Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Michała Marzyńskiego

adres: Rolnicza 25 (59-921 Sieniawka)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Bogatynia obszar wiejski

Jednostki - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i...

 • Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr M. Marzyńskiego

  Sieniawka, Rolnicza 25 (dolnośląskie / powiat Bogatynia obszar wiejski)
  Telefon: 075 649-47-00
  Email: sieniawkaszpital@pro.onet.pl
  • Oddział psychiatryczny
   Sieniawka, Rolnicza 25     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział detoksykacji (alkoholowy)
   Sieniawka, Rolnicza 25     
   Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział terapii uzaleznienia od alkoholu
   Sieniawka, Rolnicza 25     
   Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział detoksykacji (od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych)
   Sieniawka, Rolnicza 25     
   Oddział/Ośrodek leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Izba przyjęć szpitala
   Sieniawka, Rolnicza 25     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Zakład opiekuńczo - leczniczy
   Sieniawka, Rolnicza 25     
   Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
  • Apteka
   Sieniawka, Rolnicza 25     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Laboratorium analityczne
   Sieniawka, Rolnicza 25     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia RTG z gabinetem fizykoterapii
   Sieniawka, Rolnicza 25     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa