie Szczecińskim

  Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18 (zachodniopomorskie / powiat Stargard Szczeciński)
  Telefon: 91/834-60-17
  Witryna: www.womp.szczecin.pl
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18      Telefon: 91/834-60-17  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia alergologii dziecięcej
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18      Telefon: 91/834-60-17  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18      Telefon: 91/834-60-17  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18      Telefon: 91/834-60-17  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dermatologiczna
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18      Telefon: 91/834-60-17  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18      Telefon: 91/834-60-17  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18      Telefon: 91/834-60-17  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18      Telefon: 91/834-60-17  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczna
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18      Telefon: 91/834-60-17  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18      Telefon: 91/834-60-17  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18      Telefon: 91/834-60-17  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18      Telefon: 91/834-60-17  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18      Telefon: 91/834-60-17  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18      Telefon: 91/834-60-17  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia urologiczna
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18      Telefon: 91/834-60-17  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18      Telefon: 91/834-60-17  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Laboratorium
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18      Telefon: 91/834-60-17  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia RTG
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18      Telefon: 91/834-60-17  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18      Telefon: 91/834-60-17  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia badań EKG spoczynkowego
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18      Telefon: 91/834-60-17  
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Gabinet zabiegowy
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18      Telefon: 91/834-60-17  
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18      Telefon: 91/834-60-17  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinety fizjoterapii
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18      Telefon: 91/834-60-17  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18      Telefon: 91/834-60-17  
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia alergologiczna
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18      Telefon: 91/834-60-17  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia okulistyczna
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18      Telefon: 91/834-60-17  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia leczenia jaskry
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18      Telefon: 91/834-60-17  
   Poradnia leczenia jaskry
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia neurologiczna
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18      Telefon: 91/834-60-17  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okresu przekwitania
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18      Telefon: 91/834-60-17  
   Poradnia okresu przekwitania
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18      Telefon: 91/834-60-17  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia endokrynologiczna
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18      Telefon: 91/834-60-17  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18      Telefon: 91/834-60-17  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabient zabiegowy dla Poradni Otolaryngologicznej
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18      Telefon: 91/834-60-17  
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet zabiegowy dla Poradni Okulistycznej
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18      Telefon: 91/834-60-17  
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet zabiegowy dla Poradni Dermatologii i Wenerologii
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18      Telefon: 91/834-60-17  
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet położnej środowiskowo - rodzinnej
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18      Telefon: 91/834-60-17  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18      Telefon: 91/834-60-17  
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18      Telefon: 91/834-60-17  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Pracownia audiometryczna
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18      Telefon: 91/834-60-17  
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Pracownia spirometryczna
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18      Telefon: 91/834-60-17  
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
  • Pracownia kinezyterapii
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18      Telefon: 91/834-60-17  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia masażu leczniczego
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18      Telefon: 91/834-60-17  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Zespół rehabilitacji domowej
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18      Telefon: 91/834-60-17  
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet zabiegowy dla Poradni chirurgii urazowo - ortopedycznej
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18      Telefon: 91/834-60-17  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet zabiegowy dla Poradni chirurgii dziecięcej
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18      Telefon: 91/834-60-17  
   Gabinet zabiegowy dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Gabinet zabiegowy dla Poradi chirurgii ogólnej
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18      Telefon: 91/834-60-17  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet zabiegowy dla Poradni położnictwa i ginekologii
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18      Telefon: 91/834-60-17  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet zabiegowy dla Poradni reumatologicznej
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18      Telefon: 91/834-60-17  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Gabinet zabiegowy dla Poradni urologicznej
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18      Telefon: 91/834-60-17  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet zabiegowy dla Poradni alergologicznej
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18      Telefon: 91/834-60-17  
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Punkt pobrań
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18      Telefon: 91/834-60-17  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet zabiegowy dla Poradni alergologicznej dla dzieci
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18      Telefon: 91/834-60-17  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Gabinet zabiegowy dla Poradni Neurologicznej
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia logopedyczna
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia alergologiczna
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia neurologiczna
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia USG
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia RTG
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia mammografii
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia schorzeń tarczycy
   Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18     
   Poradnia chorób tarczycy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia alergologiczna
    Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia neurologiczna
    Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia chorób wewnętrznych
    Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Pracownia USG
    Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18     
    Pracownia USG
    • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia RTG
    Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18     
    Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia mammografii
    Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18     
    Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Poradnia schorzeń tarczycy
    Stargard Szczeciński, Mickiewicza 18     
    Poradnia chorób tarczycy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
 • WOMP - ZCLiP Przychodnia Kolejowa Nr 7 w Stargardzie Szczecińskim

  Stargard Szczeciński, leja Żołnierza 12 (zachodniopomorskie / powiat Stargard Szczeciński)
  Telefon: 91/576-83-11
  Witryna: www.womp.szczecin.pl
  • Poradnia reumatologiczna
   Stargard Szczeciński, leja Żołnierza 12      Telefon: 91/834-60-17  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Stargard Szczeciński, leja Żołnierza 12      Telefon: 91/576-83-11  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Stargard Szczeciński, leja Żołnierza 12      Telefon: 91/576-83-11  
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Stargard Szczeciński, leja Żołnierza 12      Telefon: 91/576-83-11  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej
   Stargard Szczeciński, leja Żołnierza 12      Telefon: 91/576-83-11  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowo - rodzinnej
   Stargard Szczeciński, leja Żołnierza 12      Telefon: 91/576-83-11  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Stargard Szczeciński, leja Żołnierza 12      Telefon: 91/576-83-11  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia alergologiczna
   Stargard Szczeciński, leja Żołnierza 12      Telefon: 91/576-83-11  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia alergologii dziecięcej
   Stargard Szczeciński, leja Żołnierza 12      Telefon: 91/576-83-11  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Stargard Szczeciński, leja Żołnierza 12      Telefon: 91/576-83-11  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Stargard Szczeciński, leja Żołnierza 12      Telefon: 91/576-83-11  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej
   Stargard Szczeciński, leja Żołnierza 12      Telefon: 91/576-83-11  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Stargard Szczeciński, leja Żołnierza 12      Telefon: 91/576-83-11  
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia dermatologiczna
   Stargard Szczeciński, leja Żołnierza 12      Telefon: 91/576-83-11  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Stargard Szczeciński, leja Żołnierza 12      Telefon: 91/576-83-11  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Stargard Szczeciński, leja Żołnierza 12      Telefon: 91/576-83-11  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Stargard Szczeciński, leja Żołnierza 12      Telefon: 91/576-83-11  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia neurologiczna
   Stargard Szczeciński, leja Żołnierza 12      Telefon: 91/576-83-11  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna
   Stargard Szczeciński, leja Żołnierza 12      Telefon: 91/576-83-11  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia pulmonologiczna
   Stargard Szczeciński, leja Żołnierza 12      Telefon: 91/576-83-11  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Stargard Szczeciński, leja Żołnierza 12      Telefon: 91/576-83-11  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Stargard Szczeciński, leja Żołnierza 12      Telefon: 91/576-83-11  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia urologiczna
   Stargard Szczeciński, leja Żołnierza 12      Telefon: 91/576-83-11  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Stargard Szczeciński, leja Żołnierza 12      Telefon: 91/576-83-11  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia audiometryczna
   Stargard Szczeciński, leja Żołnierza 12      Telefon: 91/576-83-11  
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Otorynolaryngologia
  • Pracownia EKG spoczynkowego
   Stargard Szczeciński, leja Żołnierza 12      Telefon: 91/576-83-11  
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Pracownia USG
   Stargard Szczeciński, leja Żołnierza 12      Telefon: 91/576-83-11  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia spirometryczna
   Stargard Szczeciński, leja Żołnierza 12      Telefon: 91/576-83-11  
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
  • Gabinet zabiegowy dla Poradni chirurgii ogólnej
   Stargard Szczeciński, leja Żołnierza 12      Telefon: 91/576-83-11  
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet zabiegowy dla Poradni chirurgii dzieciecej
   Stargard Szczeciński, leja Żołnierza 12      Telefon: 91/576-83-11  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Gabinet zabiegowy dla Poradni dermatologicznej i wenerologicznej
   Stargard Szczeciński, leja Żołnierza 12      Telefon: 91/576-83-11  
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet zabiegowy dla Poradni okulistycznej
   Stargard Szczeciński, leja Żołnierza 12      Telefon: 91/576-83-11  
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet zabiegowy dla Poradni otolaryngologicznej
   Stargard Szczeciński, leja Żołnierza 12      Telefon: 91/576-83-11  
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet zabiegowy dla Poradni reumatologicznej
   Stargard Szczeciński, leja Żołnierza 12      Telefon: 91/576-83-11  
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Gabinet zabiegowy dla Poradni urologicznej
   Stargard Szczeciński, leja Żołnierza 12      Telefon: 91/576-83-11  
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet zabiegowy dla Poradni alergologicznej
   Stargard Szczeciński, leja Żołnierza 12      Telefon: 91/576-83-11  
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Punkt pobrań
   Stargard Szczeciński, leja Żołnierza 12      Telefon: 91/576-83-11  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet zabiegowy dla Poradni alergologicznej dla dzieci
   Stargard Szczeciński, leja Żołnierza 12      Telefon: 91/576-83-11  
   Gabinet zabiegowy dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Gabinet zabiegowy dla Poradni chirurgii urazowo - ortopedycznej
   Stargard Szczeciński, leja Żołnierza 12      Telefon: 91/576-83-11  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet zabiegowy dla Poradni Neurologicznej
   Stargard Szczeciński, leja Żołnierza 12     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
 • WOMP - ZCLiP Przychodnia Kolejowa Nr 8 w Choszcznie

  Choszczno, Wolności 56 (zachodniopomorskie / powiat Choszczno miasto)
  Telefon: 95/765-74-05
  Witryna: www.womp.szczecin.pl
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Choszczno, Wolności 56      Telefon: 95/765-74-05  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia okulistyczna
   Choszczno, Wolności 56      Telefon: 95/765-74-05  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet zabiegowy
   Choszczno, Wolności 56      Telefon: 95/765-74-05  
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Choszczno, Wolności 56      Telefon: 95/765-74-05  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia leczenia jaskry
   Choszczno, Wolności 56      Telefon: 95/765-74-05  
   Poradnia leczenia jaskry
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia stomatologiczna
   Choszczno, Wolności 56     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia stomatologiczna
    Choszczno, Wolności 56     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • WOMP - ZCLiP Przychodnia Kolejowa Nr 9 w Chojnie

  Chojna, Kościuszki 10
  Telefon: 91/414-24-82
  Witryna: www.womp.szczecin.pl
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Chojna, Kościuszki 10      Telefon: 91/414-24-82  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Chojna, Kościuszki 10      Telefon: 91/414-24-82  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Laboratorium
   Chojna, Kościuszki 10      Telefon: 91/414-24-82  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet zabiegowy
   Chojna, Kościuszki 10      Telefon: 91/414-24-82  
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Chojna, Kościuszki 10      Telefon: 91/414-24-82  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Chojna, Kościuszki 10      Telefon: 91/414-24-82  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Chojna, Kościuszki 10      Telefon: 91/414-24-82  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okulistyczna
   Chojna, Kościuszki 10      Telefon: 91/414-24-82  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabient pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej
   Chojna, Kościuszki 10      Telefon: 91/414-24-82  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Chojna, Kościuszki 10     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia stomatologiczna
    Chojna, Kościuszki 10     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • WOMP - ZCLiP Przychodnia Kolejowa Nr 10 w Gryfinie

  Gryfino, Sprzymierzonych 1 (zachodniopomorskie / powiat Gryfino miasto)
  Telefon: 91/415-00-13
  Witryna: www.womp.szczecin.pl
  • Poradnia (gabinet) lekarza poz - medycyny rodzinnej
   Gryfino, Sprzymierzonych 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Gryfino, Sprzymierzonych 1     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet zabiegowy
   Gryfino, Sprzymierzonych 1     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Gryfino, Sprzymierzonych 1     
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Gryfino, Sprzymierzonych 1     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia (gabinet) lekarza poz - medycyny rodzinnej
    Gryfino, Sprzymierzonych 1     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia stomatologiczna
    Gryfino, Sprzymierzonych 1     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Gabinet zabiegowy
    Gryfino, Sprzymierzonych 1     
    Gabinet zabiegowy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Punkt szczepień
    Gryfino, Sprzymierzonych 1     
    Punkt szczepień
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Gryfino, Sprzymierzonych 1     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
 • WOMP - ZCLiP Zakłady Ortopedyczne w Szczecinie

  Szczecin, Kopernika 18 (zachodniopomorskie / powiat M. Szczecin)
  Telefon: 91/489-18-09
  Witryna: www.womp.szczecin.pl
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Szczecin, Kopernika 18      Telefon: 91/489-18-09  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Szczecin, Kopernika 18      Telefon: 91/489-18-09  
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia wad postawy
   Szczecin, Kopernika 18      Telefon: 91/489-18-09  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Szczecin, Kopernika 18      Telefon: 91/489-18-09  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet zabiegowy
   Szczecin, Kopernika 18      Telefon: 91/489-18-09  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet fizjoterapii
   Szczecin, Kopernika 18      Telefon: 91/489-18-09  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Medycyna nuklearna
  • Gabinet kinezyterapii
   Szczecin, Kopernika 18      Telefon: 91/489-18-09  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Szczecin, Kopernika 18      Telefon: 91/489-18-09  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Zakłady ortopedyczne
   Szczecin, Kopernika 18      Telefon: 91/489-18-09  
   Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Sklep zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych
   Szczecin, Kopernika 18      Telefon: 91/489-18-09  
   Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   Szczecin, Kopernika 18      Telefon: 91/489-18-09  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
   Szczecin, Kopernika 18     
   Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział rehabilitacyjny
   Szczecin, Kopernika 18     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
    Szczecin, Kopernika 18     
    Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
    • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oddział rehabilitacyjny
    Szczecin, Kopernika 18     
    Oddział rehabilitacyjny
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
 • WOMP - ZCLiP Przychodnia Przyzakładowa "BOSMAN BROWAR S.A." w Szczecinie Jednostka już nie funkcjonuje!

  Szczecin, Chmielewskiego 16 (zachodniopomorskie / powiat M. Szczecin)
  • Poradnia (gabinet) lekarza poz
   Szczecin, Chmielewskiego 16     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Szczecin, Chmielewskiego 16     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia stomatologiczna
   Szczecin, Chmielewskiego 16     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet zabiegowy
   Szczecin, Chmielewskiego 16     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
  • Punkt szczepień
   Szczecin, Chmielewskiego 16     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
 • WOMP - ZCLiP Przychodnia Przyzakładowa ZPO "ODRA" w Szczecinie Jednostka już nie funkcjonuje!

  Szczecin, Niepodległości 38 (zachodniopomorskie / powiat M. Szczecin)
  • Poradnia (gabinet) lekarza poz - medycyny rodzinnej
   Szczecin, Niepodległości 38     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Szczecin, Niepodległości 38     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Szczecin, Niepodległości 38     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczna
   Szczecin, Niepodległości 38     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet zabiegowy
   Szczecin, Niepodległości 38     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
  • Punkt szczepień
   Szczecin, Niepodległości 38     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
 • WOMP - ZCLiP Przychodnia Przyzakładowa Szczecińskiej Wytwórni Wódek "POLMOS" w Szczecinie Jednostka już nie funkcjonuje!

  Szczecin, Jagiellońska 63 (zachodniopomorskie / powiat M. Szczecin)
  • Poradnia (gabinet) lekarza poz - medycyny rodzinnej
   Szczecin, Jagiellońska 63     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • WOMP - ZCLiP Przychodnia Przyzakładowa przy ZUS w Szczecinie Jednostka już nie funkcjonuje!

  Szczecin, Matejki 22 (zachodniopomorskie / powiat M. Szczecin)
  • Poradnia (gabinet) lekarza poz - medycyny rodzinnej
   Szczecin, Matejki 22     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Szczecin, Matejki 22     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Szczecin, Matejki 22     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczna
   Szczecin, Matejki 22     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Szczecin, Matejki 22     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet zabiegowy
   Szczecin, Matejki 22     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
  • Punkt szczepień
   Szczecin, Matejki 22     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
 • WOMP - ZCLiP Przychodnia Przyzakładowa Zakładu Gazowniczego SZCZECIN

  Szczecin, Nadodrzańska 5 (zachodniopomorskie / powiat M. Szczecin)
  Telefon: 91/482-42-81
  Witryna: www.womp.szczecin.pl
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Szczecin, Nadodrzańska 5      Telefon: 91/482-42-81  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Szczecin, Nadodrzańska 5      Telefon: 91/482-42-81  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet fizjoterapii
   Szczecin, Nadodrzańska 5      Telefon: 91/482-42-81  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet zabiegowy
   Szczecin, Nadodrzańska 5      Telefon: 91/482-42-81  
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Szczecin, Nadodrzańska 5      Telefon: 91/482-42-81  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
 • WOMP - ZCLiP Przychodnia Przyzakładowa Zespołu Elektrowni DOLNA ODRA "ELEKTROWNI SZCZECIN"

  Szczecin, Gdańska 34A (zachodniopomorskie / powiat M. Szczecin)
  Telefon: 91/314-12-58
  Witryna: www.womp.szczecin.pl
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Szczecin, Gdańska 34A      Telefon: 91/314-12-58  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Szczecin, Gdańska 34A      Telefon: 91/314-12-58  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia stomatologiczna
   Szczecin, Gdańska 34A      Telefon: 91/314-12-58  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet zabiegowy
   Szczecin, Gdańska 34A      Telefon: 91/314-12-58  
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Szczecin, Gdańska 34A      Telefon: 91/314-12-58  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Szczecin, Gdańska 34A      Telefon: 91/314-12-58  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Szczecin, Gdańska 34A      Telefon: 91/314-12-58  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
 • WOMP - ZCLiP Przychodnia Przyzakładowa Zespołu Elektrowni DOLNA ODRA " ELEKTROWNI POMORZANY"

  Szczecin, Szczawiowa 25 (zachodniopomorskie / powiat M. Szczecin)
  Telefon: 91/314-16-58
  Witryna: www.womp.szczecin.pl
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Szczecin, Szczawiowa 25      Telefon: 91/314-16-58  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Szczecin, Szczawiowa 25      Telefon: 91/314-16-58  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia stomatologiczna
   Szczecin, Szczawiowa 25      Telefon: 91/314-16-58  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet zabiegowy
   Szczecin, Szczawiowa 25      Telefon: 91/314-16-58  
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Szczecin, Szczawiowa 25      Telefon: 91/314-16-58  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
 • WOMP - ZCLiP Przychodnia Przyzakładowa Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

  Szczecin, Wały Chrobrego 4 (zachodniopomorskie / powiat M. Szczecin)
  Telefon: 91/430-32-98
  Witryna: www.womp.szczecin.pl
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Szczecin, Wały Chrobrego 4     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Szczecin, Wały Chrobrego 4     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet zabiegowy
   Szczecin, Wały Chrobrego 4     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Szczecin, Wały Chrobrego 4     
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Szczecin, Wały Chrobrego 4     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia stomatologiczna
    Szczecin, Wały Chrobrego 4     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją